Мікроекономіка - Буряк П. Ю

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ВСТУП

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ І. ВСТУП В МІКРОЕКОНОМІКУ

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 1. ПРЕДМЕТІ МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 1.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 1.2. Методи мікроекономічних досліджень

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 1.3. Предмет мікроекономіки, її суб'єкти та об'єкти

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 1.4. Нормативна і позитивна мікроекономічна теорія

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ II. Основи аналізу попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 2. Основи аналізу попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.1. Попит і закон попиту. Крива попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.2. Нецінові фактори зміни в попиті

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.3. Еластичність попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.3.1. Цінова еластичність попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Поняття цінової еластичності попиту. Коефіцієнт цінової еластичності попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Види еластичності попиту та їх характеристика

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Властивості цінової еластичності попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Фактори цінової еластичності попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.3.2. Перехресна еластичність попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.3.3. Еластичність попиту за доходом

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 3. Основи аналізу пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.1. Пропозиція і закон пропозиції. Крива пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.2. Нецінові фактори пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3. Еластичність пропозиції та її фактори

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3.1. Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3.2. Види еластичності пропозиції та їх характеристика

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3.3. Властивості цінової еластичності пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3.4. Фактори цінової еластичності пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 4. Взаємодія попиту та пропозиції. ринкова рівновага. державне регулювання ринкових цін

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.1. Ринкова рівновага попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.2. Зміна ринкової рівноваги під впливом дії нецінових факторів попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.3. Рента (вигода) споживача і виробника від механізму ринкового ціноутворення

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.4. Державне регулювання цін та його наслідки

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.5. Вплив податків та субсидій на ринкову рівновагу

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ ІІІ. Основні теорії споживчого вибору

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 5. Теорія граничної корисності і споживчий вибір

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 5.1. Корисність та споживчі уподобання

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 5.2. Теорія граничної корисності та споживчий вибір

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 6. Теорія кривих байдужості і споживчий вибір

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 6.1. Теорія споживчого вибору і вихідні умови аналізу поведінки споживача згідно концепції кривих байдужості

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 6.2. Криві байдужості і гранична норма заміщення

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 6.3. Бюджетні обмеження і бюджетна лінія

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 6.4. Графічний вираз споживчої рівноваги

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 7. Моделювання поведінки споживача

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 7.1. Зміна оптимального вибору споживача внаслідок цінових змін. Побудова кривих "ціна - споживання", індивідуального попиту та ринкового попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 7.2. Зміна оптимального вибору споживача в результаті зміни його доходуКрива "дохід - споживання". Криві Енгеля

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 7.3. Ефект заміщення та ефект доходу

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ IV. Виробництво: витрати і результати діяльності фірми

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 8. Виробництво. Виробнича функція

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 8.1. Технологія виробництва. Виробнича функція

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Поняття виробничої функції. Ізокванта

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Часовий горизонт виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 8.2. Виробництво з одним змінним вхідним ресурсом. Закон спадної віддачі

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 8.3. Виробництво з двома змінними вхідними ресурсами

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Властивості ізокванги та гранична норма технологічного заміщення

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Два особливих випадки виробничої функції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 8.4. Довгостроковий період і ефект масштабу

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 9. Витрати, доходи та прибуток фірми

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 9.1. Сутність витрат виробництва та їх види

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 9.2. Витрати виробництва в короткостроковому періоді

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 9.3. Витрати виробництва в довгостроковому періоді

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 9.3.1. Вибір технології, яка мінімізує витрати виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Вибір факторів, що мінімізують витрати виробництва певного обсягу продукції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Мінімізація витрат при різних обсягах виробництва продукції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 9.3.2. Крива довготермінових середніх витрат виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Взаємозв'язок між кривими короткотермінових і довготермінових середніх валових витрат

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 9.4. Доходи фірми

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 9.5. Прибуток фірми

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ V. Поведінка фірми на ринку її продукту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 10. Визначення ціни та обсягу виробництва продукту фірмою в умовах ринку досконалої конкуренції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 10.1. Характерні ознаки ринку чистої конкуренції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 10.2. Ринковий попит і попит на продукт фірми в умовах чистої конкуренції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 10.3. Визначення обсягів виробництва чисто конкурентною фірмою в короткотерміновому періоді

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Принцип порівняння валового доходу і валових витрат

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Принцип порівняння граничного доходу і граничних витрат

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 10.4. Визначення обсягів виробництва чисто конкурентною фірмою в довготерміновому періоді

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Довготермінова рівновага фірми

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Зміна довготермінової рівноваги на фірні і в галузі

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 10.5. Ефективність діяльності в умовах чистої конкуренції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Ефективність використання економічних ресурсів

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Обмеження ефективності чисто конкурентного ринку

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 11. Визначення ціни та обсягів виробництва продукту фірмою на монопольному ринку

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 11.1. Характерні ознаки монопольного ринку та причини його існування

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 11.2. Попит на продукт монопольного виробника. Валовий дохід і граничний дохід в умовах чистої монополії

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 11.3. Визначення монопольним виробником ціни і обсягу виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 11.3.1. Короткотерміновий період: максимізація прибутку чи мінімізація збитків

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 11.3.2. Максимізація прибутку в довготерміновому періоді

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 11.4. Цінова дискримінація та її наслідки

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 11.5. Економічні наслідки монополії

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Ефективність використання ресурсів

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Монополій і науково-технічний прогрес

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 12. Визначення ціни та обсягу виробництва продукту фірмою на ринку монополістичної конкуренції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 12.1. Основні ознаки ринку монополістичної конкуренції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 12.2. Визначення ціни і обсягу випуску монополістично конкурентною фірмою в коротко-і довготерміновому періодах

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 12.2.1. Попит на продукт монополістично конкурентної фірми

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 12.2.2. Короткотерміновий період: максимізація прибутку чи мінімізація збитків

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 12.2.3. Довготерміновий період: беззбитковість виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 12.3. Економічні наслідки монополістичної конкуренції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 12.4. Нецінова конкуренція

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 13. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ТА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТУ В УМОВАХ ОЛІГОПОЛІЇ

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 13.1. Олігополія: суть та основні ознаки

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 13.2. Поведінка олігополістичної фірми щодо ціни і обсягів виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 13.2.1. Модель Курно та її "цінова" варіація

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 13.2.2. Модель ламаної кривої попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 13.2.3. Олігополія, заснована на таємній змові

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 13.2.4. Лідерство в цінах

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 13.2.5. Модель ціноутворення за принципом "витрати плюс"

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 13.3. Економічна ефективність олігополії

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ VI. Поведінка фірми на ринку економічних ресурсів

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 14. Виробництво і попит на економічні ресурси

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 14.1. Ринок факторів виробництва та значення формування цін на економічні ресурси

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 14.2. Попит на ресурс згідно теорії граничного продукту, коли змінним с тільки один фактор виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 14.3. Еластичність попиту на ресурс

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 14.4. Зміни в попиті на ресурс

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 14.5. Оптимальне поєднання ресурсів

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Правило мінімізації витрат

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Правило максимізації прибутку

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 15. Ринок праць поведінка підприємства на ринку праці: визначення заробітної плати і рівня зайнятості

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 15.1. Ринок праці: попит та пропозиція праці. Загальний рівень заробітної плати

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 15.2. Визначення ставки заробітної плати і рівня зайнятості на різних ринках праці

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 15.2.1. Визначення ставки заробітної плати і рівня зайнятості на конкурентному ринку праці

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 15.2.2. Визначення ставки заробітної плати і рівня зайнятості на монопсонічному ринку праці

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 15.2.3. Визначення ставки зарплати і рівня зайнятості в умовах монопольного ринку праці і дуополії

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Монопольний ринок праці: вплив профспілок на рівень ставки зарплати і зайнятість

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Галузева профспілка: встановлення ставки зарплати і рівня зайнятості

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 15.3. Диференціація заробітної плати та її причини

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 16. Поведінка фірми на ринку капіталу 1 природних ресурсів (землі)

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 16.1. Ринки капіталу. Інвестиційне рішення

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 16.1.1. Фактор часу в оцінці капіталу. Дисконтована вартість та її обчислення

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 16.1.2. Критерій чистої дисконтованої вартості при прийнятті інвестиційного рішення

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 16.2. Ринок землі. Земельна рента і ціна землі

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ VII. Загальна ринкова рівновага та ефективність ринкової системи

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 17. Основи теорії добробуту, межі ефективності ринку та роль уряду

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.1. Аналіз загальної рівноваги

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.2. Основи теорії добробуту. Ефективне використання ресурсів. Парето-ефективність

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.2.1. Теорія добробуту та Парето-ефективність

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.2.2. Парето-ефективність та три умови ефективності

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Ефективність споживання

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Ефективність виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Загальна ефективність споживання та виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.2.3. Досконала конкуренція та економічна ефективність

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Досконала конкуренція та ефективність обміну

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Досконала конкуренція та ефективність виробництва

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Досконала конкуренція та загальна ефективність

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.2.4. Ефективність та справедливість

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.3. Невдачі ринку. Переливи (екстерналії). Коригування вигод і витрат переливу

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.3.1. Відхилення та невдачі ринку

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.3.2. Переливи (екстерналії)

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Витрати переливу (негативні екстерналії)

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Вигоди переливу (позитивні екстерналії)

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.3.3. Шляхи корекції екстерналій

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Засоби державного регулювання

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Ділове співробітництво між людьми

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Юридичне розв'язання проблеми - позов на відшкодування збитків

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.4. Суспільні блага і послуги. Надання ресурсів на суспільні блага

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.4.1. Індивідуальні, суспільні та квазісуснільні блага

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.4 2. Ефективна кількість суспільних благ

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 17.4.3. Забезпечення суспільними благами

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Список рекомендованої літератури