Соціологія - Танчин I.3

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 1. Соціологія - Наука про суспільство

 • Соціологія - Танчин I.3. - ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.1. Передумови виникнення соціологічної науки

 • Соціологія - Танчин I.3. - Економічні передумови

 • Соціологія - Танчин I.3. - Політичні передумови

 • Соціологія - Танчин I.3. - Наукові передумови

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.2. Місце соціології у системі суспільствознавства

 • Соціологія - Танчин I.3. - Історія

 • Соціологія - Танчин I.3. - Політологія

 • Соціологія - Танчин I.3. - Психологія

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.3. Об'єкт і предмет соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.4. Структура соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.5. Методи соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - Опитування

 • Соціологія - Танчин I.3. - Анкетування

 • Соціологія - Танчин I.3. - Інтерв'ювання

 • Соціологія - Танчин I.3. - Аналіз документів

 • Соціологія - Танчин I.3. - Експеримент

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.6. Функції соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 1.2. З ІСТОРІЙ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.2.1. Початки наукової соціології. Видатні соціологи XIX - початку XX ст

 • Соціологія - Танчин I.3. - Огюст Конт

 • Соціологія - Танчин I.3. - Герберт Спенсер

 • Соціологія - Танчин I.3. - Еміль Дюркгейм

 • Соціологія - Танчин I.3. - Макс Вебер

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.2.2. Сучасні соціологічні теорії

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорії макрорівня (макросоціологія)

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія структурного функціоналізму

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія конфлікту

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорії мікрорівня (мікросоціологія)

 • Соціологія - Танчин I.3. - Символічний інтеракціоиізм

 • Соціологія - Танчин I.3. - Етнометодологія

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.2.3. Основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 2. КУЛЬТУРА

 • Соціологія - Танчин I.3. - ТЕМА 2.1. КУЛЬТУРА І її ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТТЯ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.1. Культура як соціальне явище

 • Соціологія - Танчин I.3. - Функції культури

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.2. Компоненти культури

 • Соціологія - Танчин I.3. - Норми

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.3. Єдність і різноманітність культур

 • Соціологія - Танчин I.3. - Різниця культур у різних суспільствах

 • Соціологія - Танчин I.3. - Етноцентризм і культурний релятивізм

 • Соціологія - Танчин I.3. - Культурні універсали

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.4. Форми культури

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.5. Культурні процеси в сучасній Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 3. ОСОБИСТІСТЬ

 • Соціологія - Танчин I.3. - ТЕМА 3.1. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.1.1. Особистість як категорія соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - Біологічне і соціальне

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.1.2. Макросоціологічні та мікросоціологічні концепції особистості

 • Соціологія - Танчин I.3. - Макросоціологічні концепції особистості

 • Соціологія - Танчин I.3. - Мікросоціологічні концепції особистості

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.1.3. Соціалізація - становлення соціального "Я"

 • Соціологія - Танчин I.3. - Агенти та інститути соціалізації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Унікальний індивідуальний досвід

 • Соціологія - Танчин I.3. - Соціальна комунікація

 • Соціологія - Танчин I.3. - Невербальна комунікація

 • Соціологія - Танчин I.3. - Визначення ситуації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Етапи соціалізації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 3.2 ДЕВІАЦІЯ І СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.2.1. Девіантна та делінквентна поведінка

 • Соціологія - Танчин I.3. - Відносність девіації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Порушення формальних суспільних норм називають делінквентною поведінкою

 • Соціологія - Танчин I.3. - Функції девіації

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.2.2. Соціологічні теорії девіантної поведінки і злочинності

 • Соціологія - Танчин I.3. - Біологічні і психологічні теорії

 • Соціологія - Танчин I.3. - Соціологічні теорії девіантної поведінки і злочинності

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія контролю

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорії макрорівня

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія ярликів

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.2.3. Соціальний контроль

 • Соціологія - Танчин I.3. - Неформальний і формальний контроль

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 4. СУСПІЛЬСТВО

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 4.1 СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.1.1. Поняття суспільства

 • Соціологія - Танчин I.3. - Суспільство є системою

 • Соціологія - Танчин I.3. - Системно-механічне уявлення

 • Соціологія - Танчин I.3. - Синтетичне уявлення

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.1.2. Теорії походження суспільства

 • Соціологія - Танчин I.3. - Інструментальна

 • Соціологія - Танчин I.3. - Сексуальна

 • Соціологія - Танчин I.3. - Кратична

 • Соціологія - Танчин I.3. - Гендерна

 • Соціологія - Танчин I.3. - Семантична

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.1.3. Соціальна еволюція і соціальний прогрес

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.Еволюційні (оптимістичні) теорії

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2. Циклічні (песимістичні) теорії

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.1.4. Руйнування суспільства. Аномія

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.1.5. Типологія суспільств

 • Соціологія - Танчин I.3. - Традиційне суспільство

 • Соціологія - Танчин I.3. - Індустріальному суспільству

 • Соціологія - Танчин I.3. - Постіндустріальне суспільство

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 4.2 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.2.1. Сутність і основні елементи соціальної структури

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.2.2. Соціальні статуси і ролі

 • Соціологія - Танчин I.3. - Соціальний статус

 • Соціологія - Танчин I.3. - Соціальна роль

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.2.3. Соціальні групи

 • Соціологія - Танчин I.3. - Класифікація соціальних груп

 • Соціологія - Танчин I.3. - Референтні групи

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.2.4. Соціальні організації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Бюрократичні організації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Недоліки бюрократії

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.2.5. Соціальні інститути

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 4.3 СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.3.1. Соціальна диференціація і соціальна нерівність

