Нумізматика - Шуст P. M

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §2. Розбудова грошово-монетного господарства Речі Посполитої в останній чверті XVI - першій половині XVII ст

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §3. Структура грошового ринку на українських землях у XVI - першій половині XVII ст

 • Нумізматика - Шуст P. M. - Розділ 5. НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ГРОШОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII-XVIII ст

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §1. Монетні реформи другої половини XVII ст

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §2. Особливості розвитку грошового ринку Правобережної України у другій половині XVII-XVIII ст

 • Нумізматика - Шуст P. M. - Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ГРОШОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII - ПОЧАТОК XX ст.)

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §1. Питання карбування монети в Українській гетьманській державі та формування грошового ринку Лівобережної України в другій половині XVII ст

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §2. Грошова реформа Петра І та її вплив на грошове господарство українських земель

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §3. Грошове господарство українських земель у складі Російської імперії (XVІІІ - початок XX ст.)

 • Нумізматика - Шуст P. M. - Розділ 7. ГРОШОВИЙ ОБІГ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XX ст

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §1. Монетний ринок Галичини, Буковини та Закарпаття в умовах австрійського панування (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.)

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §2. Грошова система Австрійської (Австро-Угорської) імперії в епоху срібного та золотого монометалізму

 • Нумізматика - Шуст P. M. - Розділ 8. РОЗБУДОВА МОНЕТНО-ГРОШОВОГО ГОСПОДАРСТВА В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 pp.)

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §1. Становлення української національної грошової системи в період Центральної Ради

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §2. Розбудова фінансово-грошової системи та емісійна політика України періоду Гетьманату Павла Скоропадського

 • Нумізматика - Шуст P. M. - §3. Грошове господарство України за часів Директорії УНР