Економіка розвитку - Царенко О. М

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Передмова

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Розділ 1. ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 1. Економіка перетворень

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Економічні теорії розвитку

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Історія реформування промисловості і сільського господарства в період 1900-1917 pp

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Економічне зростання незалежної України - в ефективності виробництва, розвитку фінансів і банківської системи

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Необхідність управління стабілізаційними процесами в економіці України

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 2. Методологічні аспекти впливу інфляційних процесів на розвиток економіки

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Економічна суть інфляції

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Вплив на інфляційні процеси введення національної валюти

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Формування системи управління інфляційними процесами

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 3.Формування економіки територій

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Економічний розвиток територій

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Формування системного механізму державного управління територіями

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Методологія становлення і розвитку територій

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Розділ 2. ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 1. Економічна трансформація в сільському господарстві

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Трансформаційні процеси в сільськогосподарському виробництві

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Форми господарювання в АПК

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Процеси реформування економічних відносин в аграрному секторі

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Іпотечне кредитування - запорука успіху в реформуванні сільського господарства

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 2. Стратегія ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Система розвитку сільськогосподарського виробництва

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Визначення засад ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Ефективний аудит - гарантія безризикової діяльності підприємств

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 1. Програмне забезпечення персональних комп'ютерів

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Загальні принципи програмного управління комп'ютером

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Операційні системи

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Системне програмне забезпечення

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Прикладне програмне забезпечення

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Огляд операційних систем персональних комп'ютерів

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Програмна оболонка Windows

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Сімейство операційних систем Microsoft Windows

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Операційна система Windows 95

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Операційна система Windows NT

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Операційна система Windows СЕ

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 2. Локальні обчислювальні мережі

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Загальні принципи побудови комп'ютерних мереж

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Класифікація комп'ютерних мереж

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Мережні операційні системи і загальні принципи управління комп'ютерними мережами

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 3. Глобальні обчислювальні мережі. Internet

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Глобальні обчислювальні мережі

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Історія розвитку мережі Internet

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Організаційно-технологічні принципи побудови мережі Internet

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Інформаційний сервіс мережі Internet

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 5. Можливості практичного використання мережі Internet

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 6. Основні напрямки розвитку Internet

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 4. Інформатика, інформаційні технології як передумови розвитку економіки

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Інформатика - комп'ютерна наука

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Інформаційно-технологічне забезпечення економічної діяльності

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Перспективи впровадження інформаційних технологій в Україні

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 5. Інформаційне забезпечення управління та обліку

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Впровадження чіткої системи автоматизації обліку - основа збереження фінансів

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Перспективи розвитку інформаційного забезпечення документообігу

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Форми організації фінансової роботи

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Принципи організації і основні види обліку

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 5. Бюджетний облік

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Розділ 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 1. Бухгалтерський облік - головний механізм розвитку виробництва і економіки держави

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Бухгалтерський облік в Україні

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Планування і звітність - основа визначення завдань діяльності користувача та контроль їх виконання у системі SAP

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 2. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - логічний етап розвитку економіки

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - вимога часу

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 3. Підвищення ефективності фінансової бухгалтерії в умовах роботи в системі SAP R/3

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Система SAP - основна система ведення бухгалтерського обліку в країнах Європейської Ради

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Відображення операцій фінансової бухгалтерії в Головній книзі

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Введення спеціальних регістрів для забезпечення бухгалтерією чіткого аналізу і звітності

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Операції з матеріальними і нематеріальними цінностями

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Розділ 5. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯАЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 1. Розвиток банківської системи України

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Теоретичні основи банківської діяльності

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Забезпечення розвитку економіки через стійку національну валюту і чітку монетарну політику

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Стабільність національної валюти - основа поступального розвитку економіки

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Основні напрями грошово-кредитних відносин

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 5. Поняття і суть кредиту

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 6. Стратегія і тактика розвитку банківської системи України

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 7. Кошторисне фінансування витрат на утримання банків

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 8. Удосконалення фінансового аналізу банківських операцій

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 2. Банківська звітність

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Формування звітності і її роль у розвитку грошово-кредитної політики

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Вимоги до складання звітності

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Упорядкування форм фінансової та статистичної звітності

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Економічний аналіз діяльності комерційного банку

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Розділ 6. СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ І ЕКОНОМІЧНОГО ПРОІІВІТАННЯ

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 1. Економічні основи розвитку України

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Регулювання розвитку економіки

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Прогнозування - необхідна умова економічного зростання

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Економічні стимулятори виробництва

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Міжнародні фінансові інститути

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 5. Перспективи економічного розвитку України

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 2. Теоретичні і економічні основи інвестиційної діяльності

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Інвестиції: основні поняття, види і джерела фінансування

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Переваги інвестиційного проектування

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Фінансові аспекти активізації інвестиційного процесу в Україні

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Лізинг основних засобів

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 3. Економіка підприємництва

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Підприємство - головна ланка економіки держави

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Ефективність роботи підприємств у технічному прогресі

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Через мале підприємництво до середнього, а від них - до благополуччя і процвітання

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 4. Фінанси підприємств

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 5. Необхідність удосконалення управління акціонерними товариствами

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 6. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 7. Контроль і аудит фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Глава 4. Валютне регулювання та вдосконалення валютних операцій

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 1. Валютні операції та їх регулювання

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 2. Виконання банками функцій агентів валютного контролю

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - § 3. Організація та перспективи валютного регулювання (з урахуванням світового досвіду і особливостей економічного розвитку України)

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Післямова

 • Економіка розвитку - Царенко О. М. - Список літератури