Планування маркетингу - Овєчкіна О. А

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Вступ

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Заліковий модуль 1. Формування концепції сучасного маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 1. Еволюція основних концепцій маркетингу та їх характеристика

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 1.1. Маркетинг: єдність концепції управління господарюванням підприємств (організацій) та їх практичної діяльності на ринкових засадах

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 1.2. Розвиток ринку та еволюція концепцій маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 1.3 Соціально-етичний маркетинг та його місце в системі концепцій маркетингу сучасних підприємств

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 2. Сучасна модель маркетингу та її особливості

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 2.1. Концепція маркетингу як системи взаємодій фірми з ринковими суб'єктами: сутність, функції та матриця цілей

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 2.2. Структура і комплекс маркетингу фірми в системі чинників маркетингового середовища

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 2.3. Типи і види організаційної структури маркетингу взаємодій компанії та їх особливості

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 2.4. Основні види маркетингу взаємодій та їх класифікація. Взаємозв'язок традиційних і сучасних напрямів маркетингової діяльності фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 3. Управління маркетингом взаємодій фірми та його підсистеми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 3.1. Етапи управління маркетингом та їх характеристика

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 3.2. Основні підсистеми інтегрованої моделі управління маркетингом взаємодій фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 3.3. Планування в системі складових маркетингового менеджменту фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 3.4. Особливості ухвалення управлінських рішень в системі маркетингових комунікацій фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 4. Методологічні підходи до планування маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 4.1. Основні етапи планування маркетинг-взаємодій фірми