 • Соціологія - Танчин I.3. - Вимірювання стратифікації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Середній клас

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.3.2. Соціальна мобільність та її види

 • Соціологія - Танчин I.3. - Армія

 • Соціологія - Танчин I.3. - Церква

 • Соціологія - Танчин I.3. - Школа, освіта

 • Соціологія - Танчин I.3. - Власність

 • Соціологія - Танчин I.3. - Сім'я і шлюб

 • Соціологія - Танчин I.3. - Маргінальність

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.3.3. Міграція

 • Соціологія - Танчин I.3. - 4.3.4. Тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 5. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА СУСПІЛЬНІ РУХИ

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 5.1 Соціальні зміни та модернізація

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.1.1. Причини соціальних змін

 • Соціологія - Танчин I.3. - Чинники соціальних змін

 • Соціологія - Танчин I.3. - Рівні та характер соціальних змін

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.1.2. Теорії соціальних змін

 • Соціологія - Танчин I.3. - Еволюційна модель

 • Соціологія - Танчин I.3. - Циклічна модель

 • Соціологія - Танчин I.3. - Функціоналістська модель

 • Соціологія - Танчин I.3. - Конфліктологічна модель

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.1.3. Модернізація і розвиток

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.1.4. Теорії модернізації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія конвергенції

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія узалежнення

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія глобального суспільства

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.1.5. Соціальні зміни в Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 5.2 МАСОВА ПОВЕДІНКА І СУСПІЛЬНІ РУХИ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.2.1. Поняття масової поведінки

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.2.2. Форми масової поведінки

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.2.3. Натовп. Теорії натовпу

 • Соціологія - Танчин I.3. - Натовп і публіка

 • Соціологія - Танчин I.3. - Пояснення поведінки натовпу

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.2.4. Типи суспільних рухів

 • Соціологія - Танчин I.3. - Ознаки суспільних рухів

 • Соціологія - Танчин I.3. - Рухи, націлені на індивіда

 • Соціологія - Танчин I.3. - Рухи, націлені на суспільство

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.2.5. Особистісна сприйнятливість соціальних рухів

 • Соціологія - Танчин I.3. - 5.2.6. Теорії суспільних рухів

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 6. СОЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 6.1 СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї І ШЛЮБУ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.1.1. Сім'я і шлюб: основні поняття

 • Соціологія - Танчин I.3. - Сім'я як соціальний інститут

 • Соціологія - Танчин I.3. - Типи сім'ї

 • Соціологія - Танчин I.3. - Ендогамія і екзогамія

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.1.2. Теоретичний аналіз сім'ї і шлюбу

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.1.3. Альтернативні форми сім'ї і шлюбу

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.1.4. Сім'я і шлюб в Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 6.2 ВІК І СУСПІЛЬСТВО. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.2.1. Вік і суспільство

 • Соціологія - Танчин I.3. - Проблеми соціальної геронтології

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.2.2. Нерівність у трактуванні вікових категорій

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.2.3. Молодь у соціологічному контексті

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія поколінь

 • Соціологія - Танчин I.3. - Конфлікт поколінь

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.2.4. Вікова структура населення України. Молоде покоління України

 • Соціологія - Танчин I.3. - Молоде покоління сучасної України

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 6.3 СОЦІОЛОГІЯ МІСТА

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.3.1. Розвиток міст. Риси сучасного урбанізму

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.3.2. Теорії розвитку міст і міського способу життя

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорії розвитку міст

 • Соціологія - Танчин I.3. - Модель концентричних зон

 • Соціологія - Танчин I.3. - Модель секторів

 • Соціологія - Танчин I.3. - Модель багатьох центрів

 • Соціологія - Танчин I.3. - Модерністський і постмодерністський підходи до розуміння ролі і вигляду сучасних міст

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорії міського способу життя

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.3.3. Феномен напівміської культури

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.3.4. Урбанізм в Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 6.4 ЕТНОСОЦЮЛОГІЯ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.4.1. Об'єкт і предмет етносоціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.4.2. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот

 • Соціологія - Танчин I.3. - Примордіалістський підхід до визначення етносу і нації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Конструктивістський підхід до визначення етносу і нації

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.4.3. Націоналізм і його типи

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.4.4. Міжнаціональні конфлікти

 • Соціологія - Танчин I.3. - Концепція внутрішнього колоніалізму (Томас Нейрн)

 • Соціологія - Танчин I.3. - Етніцистська концепція (Ентоні Сміт, Бенедикт Андер-сен)

 • Соціологія - Танчин I.3. - Неоетніцистська концепція (Джордж Ротшильд, Ральф Премдас)

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.4.5. Національно-етнічні процеси в Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 6.5 СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.5.1. Предмет, об'єкт і суб'єкт соціології політики

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.5.2. Влада - ключове поняття соціології політики

 • Соціологія - Танчин I.3. - Інституалізація політичної влади

 • Соціологія - Танчин I.3. - Легітимність влади

 • Соціологія - Танчин I.3. - Традиційний тип легітимності

 • Соціологія - Танчин I.3. - Раціонально-легальний тип легітимності

 • Соціологія - Танчин I.3. - Харизматичний тип легітимності

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.5.3. Соціологія держави

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорії походження держави

 • Соціологія - Танчин I.3. - Форми держави

 • Соціологія - Танчин I.3. - 6.5.4. Соціологія політичних партій

 • Соціологія - Танчин I.3. - Функції політичних партій

 • Соціологія - Танчин I.3. - Типологія політичних партій

 • Соціологія - Танчин I.3. - Партійні системи

 • 1 2