Трудове право - Жернаков В. В

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 1. Предмет, метод, функції та система трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Трудове право як самостійна галузь права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Предмет трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.1. Загальна характеристика та система відносин у трудовому праві

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.2. Трудові правовідносини як основа предмета трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.2.1. Поняття і ознаки трудових правовідносин

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.2.2. Сторони і зміст трудових правовідносин

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2.2.3. Підстави виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Метод правового регулювання відносин у сфері праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Функції трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Система трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 2. Принципи трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття та значення принципів трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Основні принципи трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип забезпечення права на працю

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип свободи праці і свободи трудового договору

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип заборони примусової праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип стабільності трудового договору і стабільності трудового правовідношення

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип рівності у трудових правах та заборони дискримінації у сфері праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Принцип свободи об'єднання

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Принципи окремих інститутів трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 3. Джерела трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття джерел трудового права та їх класифікація

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Конституція - основне джерело трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Міжнародно-правові акти - джерела трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Кодекс законів про працю та інші закони, що регулюють відносини в царині праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Підзаконні акти - джерела трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Значення рішень Конституційного Суду України та постанов Верховного Суду України для регулювання соціально-трудових відносин

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 7. Джерела трудового права на соціально-партнерському рівні та локальні нормативно-правові акти

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 8. Єдність і диференціація правового регулювання праці

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 4. Суб'єкти трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття та види суб'єктів трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Працівники - суб'єкти трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Роботодавець - суб'єкт трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Трудові колективи

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 5. Професійні спілки

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 6. Державні органи - суб'єкти трудового права

 • Трудове право - Жернаков В. В. - Розділ 5. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 1. Поняття зайнятості населення і напрями державної політики у цій сфері

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 2. Органи, які здійснюють працевлаштування

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 3. Правовий статус громадян, які шукають роботу, і безробітних

 • Трудове право - Жернаков В. В. - 4. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних