Основи аудиту - Ільіна С. Б

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - Передмова

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 1 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.1. Історія виникнення і розвитку аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.2. Організація і місце аудиту в системі контролю

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.3. Класифікація аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.4. Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.5. Питання для обговорення та самоперевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.6. Практичний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.7. Контрольний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.7.1. Тести

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.7.2. Графічний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.2. Основні етапи проведення аудиторської перевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.3. Порядок укладення договору на проведення аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.4. Планування проведення аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.5. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.6. Питання для обговорення і самоперевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.7. Практичний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.8. Контрольний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.8.1. Тести

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.8.2. Графічний диктант

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 3 ЕТИКА АУДИТОРА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.1. Нормативні вимоги до діяльності аудитора