Загальна психологія - Павелків Р. В

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 1 ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.1. Предмет загальної психології

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.2. Рефлекторний характер психіки

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.3. Завдання сучасної психології

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.4. Сучасна психологія та її місце в системі наук

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 1.5. Галузі психології

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 2 МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.1. Загальна характеристика методів психологічного дослідження

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.2. Організаційні методи

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.3. Метод спостереження

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.4. Метод експерименту

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.5. Метод аналізу продуктів діяльності

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.6. Метод опитування

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 2.7. Тестування

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 3 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІКИ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.1. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.2. Розвиток психіки у хребетних тварин

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.3. Особливості психічної ДІЯЛЬНОСТІ вищих тварин

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.4. Відмінності психіки людини і тварин

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.5. Походження та розвиток свідомості людини

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 3.6. Свідомість та несвідоме

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 4 МОЗОК І ПСИХІКА

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.1. Загальна будова та функції нервової системи

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.2. Мозок як фізіологічний орган

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.3. Мозок як орган психіки

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 4.4. Співвідношення психічних і фізіологічних процесів та явищ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 5 Діяльність

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.1. Загальна характеристика діяльності людини

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.2. Види діяльності

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.3. Будова діяльності людини

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 5.4. Знання, уміння та навички

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Тема 6 ОСОБИСТІСТЬ

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.1. Поняття особистості в психології

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.2. Теорії особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Психоаналіз

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Біхевіористський підхід

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Гуманістичні теорії особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - Особистість у культурно-історичній теорії Л. С. Виготського

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.3. Взаємозв'язок біологічного та соціального в особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.4. Структура особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.5. Мотиваційно-потребнісна сфера особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.6. Спрямованість особистості

 • Загальна психологія - Павелків Р. В. - 6.7. Самооцінка та рівень домагань особистості