Банківське право - Костюченко О. А

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Вступ

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 1. Загальні положення про банківське право України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Поняття, предмет і система банківського права

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Спеціальні принципи і джерела банківського права

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Питання вдосконалення банківського законодавства

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Норми банківського права та їхня класифікація

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 5. Банківські правовідносини, їхні зміст і види

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 2. Банківська система України та її роль у ринковій економіці

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Поняття, функції та структура банківської системи України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Зародження та еволюція банківської справи в Україні

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Питання функціонування банківської системи України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 3. Правове становище національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Функції та операції Національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Мережа та організаційна структура Національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 5. Організація роботи Національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 4. Правове положення комерційних банків

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Сутність і роль комерційних банків, їхня класифікація

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Організаційна структура та управління комерційним банком

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Операції та послуги комерційних банків

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 5. Правова основа банківського аудиту

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 6. Правова охорона банківської таємниці

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 5. Правові засади грошового обігу і розрахунків

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Правове регулювання грошового обігу

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Поняття і зміст розрахункових правовідносин

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Правова природа договорів банківського рахунку і банківського вкладу

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 5. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 6. Правове регулювання банківського кредитування

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Поняття, призначення і види кредиту

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Поняття та елементи кредитних правовідносин

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Правова природа кредитного договору

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 7. Правове регулювання ринку цінних паперів

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Поняття і види цінних паперів

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Операції банків із цінними паперами

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 8. Загальна характеристика національного валютного законодавства

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Сутність і основні поняття валютного законодавства

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Система органів, що здійснюють валютне регулювання

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Правове регулювання валютних операцій

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 9. Основи банківського права розвинутих країн

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Суть банківського права розвинутих країн

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Правова регламентація банківської діяльності в розвинутих країнах

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Організація і функціонування банківських систем розвинутих країн

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Великобританія

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Німеччина

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Франція

 • Банківське право - Костюченко О. А. - США

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Швейцарія

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Японія

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Росія

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Інститут банківської таємниці у зарубіжному законодавстві