Фінанси підприємств - Непочатенко О. О

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 1. Основи фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 1.1. Поняття та суть фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 1.2. Основи організації фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 1.3. Функції фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 1.4. Суть, склад та джерела формування фінансових ресурсів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 1.5. Сутність, завдання та роль фінансової роботи у фінансовій діяльності підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Фінансове планування

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Перспективне фінансове планування

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Контрольно-аналітична робота

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 1.6. Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні фінансами підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 2. Організація розрахунків підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2.1. Сутність та значення розрахунків підприємств у господарському обігу. Принципи організації розрахунків підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2.2. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Організація роботи каси

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Ліміт готівки

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Порядок здачі готівки до каси банку

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2.3. Особливості безготівкової форми розрахунків

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2.4. Форми безготівкових розрахунків

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розрахунки платіжними дорученнями

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Наслідки неправильного зазначення у платіжному дорученні реквізитів отримувача

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розрахунки чеками

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розрахунки акредитивами

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Вексельна форма розрахунків

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2.5. Розрахунково-платіжна дисципліна

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 3. Грошові потоки підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 3.1. Економічна характеристика грошових потоків підприємств та їх класифікація

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Методи оптимізації грошових потоків підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 3.2. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Методи плануванні виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 4. Формування витрат підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 4.1. Зміст та класифікація витрат підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 4.2. Планування витрат на обсяг продукції, що реалізується

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 4.3. Аналіз собівартості продукції по статтях калькуляції та витрат на виробництво

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Матеріальні витрати

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Витрати на оплату праці

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Відрахування на соціальні заходи

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Амортизація

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Інші операційні витрати

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 4.4. Вплив мотиваційних факторів на рівень витрат підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 4.5. Функції управління витратами підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 4.6. Система "директ-костинг"

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 5. Формування і розподіл прибутку

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 5.1. Сутність та склад прибутку підприємства, функції та його види

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 5.2. Особливості планування та формування прибутку на підприємстві

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Методи планування валового прибутку від реалізації продукції

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 5.3. Суть рентабельності підприємства та її показники

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 1) Показники рентабельності щодо реалізації

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2) Показники рентабельності щодо активів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 3) Показники рентабельності щодо власного капіталу і зобов'язань

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 4) Показники рентабельності витрат і продукції

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 5.4. Розподіл та використання чистого прибутку

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розподіл прибутку на користь підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розподіл прибутку на користь власників

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 5.5. Зміст та принципи дивідендної політики підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Методи нарахування дивідендів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Політика виплати дивідендів акціями

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Політика викупу акцій

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 6. Оборотні активи та їх організація на підприємствах

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 6.1. Сутність, склад, структура та види оборотних активів на підприємстві

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 6.2. Нормування оборотних активів на підприємстві

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Нормування оборотних активів у виробничих запасах

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Нормування оборотних активів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 6.3. Джерела формування оборотних активів підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Банківські кредити

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Комерційний кредит

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 6.4. Показники стану оборотних активів та ефективності їх використання

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 7. Кредитування підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 7.1. Економічна сутність кредиту, його функції та принципи

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 7.2. Класифікація кредитів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 7.3. Порядок виникнення кредитних відносин

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 7.4. Оцінення кредитоспроможності підприємства. Скоринг та характеристика його видів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 7.5. Кредитний договір. Особливості погашення кредиту

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 8.1. Основні засоби підприємства, їх склад та структура. Показники стану та ефективності використання основних фондів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 8.2. Знос та амортизація основних засобів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 8.3. Капітальні вкладення на відтворення основних засобів та джерела їх фінансування

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 8.4. Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 9. Оцінка фінансового стану підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 9.1. Сутність поняття фінансового стану підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 9.2. Показники фінансового стану підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 9.3. Ліквідність підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 9.4. Платоспроможність підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 9.5. Фінансова стійкість підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Показники надійності підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Оборотність дебіторської заборгованості (Одз)

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Оборотність кредиторської заборгованості (Окз)

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 9.6. Послідовність комплексного оцінювання фінансового стану підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 1. Показники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу)

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2. Показники, розраховані у зв'язку з використанням виробничого капіталу (виробничих активів)

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 9.7. Принципи та методи оцінки вартості майна підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 10. Фінансове планування на підприємствах

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 10.1. Зміст, мета та задачі фінансового планування

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 10.2. Методи фінансового планування

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 10.3. Фінансовий план, як інформаційна база фінансового планування

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 10.4. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 10.5. Бюджетування на підприємствах

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Розділ 11. Фінансова санація та банкрутство підприємства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 11.1. Соціально-економічна сутність банкрутства, його роль у функціонування економіки. Стадії банкрутства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Приклад фіктивного банкрутства

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 11.2. Фактори виникнення банкрутства підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 11.3. Індикатори, що свідчать про ймовірність банкрутства господарського суб'єкта

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 11.4. Роль антикризового менеджменту й фінансового аналізу у попередження краху підприємств

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 11.5. Економічна сутність санації

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 11.6. Класична модель санації

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 11.7. Розробка плану санації

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Глосарій

 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Рекомендована література