Соціологія - Танчин I.3

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 1. Соціологія - Наука про суспільство

 • Соціологія - Танчин I.3. - ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.1. Передумови виникнення соціологічної науки

 • Соціологія - Танчин I.3. - Економічні передумови

 • Соціологія - Танчин I.3. - Політичні передумови

 • Соціологія - Танчин I.3. - Наукові передумови

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.2. Місце соціології у системі суспільствознавства

 • Соціологія - Танчин I.3. - Історія

 • Соціологія - Танчин I.3. - Політологія

 • Соціологія - Танчин I.3. - Психологія

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.3. Об'єкт і предмет соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.4. Структура соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.5. Методи соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - Опитування

 • Соціологія - Танчин I.3. - Анкетування

 • Соціологія - Танчин I.3. - Інтерв'ювання

 • Соціологія - Танчин I.3. - Аналіз документів

 • Соціологія - Танчин I.3. - Експеримент

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.1.6. Функції соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 1.2. З ІСТОРІЙ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.2.1. Початки наукової соціології. Видатні соціологи XIX - початку XX ст

 • Соціологія - Танчин I.3. - Огюст Конт

 • Соціологія - Танчин I.3. - Герберт Спенсер

 • Соціологія - Танчин I.3. - Еміль Дюркгейм

 • Соціологія - Танчин I.3. - Макс Вебер

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.2.2. Сучасні соціологічні теорії

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорії макрорівня (макросоціологія)

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія структурного функціоналізму

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорія конфлікту

 • Соціологія - Танчин I.3. - Теорії мікрорівня (мікросоціологія)

 • Соціологія - Танчин I.3. - Символічний інтеракціоиізм

 • Соціологія - Танчин I.3. - Етнометодологія

 • Соціологія - Танчин I.3. - 1.2.3. Основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 2. КУЛЬТУРА

 • Соціологія - Танчин I.3. - ТЕМА 2.1. КУЛЬТУРА І її ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТТЯ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.1. Культура як соціальне явище

 • Соціологія - Танчин I.3. - Функції культури

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.2. Компоненти культури

 • Соціологія - Танчин I.3. - Норми

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.3. Єдність і різноманітність культур

 • Соціологія - Танчин I.3. - Різниця культур у різних суспільствах

 • Соціологія - Танчин I.3. - Етноцентризм і культурний релятивізм

 • Соціологія - Танчин I.3. - Культурні універсали

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.4. Форми культури

 • Соціологія - Танчин I.3. - 2.1.5. Культурні процеси в сучасній Україні

 • Соціологія - Танчин I.3. - Розділ 3. ОСОБИСТІСТЬ

 • Соціологія - Танчин I.3. - ТЕМА 3.1. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.1.1. Особистість як категорія соціології

 • Соціологія - Танчин I.3. - Біологічне і соціальне

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.1.2. Макросоціологічні та мікросоціологічні концепції особистості

 • Соціологія - Танчин I.3. - Макросоціологічні концепції особистості

 • Соціологія - Танчин I.3. - Мікросоціологічні концепції особистості

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.1.3. Соціалізація - становлення соціального "Я"

 • Соціологія - Танчин I.3. - Агенти та інститути соціалізації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Унікальний індивідуальний досвід

 • Соціологія - Танчин I.3. - Соціальна комунікація

 • Соціологія - Танчин I.3. - Невербальна комунікація

 • Соціологія - Танчин I.3. - Визначення ситуації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Етапи соціалізації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Тема 3.2 ДЕВІАЦІЯ І СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.2.1. Девіантна та делінквентна поведінка

 • Соціологія - Танчин I.3. - Відносність девіації

 • Соціологія - Танчин I.3. - Порушення формальних суспільних норм називають делінквентною поведінкою

 • Соціологія - Танчин I.3. - Функції девіації

 • Соціологія - Танчин I.3. - 3.2.2. Соціологічні теорії девіантної поведінки і злочинності

 • Соціологія - Танчин I.3. - Біологічні і психологічні теорії

 • 1