Трудове право - Жернаков В. В

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 1. Предмет, метод, функції та система трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Трудове право як самостійна галузь права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Предмет трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.1. Загальна характеристика та система відносин у трудовому праві

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.2. Трудові правовідносини як основа предмета трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.2.1. Поняття і ознаки трудових правовідносин

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.2.2. Сторони і зміст трудових правовідносин

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.2.3. Підстави виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Метод правового регулювання відносин у сфері праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Функції трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Система трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 2. Принципи трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття та значення принципів трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Основні принципи трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип забезпечення права на працю

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип свободи праці і свободи трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип заборони примусової праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип стабільності трудового договору і стабільності трудового правовідношення

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип рівності у трудових правах та заборони дискримінації у сфері праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип свободи об'єднання

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Принципи окремих інститутів трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 3. Джерела трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття джерел трудового права та їх класифікація

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Конституція - основне джерело трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Міжнародно-правові акти - джерела трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Кодекс законів про працю та інші закони, що регулюють відносини в царині праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Підзаконні акти - джерела трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Значення рішень Конституційного Суду України та постанов Верховного Суду України для регулювання соціально-трудових відносин

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 7. Джерела трудового права на соціально-партнерському рівні та локальні нормативно-правові акти

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 8. Єдність і диференціація правового регулювання праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 4. Суб'єкти трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття та види суб'єктів трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Працівники - суб'єкти трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Роботодавець - суб'єкт трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Трудові колективи

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Професійні спілки

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Державні органи - суб'єкти трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 5. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття зайнятості населення і напрями державної політики у цій сфері

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Органи, які здійснюють працевлаштування

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Правовий статус громадян, які шукають роботу, і безробітних

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Відповідальність за невиконання законодавства про працевлаштування

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 6. Колективні договори і угоди

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття та сутність колективного договору і угоди

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Сфера укладення колективних договорів

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Сторони колективного договору, угоди

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Зміст колективного договору, угоди

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Недійсність умов колективного договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Порядок укладення колективного договору, угоди

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 7. Реєстрація колективного договору, угоди

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 8. Строк чинності колективного договору, угоди

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 9. Контроль за виконанням колективного договору, угоди

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 7. Трудовий договір

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття і особливості трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Зміст трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Види трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Порядок укладення трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Зміна умов трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Переведення на іншу роботу

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Переведення з ініціативи роботодавця

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Переведення на іншу роботу в інтересах працівника

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Переміщення на інше робоче місце

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Зміна істотних умов праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Припинення трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6.1. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6.2. Припинення трудового договору за підставами, у яких присутня взаємна воля сторін

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6.3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6.4. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Систематичне невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків (п. З ст. 40 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Прогул без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. б ст. 40 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Вчинення за місцем роботи розкрадання майна роботодавця (п. 8 ст. 40 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6.5. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6.6. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. З ст. 36 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Вимога виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 45 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Вимога батьків неповнолітнього або інших осіб та органів (ст. 199 КЗпП України)

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6.7. Припинення трудового договору у зв'язку з порушенням правил прийняття на роботу

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 7. Порядок оформлення звільнення. Розрахунок із звільненим працівником

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 8. Робочий час

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття і види робочого часу

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Режим роботи. Ненормований робочий день

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Надурочні роботи. Робота понад встановлену тривалість

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 9. Час відпочинку

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття та види часу відпочинку

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Відпустки: поняття, види та порядок надання

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 10. Оплата праці. Гарантійні і компенсаційні виплати

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття оплати праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Методи правового регулювання оплати праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Мінімальна заробітна плата та індексація заробітної плати

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Тарифна система оплати праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Нормування праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Системи оплати праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 7. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 8. Обчислення середньої заробітної плати

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 9. Порядок виплати заробітної плати

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 10. Гарантійні і компенсаційні виплати

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 11. Відповідальність за порушення у сфері оплати праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 11. Дисципліна праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Внутрішній трудовий розпорядок

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Заохочення

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Дисциплінарна відповідальність

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового правовідношення

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Загальна характеристика матеріальної відповідальності

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Поняття та функції матеріальної відповідальності

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Види матеріальної відповідальності працівників

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником, та порядок її відшкодування

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 13. Особливості правового регулювання праці окремих категорій осіб

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Особливості правового регулювання праці жінок

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Особливості правового регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Особливості правового регулювання праці осіб, які поєднують працю із навчанням

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 14. Охорона праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття охорони праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Гарантії прав працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Організація охорони праці на виробництві

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 7. Навчання з питань охорони праці. Види інструктажу

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 8. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 9. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 15. Трудові спори

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття, види та причини трудових спорів

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Порядок вирішення колективних трудових спорів

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Право на страйк та порядок його реалізації

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 16. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю