Загальна психологія - Павелків Р. В

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 1 ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.1. Предмет загальної психології

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.2. Рефлекторний характер психіки

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.3. Завдання сучасної психології

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.4. Сучасна психологія та її місце в системі наук

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.5. Галузі психології

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 2 МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.1. Загальна характеристика методів психологічного дослідження

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.2. Організаційні методи

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.3. Метод спостереження

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.4. Метод експерименту

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.5. Метод аналізу продуктів діяльності

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.6. Метод опитування

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.7. Тестування

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 3 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІКИ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.1. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.2. Розвиток психіки у хребетних тварин

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.3. Особливості психічної ДІЯЛЬНОСТІ вищих тварин

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.4. Відмінності психіки людини і тварин

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.5. Походження та розвиток свідомості людини

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.6. Свідомість та несвідоме

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 4 МОЗОК І ПСИХІКА

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.1. Загальна будова та функції нервової системи

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.2. Мозок як фізіологічний орган

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.3. Мозок як орган психіки

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.4. Співвідношення психічних і фізіологічних процесів та явищ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 5 Діяльність

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.1. Загальна характеристика діяльності людини

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.2. Види діяльності

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.3. Будова діяльності людини

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.4. Знання, уміння та навички

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 6 ОСОБИСТІСТЬ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.1. Поняття особистості в психології

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.2. Теорії особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Психоаналіз

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Біхевіористський підхід

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Гуманістичні теорії особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Особистість у культурно-історичній теорії Л. С. Виготського

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.3. Взаємозв'язок біологічного та соціального в особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.4. Структура особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.5. Мотиваційно-потребнісна сфера особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.6. Спрямованість особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.7. Самооцінка та рівень домагань особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.8. Формування та розвиток особистості в онтогенезі

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - РОЗДІЛ 2 ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 1 УВАГА

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.1. Поняття уваги

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.2. Фізіологічні основи уваги

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.3. Теорії уваги

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.4. Види уваги

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.5. Властивості уваги

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.6. Розвиток уваги

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 2 ВІДЧУТТЯ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.1. Поняття відчуття

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.2. Фізіологічні основи відчуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.3. Види відчуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Систематична класифікація відчуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.4. Загальні властивості відчуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.5. Пороги відчуття. Чутливість

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.6. Явище адаптації

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.7. Взаємодія відчуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.8. Явище післядії в аналізаторах

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 3 СПРИЙМАННЯ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.1. Поняття сприймання

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.2. Фізіологічні основи сприймання

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.3. Властивості сприймання

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.4. Класифікація сприймань

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.5. Складні форми сприймання

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Сприймання простору

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Сприймання руху

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.6. Ілюзії сприймання

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.Ілюзії, пов'язані з особливостями будови ока

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2. "Ціле" і "частина"

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3. Переоцінка вертикальних ліній

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4. Перебільшення гострих кутів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5. Рельєф і перспектива, що змінюються

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6. "Фігура" і "фон"

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 7. Портретні ілюзії

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 8. Ілюзії, пов'язані з рухом об'єкта

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 9. Ілюзії кольорового зору

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 10. Ілюзії сприймання розміру

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 4 ПАМ'ЯТЬ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.1. Поняття про пам'ять

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.2. Теорії пам'яті

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.3. Види пам'яті

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.4. Характеристики пам'яті

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.5. Процеси пам'яті

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.6. Індивідуальні особливості пам'яті та її розвиток

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 5 МИСЛЕННЯ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.1. Поняття мислення

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.2. Головні характеристики мислення

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.3. Передумови виникнення мислення у філо - та онтогенезі

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.4. Форми мислення

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.5. Мислення як процес розв'язання задач

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.6. Види мислення

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.7. Індивідуальні особливості мислення

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.8. Методи моделювання творчої діяльності та формування творчого мислення

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 6 МОВЛЕННЯ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.1. Загальне поняття про мовлення

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.2. Історичний розвиток мовлення та його основні функції

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.3. Фізіологічні механізми мовлення

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.4. Види мовлення та їх характеристика

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.5. Розвиток мовлення в дітей

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 7 УЯВА

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 7.1. Поняття уяви

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 7.2. Фізіологічні механізми уяви

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 7.3. Типи уяви

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 7.4. Види уяви

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 7.5. Психологічні механізми уяви

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 7.6. Розвиток уяви

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - РОЗДІЛ 3 ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 1 ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.1. Загальна характеристика емоцій та почуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.2. Функції емоцій та почуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.3. Вияв емоцій та почуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.4. Фізіологічні основи емоцій

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.5. Форми переживання почуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.6. Характеристика вищих почуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.7. Формування емоцій та почуттів

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 2 ВОЛЯ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.1. Загальне поняття про волю

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.2. Природа волі

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.3. Характеристика вольових дій

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.4.Структура вольового акту

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.5. Вольові якості особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.6. Розвиток та виховання вольової активності людини

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - РОЗДІЛ 4 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 1 ТЕМПЕРАМЕНТ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.1. Поняття темпераменту

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 2 ХАРАКТЕР

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.1. Поняття характеру

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.2. Вчення про характер

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.3. Риси характеру

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.4. Характер і темперамент

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.5. Акцентуації характеру

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.6. Формування характеру

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 3 ЗДІБНОСТІ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.1. Поняття здібностей

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.2. Здібності та задатки. Природа здібностей

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.3. Види здібностей

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.4. Структура здібностей

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.5. Розвиток здібностей та їх рівні