Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - Змістовий модуль 1. Особливості прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 1.2. Загальні підходи до прийняття рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 1.3. Методологічні засади розробки рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 1.4. Закони, що визначають поведінку людини та їх роль в розробці господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 2. Організаційний механізм та процесорні технології прийняття господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 2.1. Організаційний механізм прийняття господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 2.2. Процесорні технології підготовки та реалізації господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 2.3. Адміністративні заходи в процесі узгодження, прийняття і затвердження господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 3. Прийняття господарських рішень з урахуванням невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.2. Способи урахування невизначеності при обгрунтуванні господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.3. Використання ймовірнісного підходу для обгрунтування господарських рішень в умовах невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.4. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - Властивості матриці ризиків

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5. Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.1. Критерій Вальда

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.2. Критерій оптимізму

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.3. Критерій песимізму

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.4. Критерій мінімаксного ризику Севіджа

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.5. Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.6. Прийняття рішень в умовах часткової невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.6.1. Критерій Байєса

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.6.2. Критерій Бернуллі-Лапласа

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.7. Моделі прийняття господарських рішень в умовах невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.7.1. Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.7.2. Модель прийняття рішень в умовах невизначеності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - Змістовий модуль 2. Оцінка економічних ризиків і спрямованість господарських рішень на їхню мінімізацію

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 4.1. Ризик як економічна категорія

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 4.2. Фактори, що обумовлюють виникнення ризикової ситуації

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 4.3. Функції і джерела ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 4.4. Класифікація ризиків

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 5. Кількісний аналіз ризику при ухваленні господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 5.2. Використання кількісної оцінки ризику для ухвалення господарського рішення

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 5.3. Оцінка втрат при ухваленні господарського рішення в умовах ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 5.3.1. Втрати у виробничому підприємництві

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 5.3.2. Втрати в комерційному підприємництві

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 5.3.3. Втрати у фінансовому підприємництві

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 5.3.4. Зумовленість витрат подіями різного класу

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 5.3.5. Статистичні розподіли втрат

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 6. Методи оцінювання ризиків при обгрунтуванні господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 6.1. Статистичний метод оцінки ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 6.2. Інтегральна оцінка ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 6.3. Комплексна оцінка ризиків

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 6.4. Оцінка систематичного ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 6.5. Метод аналізу доцільності витрат

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 6.6. Метод експертних оцінок

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 7. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризиків

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.1. Організаційні засоби та прийоми впливу на ризик

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.2. Економічні методи зниження ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.2.1 Створення спеціального резервного фонду (фонду ризику)

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.2.2. Створення страхового товарного запасу

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.2.3. Страховий запас коштів

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.2.4. Розробка і впровадження системи штрафних санкцій

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.2.5. Страхування від ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.2.6. Самострахування від ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.2.7. Хеджування як метод зниження ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 7.3. Розробка заходів, які пом'якшують вплив ризикових ситуацій на діяльність торговельного підприємства

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - Змістовий модуль 3. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 8. Прогнозування та вибір оптимального господарського рішення

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 8.1. Прогнозування та види прогнозів

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 8.2. Методи прогнозування господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 8.3. Принципи обгрунтування господарських рішень в умовах ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 9. Цільова орієнтація обгрунтування господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 9.1. Цілі підприємства та їх класифікація

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 9.2. Побудова дерева цілей

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 9.3. Використання "дерева рішень"

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 9.3.1. Етапи побудови "дерева рішень"

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 9.3.3. Очікувана цінність точної інформації

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 10. Управління економічними ризиками при обгрунтуванні господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.1. Сутність і зміст управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.1.1. Характеристика процедур управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.1.2. Принципи управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.2. Система управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.2.1. Основні складові системи управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.2.2. Взаємообумовленість дій в системі управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.3. Загальна схема процесу управління ризиком

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.3.1. Мета і завдання розробки програми управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.3.2. Опис можливих правил управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.3.3. Інформаційне забезпечення розробки програми управління ризиком

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.4. Урахування взаємозв'язку прибутку і ризику при обгрунтуванні господарських рішень

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.4.1. Моделі управління ризиком

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.4.2 Ризик-позиція ОПР

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.5. Формування стратегії управління ризиком

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.5.1. Ризик-менеджмент і його роль у визначенні стратегії управління ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.5.2. Стратегічний ризик

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 10.5.3. Використання нечіткої логіки в управлінні ризиками

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - Змістовий модуль 4. Застосування теоретико-ігрового підходу для прийняття рішень в умовах ризику

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 11. Методологічні засади теорії ігр

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 11.1. Предмет теорії ігор

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 11.2. Класифікація ігор

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 12. Прийняття рішень за допомогою матричних ігор

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 12.1. Матрична парна гра

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 12.2. Принцип мінімаксу (максиміну). Розв'язок матричної гри в чистих стратегіях

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 12.3. Змішані стратегії матричної гри

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 12.4. Розв'язування матричних ігор розміру 2x2

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 12.5. Графічне розв'язання матричних ігор розміру 2xn, mx2

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - РОЗДІЛ 13. Розв'язання матричних ігор методами лінійного програмування

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 13.1. Розв'язання матричної гри в змішаних стратегіях

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 13.2. Розв'язання матричної гри в середовищі Macrosoft EXCEL

 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИ Х ДЖЕРЕЛ