Планування маркетингу - Овєчкіна О. А

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Вступ

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Заліковий модуль 1. Формування концепції сучасного маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 1. Еволюція основних концепцій маркетингу та їх характеристика

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 1.1. Маркетинг: єдність концепції управління господарюванням підприємств (організацій) та їх практичної діяльності на ринкових засадах

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 1.2. Розвиток ринку та еволюція концепцій маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 1.3 Соціально-етичний маркетинг та його місце в системі концепцій маркетингу сучасних підприємств

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 2. Сучасна модель маркетингу та її особливості

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 2.1. Концепція маркетингу як системи взаємодій фірми з ринковими суб'єктами: сутність, функції та матриця цілей

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 2.2. Структура і комплекс маркетингу фірми в системі чинників маркетингового середовища

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 2.3. Типи і види організаційної структури маркетингу взаємодій компанії та їх особливості

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 2.4. Основні види маркетингу взаємодій та їх класифікація. Взаємозв'язок традиційних і сучасних напрямів маркетингової діяльності фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 3. Управління маркетингом взаємодій фірми та його підсистеми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 3.1. Етапи управління маркетингом та їх характеристика

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 3.2. Основні підсистеми інтегрованої моделі управління маркетингом взаємодій фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 3.3. Планування в системі складових маркетингового менеджменту фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 3.4. Особливості ухвалення управлінських рішень в системі маркетингових комунікацій фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 4. Методологічні підходи до планування маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 4.1. Основні етапи планування маркетинг-взаємодій фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 4.2. Загальні підходи до складання маркетингових планів. Класифікація планів маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 4.3. Основні показники плану маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 4.4. Система маркетингового контролю та її особливості

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 5. Особливості стратегічного планування маркетингових комунікацій фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 5.1. Процес, технологія і дизайн планування стратегічних маркетинг-взаємодій фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 5.2. Основні підходи до визначення маркетингової стратегії фірми. Види стратегій маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 5.3. Стратегічне планування і БТР-маркетинг: проблеми сегментації цільового ринку

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 5.4. Правила ухвалення стратегічних планових рішень у сфері маркетингової діяльності фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 6. Тактичне планування маркетингової діяльності компанії

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 6.1 Стратегія і тактика планування маркетингу: проблеми взаємозв'язку

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 6.2. Основні етапи і процедури тактичного планування маркетингових взаємодій фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 6.3. Особливості ухвалення тактичних рішень у сфері маркетинг-взаємодій компанії

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Заліковий модуль 2. Політика планування маркетинг-мікс компанії

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 7. Особливості планування товарної політики фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 7.1. Маркетингове трактування товару та його основні характеристики

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 7.2. Товарний субмікс в системі маркетингових взаємодій фірми. Стратегічні і тактичні цілі товарної політики

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 7.3. Розробка і реалізація товарної політики компанії

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 8. Цінова політика компанії та її планування

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 8.1. Ціновий субмікс і його структура. Основні напрями цінової політики фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 8.2. Процес вибору маркетингових підходів і методів визначення цін. Чинники, що впливають на ціноутворення

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 8.3. Етапи планування цінової політики компанії та їх особливості. Види цінових стратегій маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 9. Планування розподільно-збутової політики фірми та її особливості

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 9.1. Розподільний субмікс маркетингу. Цілі і задачі розподільно-збутової політики компанії

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 9.2. Вибір каналів розподілу продукції. Основні підсистеми управління розподільно-збутовою мережею

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 9.3. План продажів (збуту) і особливості його розробки

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 9.4. Основні рішення, що приймаються фірмою в сфері маркетинг-логістики. Стратегії маркетинг-логістики

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 10. Планування комунікаційної політики маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 10.1. Комунікаційний субмікс маркетингу взаємодій та його структура. Цілі й основні напрями комунікаційної політики фірми

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 10.2. Способи формування попиту і стимулювання збуту. Планування рекламної діяльності фірми, особистих продажів і зв'язків з громадськістю

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 10.3. Особливості планування нових форм просування товарів фірми. Спонсоринг. Продукт-плейсмент. Брендинг

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Змістовий модуль 11. Основні засади екологічного маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 11.1. Сучасний стан навколишнього середовища внаслідок впливу економіки

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 11.2. Поняття концепції екологічного маркетингу

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 11.3. Підходи до визначення категорії "екологічно чистий товар"

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - 11.4. Екологічна політика підприємства

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - Перелік рекомендованої літератури

 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - ГЛОСАРІЙ