Основи аудиту - Ільіна С. Б

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - Передмова

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 1 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.1. Історія виникнення і розвитку аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.2. Організація і місце аудиту в системі контролю

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.3. Класифікація аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.4. Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.5. Питання для обговорення та самоперевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.6. Практичний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.7. Контрольний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.7.1. Тести

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.7.2. Графічний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.2. Основні етапи проведення аудиторської перевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.3. Порядок укладення договору на проведення аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.4. Планування проведення аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.5. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.6. Питання для обговорення і самоперевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.7. Практичний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.8. Контрольний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.8.1. Тести

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.8.2. Графічний диктант

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 3 ЕТИКА АУДИТОРА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.1. Нормативні вимоги до діяльності аудитора

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.2. Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.3. Питання для обговорення та самоперевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.4. Практичний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.5. Контрольний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.5.1. Тести

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.5.2. Графічний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 4 СТАНДАРТИ (НОРМИ) АУДИТУ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 4.1. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 4.2. Міжнародні стандарти

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 4.3. Питання для самоперевірки та обговорення

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 4.4. Графічний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 4.4.1. Тести

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 4.4.2. Графічний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 5 ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 5.1. Завдання та об'єкти внутрішнього контролю

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 5.2. Ефективність системи внутрішнього контролю та порядок її визначення

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 5.3. Тестування системи внутрішнього контролю

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 5.4. Питання для самоперевірки та обговорення

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 5.5. Контрольний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 5.5.1. Тести

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 5.5.2. Графічний диктант

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 6 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.1. Аудиторські докази, їх класифікація

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.2. Джерела аудиторських доказів, процедури їх отримання

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.3. Методи і прийоми аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.4. Питання для обговорення та самоперевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.5. Практичний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.5.1. Завдання

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.5.2. Завдання

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.6. Контрольний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 6.6.1. Тест

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 7 ЕТАПИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 7.1. Методика послідовності здійснення тестів підтвердження

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 7.2. Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку по процесам господарської діяльності підприємства

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 7.3. Основні заключні процедури підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 7.4. Питання для обговорення та самоперевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 8 АУДИТОРСЬКІ РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 8.1. Суть робочої документації

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 8.2. Види аудиторського висновку

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 8.3. Порядок складання аудиторських висновків

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 8.4. Складання аудиторських висновків спеціального призначення та оцінка фінансової інформації

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 8.5. Звіт аудитора керівництву господарюючого суб'єкта

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 8.6. Питання для обговорення та самоперевірки

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 8.7. Практичний блок

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - РОЗДІЛ 9 АУДИТ У КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 9.1. Вплив комп'ютерної техніки на ефективність проведення аудиту

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 9.2. Методика проведення аудиторської перевірки в умовах комп'ютерної обробки даних

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 9.3. Класифікатори економічної інформації, їх види і призначення в аудиторській перевірці

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 9.4. Процес аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи

 • Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 9.5. Питання для обговорення та самоперевірки