Маркетинговий аналіз - Липчук В. В

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 1. Сутність, загальні засади, методи маркетингового аналізу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 1.1. Сутність і організація маркетингового аналізу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Маркетинговий аналіз як вид діяльності

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Методика маркетингового аналізу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Якісні (абстрактно-логічні) прийоми

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Кількісні прийоми

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Використання системи бальних оцінок

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Принцип Парето

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Організація праці в процесі маркетингового аналізу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 1.2. Маркетинговий аналіз величини продажу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Продаж як об'єкт маркетингового аналізу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Організація і методика здійснення аналізу продажу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Прогнозування продажів

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 1.3. Аналіз клієнтів підприємства

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Зміст, мета і завдання аналізу клієнтів підприємства

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Ідентифікація клієнтів і їх загальна характеристика

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз клієнтів щодо вигоди співпраці з ними для підприємства

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз клієнтів щодо вигоди для них купівлі продукції підприємства

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Характеристика зв'язків між клієнтами

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз рівня задоволення потреб клієнтів

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 1.4. SWOT-аналіз

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Сутність і значення SWOT-аналізу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз сильних і слабких сторін, шансів і загроз

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 2. Аналіз елементів маркетингу-мікс (комплексу маркетингу)

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 2.1. Аналіз маркетингу-мікс (комплексу маркетингу)

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Особливості аналізу маркетингу-мікс

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Процес аналізу маркетингу-мікс

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 2.2. Аналіз товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Товар як предмет аналізу маркетингу-мікс

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз споживчої цінності товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз приписуваної покупцями споживчої цінності товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз створених на підприємстві вигод товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Коригування елементів товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз марки товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз упаковки товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз життєвого циклу товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз нового товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Особливості аналізу продаж в Інтернеті

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз асортименту товарів

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 2.3. Маркетинговий аналіз ціни

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Зміст, мета й особливості аналізу ціни

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Вступний етап аналізу цін

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз цін з позиції оточення, покупців, посередників і конкурентів

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз цін з точки зору підприємства

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз цін асортименту

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз цінової еластичності попиту

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 2.4. Аналіз дистрибуції

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Зміст і завдання аналізу дистрибуції

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Послідовність аналізу дистрибуції

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз системи і каналів дистрибуції

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз дистрибуції через Інтернет

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - 2.5. Аналіз комунікацій підприємства із суб'єктами ринку

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Суть комунікації, предмет і особливості її аналізу

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз цільової і методологічної відповідності комунікацій, спрямованих на просування товару

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз результативності та ефективності промоційних заходів

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз інших форм просування

 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Література