Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Передмова

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - РОЗДІЛ І. Планування як особлива форма діяльності

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 1. Зміст процесу планування

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 1.1. Предмет, об'єкт та зміст планування

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 1.2. Планування - основна функція управління

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 1.3. Завдання курсу планування діяльності туристичних установ

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - РОЗДІЛ II. Методологічні основи планування діяльності туристичних установ

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 2.1. Теоретичний рівень

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 2.2. Теоретико-емпіричний рівень

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 2.3. Емпіричний рівень

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 2.3.1. Кабінетні дослідження

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 2.3.2. Дослідження, з виходом на об'єкт (польові)

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - РОЗДІЛ III. Систематизація основних видів планування діяльності туристичних підприємств

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 3. Вибір орієнтації планування

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 3.1. Реактивізм

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 3.2. Інактивізм

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 3.3. Преактивізм

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 3.4. Інтерактивізм

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 3.5. Основні принципи інтерактивного планування

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Принцип участі

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Принцип неперервності

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Принцип холізму

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 4. Здійснення класифікації видів планування

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 4.1. Виділення об'єктів планування на туристичних підприємствах

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 4.2. Типізація планування в залежності від обраного об'єкту: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Реалізація стратегічного плану

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Оцінка стратегічного плану

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 4.3. Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - РОЗДІЛ IV. Маркетинговий план діяльності туристичних установ

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Teмa 5. Визначення загально фірмових та маркетингових цілей на основі проведених досліджень ринку туристичних послуг

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 5.1. Суть та функції маркетингу на туристичному підприємстві

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 5.2. Характеристика туристичного ринку України та її регіонів

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - В'їзний туризм

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Виїзний туризм

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 5.3. Планування сегментації ринку та визначення місткості

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 5.4. Дослідження зовнішнього середовища фірми

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Оцінка ризику

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 5.5. Планування внутрішнього середовища діяльності підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 5.6. Ситуаційний аналіз - SWOT - аналіз

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 6. Основні підходи до розробки стратегії підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 6.1. Види маркетингових стратегій

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 6.2. Стратегічні альтернативи, що базуються на методі "товар-ринок"

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 6.3. Стратегії за методом "Бостон консалтинг груп"

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 6.4. Стратегічна модель Портера

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 7. Методи оцінки ефективності використання вибраної стратегії

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 8. Товарна політика

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 8.1. Конкурентноздатність товару чи послуги

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 8.2. Життєвий цикл товару чи послуги та стратегії для кожного етапу

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 8.3. Асортиментна політика

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 8.4. Продуктова стратегія

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 9. Вибір цінової стратегії підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 9.1. Особливості та функції ціни на туристичні послуги

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 9.2. Стратегії ціноутворення туристичних послуг

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 9.3. Залежність ціни від типу ринку

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 9.4. Ціна і попит

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 10. Планування маркетингової комунікаційної системи туристичної фірми

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 10.1. Аналіз переваг кожного елемента комунікаційної системи

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 10.2. Особливості реклами в туризмі

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 10.3. Планування рекламної кампанії

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Розділ V. Організаційно-виробничий план діяльності підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 11. Організаційні механізми діяльності туристичного підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 11.1. Нормативно-правові вимоги

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 11.1.1. Вибір організаційно-правової форми та форми власності майбутнього туристичного підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 11.1.2. Державна реєстрація туристичного підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 11.1.3. Ліцензування, туристичної діяльності

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 11.2. Основні фонди підприємств туристичної індустрії

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 11.3. Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - РОЗДІЛ VI. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 12. Планування поточних витрат і основних фінансових звітів на туристичних підприємствах

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.1. Особливості фінансових відносин туризму

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Планування різниці між прибутками та видатками підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.2. Планування ключових фінансових показників

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Показники ліквідності

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Показники активності (оборотності)

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Показники прибутковості

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Показники використання фінансового важеля

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Комплексні показники

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.3. Планування продуктивності, мотивації та оплати праці

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.4. Планування податків на підприємстві

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.4.1. Податок, на прибуток, підприємства

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.4.2. Податок на додану вартість

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.4.3. Акцизний збір

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.4.4. Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.4.5. Комунальний податок

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.4.6. Фіксований сільськогосподарський податок

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 12.4.7. Плата за землю

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - РОЗДІЛ VII. Бізнес план

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 13. Суть бізнес-планування

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 13.1. Мета складання бізнес-плану та сфери його застосування

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 13.2. Структура бізнес-плану. Резюме

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Загальні відомості про підприємство (company profile)

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Ринок збуту підприємства (environment of industry)

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Маркетинговий план ( marketing plan)

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Оперативний план ( operating plan)

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - План трудових ресурсів (human resources plan)

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Фінансовий план (Financial plan)

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 14. Критерії оцінки ефективності інвестиційного проекту

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 14.1. Чистий приведений (дисконтований) дохід [net present value, NPV]

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 14.2. Індекс доходності

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 14.3. Індекс (коефіцієнт) рентабельності

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 14.4. Термін окупності

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 14.5. Внутрішня ставка доходности

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 15. Оцінка комерційної та бюджетної ефективності проекту

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 15.1. Комерційна ефективність

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - 15.2. Визначення бюджетної ефективності

 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 16. Методи аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проектів