Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - Змістовий модуль 1. Особливості прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 1.2. Загальні підходи до прийняття рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 1.3. Методологічні засади розробки рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 1.4. Закони, що визначають поведінку людини та їх роль в розробці господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 2. Організаційний механізм та процесорні технології прийняття господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 2.1. Організаційний механізм прийняття господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 2.2. Процесорні технології підготовки та реалізації господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 2.3. Адміністративні заходи в процесі узгодження, прийняття і затвердження господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 3. Прийняття господарських рішень з урахуванням невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.2. Способи урахування невизначеності при обгрунтуванні господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.3. Використання ймовірнісного підходу для обгрунтування господарських рішень в умовах невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.4. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - Властивості матриці ризиків

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5. Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.1. Критерій Вальда

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.2. Критерій оптимізму

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.3. Критерій песимізму

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.4. Критерій мінімаксного ризику Севіджа

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.5. Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.6. Прийняття рішень в умовах часткової невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.6.1. Критерій Байєса

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.6.2. Критерій Бернуллі-Лапласа

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.7. Моделі прийняття господарських рішень в умовах невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.7.1. Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.7.2. Модель прийняття рішень в умовах невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - Змістовий модуль 2. Оцінка економічних ризиків і спрямованість господарських рішень на їхню мінімізацію

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 4.1. Ризик як економічна категорія

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 4.2. Фактори, що обумовлюють виникнення ризикової ситуації