Банківське право - Костюченко О. А

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Вступ

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 1. Загальні положення про банківське право України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Поняття, предмет і система банківського права

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Спеціальні принципи і джерела банківського права

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Питання вдосконалення банківського законодавства

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Норми банківського права та їхня класифікація

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 5. Банківські правовідносини, їхні зміст і види

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 2. Банківська система України та її роль у ринковій економіці

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Поняття, функції та структура банківської системи України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Зародження та еволюція банківської справи в Україні

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Питання функціонування банківської системи України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 3. Правове становище національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 2. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 3. Функції та операції Національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 4. Мережа та організаційна структура Національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - 5. Організація роботи Національного банку України

 • Банківське право - Костюченко О. А. - Розділ 4. Правове положення комерційних банків