Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - СТРУКТУРА, ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 1.1. Суть, мета інноваційного менеджменту

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 1.2. Поняття інновацій, їх вплив на економічну систему

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 2. Інноваційна діяльність як об'єкт інноваційного менеджменту

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 2.1. Різновиди та складові інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 2.2. Прикладні науково-дослідні розробки

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 2.3. Характеристика інноваційної інфраструктури

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 3. Державна підтримка інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 3.1. Інноваційність розвитку в умовах глобалізації

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 3.2. Інноваційний етап розвитку. України у стратегії економічних трансформацій

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 3.3. Проблеми інноваційного розвитку в Україні

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 4.1. Типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 4.2. Управління науково-дослідними і конструкторськими роботами

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 4.3. Науково-технічне співробітництво

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК СУБ'ЄКТОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 5.1. Функції і роль інноваційних менеджерів

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 5.2. Аналіз інноваційних можливостей організації

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 5.3. Мотивація працівників до інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 5.4. Система планування інновацій, сутність і основні види

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 5.5. Класифікація підприємств щодо ставлення до інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 5.6. Захист інтелектуальної власності

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 6. Управління інноваційним проектом

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 6.1. Етапи підготовки та реалізації проекту

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 6.2. Управління персоналом у процесі реалізації інноваційного проекту

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 6.3. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 6.4. Інформаційне та інвестиційне забезпечення

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 6.5. Управління підтримкою і вдосконаленням конкурентних переваг

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 6.6. Управління конкурентоспроможністю і якістю нової продукції

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 7. Управління ризиками в інноваційній діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 7.1. Основи теорії управління ризиками

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 7.2. Класифікація ризиків

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 7.3. Принципи управління інноваційним ризиком

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 7.4. Методи управління ризиками

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 8. Оцінка ефективності інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 8.1. Ефективність інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 8.2. Обгрунтування економічної ефективності інноваційного проекту

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 8.3. Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Завдання та запитання для самоконтролю

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Ситуація для аналізу

 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА