Мікроекономіка - Буряк П. Ю

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ВСТУП

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ І. ВСТУП В МІКРОЕКОНОМІКУ

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 1. ПРЕДМЕТІ МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 1.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 1.2. Методи мікроекономічних досліджень

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 1.3. Предмет мікроекономіки, її суб'єкти та об'єкти

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 1.4. Нормативна і позитивна мікроекономічна теорія

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ II. Основи аналізу попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 2. Основи аналізу попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.1. Попит і закон попиту. Крива попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.2. Нецінові фактори зміни в попиті

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.3. Еластичність попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.3.1. Цінова еластичність попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Поняття цінової еластичності попиту. Коефіцієнт цінової еластичності попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Види еластичності попиту та їх характеристика

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Властивості цінової еластичності попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Фактори цінової еластичності попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.3.2. Перехресна еластичність попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 2.3.3. Еластичність попиту за доходом

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 3. Основи аналізу пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.1. Пропозиція і закон пропозиції. Крива пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.2. Нецінові фактори пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3. Еластичність пропозиції та її фактори

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3.1. Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3.2. Види еластичності пропозиції та їх характеристика

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3.3. Властивості цінової еластичності пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 3.3.4. Фактори цінової еластичності пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 4. Взаємодія попиту та пропозиції. ринкова рівновага. державне регулювання ринкових цін

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.1. Ринкова рівновага попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.2. Зміна ринкової рівноваги під впливом дії нецінових факторів попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.3. Рента (вигода) споживача і виробника від механізму ринкового ціноутворення

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.4. Державне регулювання цін та його наслідки

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 4.5. Вплив податків та субсидій на ринкову рівновагу

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - Розділ ІІІ. Основні теорії споживчого вибору

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 5. Теорія граничної корисності і споживчий вибір

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 5.1. Корисність та споживчі уподобання

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 5.2. Теорія граничної корисності та споживчий вибір

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 6. Теорія кривих байдужості і споживчий вибір

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 6.1. Теорія споживчого вибору і вихідні умови аналізу поведінки споживача згідно концепції кривих байдужості

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 6.2. Криві байдужості і гранична норма заміщення

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 6.3. Бюджетні обмеження і бюджетна лінія

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 6.4. Графічний вираз споживчої рівноваги

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - ТЕМА 7. Моделювання поведінки споживача

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 7.1. Зміна оптимального вибору споживача внаслідок цінових змін. Побудова кривих "ціна - споживання", індивідуального попиту та ринкового попиту

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 7.2. Зміна оптимального вибору споживача в результаті зміни його доходуКрива "дохід - споживання". Криві Енгеля

 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю. - 7.3. Ефект заміщення та ефект доходу