Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 1.1. Зміст і завдання економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 1.2. Предмет і категорії економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 1.3. Типологія економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 1.4. Економічний аналіз в управлінні виробництвом

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 2.2. Методичні прийоми економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 2.3. Організація економічного аналізу та його інформаційне забезпечення

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.1. Завдання і джерела аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.2. Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.3. Аналіз складу і асортименту продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.4. Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.5. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.6. Аналіз якості продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.7. Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 3.9. Сезонні коливання як елемент дослідження ринку

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.1.1. Завдання і джерела аналізи

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.1.2. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.1.3. Аналіз використання робочого часу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.1.4. Аналіз продуктивності праці

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.1.5. Аналіз фонду заробітної плати

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.2. Аналіз основних фондів підприємства

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.2.1 Завдання, напрямки і джерела аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.2.2. Поняття, структура, стан і рух основних фондів

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.2.3. Аналіз використання основних фондів

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.2.4. Аналіз використання устаткування

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.3. Аналіз матеріальних ресурсів

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.3.1. Завдання і напрямки аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.3.2. Аналіз забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 4.3.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 5.1. Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 5.2. Класифікація витрат на виробництво продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 5.3. Аналіз витрат за економічними елементами

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 5.4. Аналіз витрат за статтями калькуляції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 5.5. Аналіз витрат на одну гривню продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 5.6. Аналіз собівартості окремих видів продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - ЧАСТИНА ІІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.3. Аналіз прибутку від виробництва продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.4. Аналіз прибутку від реалізації продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.5. Маржинальний аналіз

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.6. Аналіз рівня беззбитковості

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.7. Аналіз рентабельності

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.8. Аналіз виробничого ї фінансового левериджу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 6.9. Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності від реалізації продукції

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 7.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 7.2. Загальна оцінка балансу підприємства

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 7.3. Аналіз платоспроможності і ліквідності

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 7.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 7.5. Аналіз ділової активності підприємства

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 7.6. Аналіз прибутковості капіталу

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - 7.7. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - ДОДАТКИ

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - ДОДАТОК А. Баланс за звітний період

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - ДОДАТОК Б. Баланс за попередній період

 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є. - ДОДАТОК В. Звіт про фінансові результати