Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 1.1. Соціально-економічна сутність фінансів. Фінанси в системі ринкових відносин

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 1.2. Функції фінансів

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 1.3. Фінансові категорії

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 2. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 2.1. Генезис категорії фінансів

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 2.2. Еволюція фінансів

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 3.1. Історичні аспекти розвитку світової фінансової науки

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 3.2. Розвиток фінансової науки в Росії

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 3.3. Розвиток фінансової науки в Україні

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 4. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.1. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.2. Правове регулювання фінансової діяльності держави

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.3. Фінансова політика та фінансовий механізм

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.4. Державне управління фінансами в Україні

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.5. Організація фінансового контролю в державі

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.1. Економічна сутність і функції податків

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.2. Складові податку та їх характеристика

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.3. Податкова система і податкова політика держави

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.4. Класифікація податків

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.5. Характеристика основних податків податкової системи України

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 6.1. Економічна сутність і призначення бюджету

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 6.2. Склад доходів і видатків бюджету

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 6.3. Бюджетна система та принципи її побудови

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 7.1. Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 7.2. Основні концепції збалансованості бюджету

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 7.3. Методи фінансування бюджетного дефіциту

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 8.1. Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 8.2. Механізм застосування державних запозичень

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 8.3. Державний борг і методи управління ним

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 9.1. Місцеві фінанси, їх сутність і значення в економічному розвитку

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 9.2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 9.3. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 10.1. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація та характеристика

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 10.2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 10.3. Недержавні фінансові фонди

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 11. ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 11.1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність і функції фінансів підприємств

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 11.2. Основи організації фінансів підприємств

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 11.3. Фінансові ресурси підприємств

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 11.4. Прибуток підприємства: його роль, формування, розподіл та використання в умовах сучасної системи оподаткування

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 12. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 12.1. Сутність і склад фінансів домогосподарств

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 12.2. Класифікація доходів та видатків домогосподарств

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 12.3. Структура доходів та видатків домогосподарств України

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 13. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 13.1. Сутність, принципи, види та роль страхування

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 13.2. Галузі страхування

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 13.3. Страховий ринок

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 13.4. Вторинний страховий ринок (перестрахування і співстрахування)

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 13.5. Доходи та витрати страховика

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 14.1. Сутність і функції фінансового ринку

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 14.2. Суб'єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 14.3. Інститути інфраструктури та професійні учасники як суб'єкти фінансового ринку

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 14.4. Класифікація та характеристика основних інструментів фінансового ринку

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 14.5. Структура фінансового ринку

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 14.6. Кредитний ринок і ринок цінних паперів як основні складові фінансового ринку

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 15. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 15.1. Сутність, функції та політика фінансового менеджменту

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 15.2. Управління беззбитковістю діяльності підприємства в умовах впливу фінансових ризиків

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 15.3. Основи управління активами підприємства та їх структурою

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 16.1. Сутність, функції та політика міжнародних фінансів

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 16.2. Міжнародний фінансовий ринок і його структура

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 16.3. Фінанси міжнародних організацій та інституцій

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 17. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 17.1. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 17.2. Сутність бюджетної та податкової безпеки на сучасному етапі економічних реформ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 17.3. Вплив державних боргів на фінансову безпеку

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 17.4. Грошово-кредитна політика як складова фінансової безпеки держави

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 17.5. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 18. ФІНАНСИ КРАЇН ІЗ РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 18.1. Основні аспекти фінансової системи Сполучених Штатів Америки

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 18.2. Особливості функціонування фінансової системи Японії

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 18.3. Основні положення структури фінансової системи Великої Британії, Німеччини та Франції

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 18.4. Основи функціонування фінансової системи Скандинавських країн

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 19. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 19.1. Структура бюджету та принципи організації оподаткування в державах Європейського Союзу

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 19.2. Валютна інтеграція Європейського Союзу і перспективи розвитку фінансової системи ЄС

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - ГЛОСАРІЙ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА