Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 1.1. Соціально-економічна сутність фінансів. Фінанси в системі ринкових відносин

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 1.2. Функції фінансів

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 1.3. Фінансові категорії

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 2. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 2.1. Генезис категорії фінансів

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 2.2. Еволюція фінансів

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 3.1. Історичні аспекти розвитку світової фінансової науки

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 3.2. Розвиток фінансової науки в Росії

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 3.3. Розвиток фінансової науки в Україні

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 4. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.1. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.2. Правове регулювання фінансової діяльності держави

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.3. Фінансова політика та фінансовий механізм

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.4. Державне управління фінансами в Україні

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 4.5. Організація фінансового контролю в державі

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.1. Економічна сутність і функції податків

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.2. Складові податку та їх характеристика

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.3. Податкова система і податкова політика держави

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.4. Класифікація податків

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 5.5. Характеристика основних податків податкової системи України

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - Тема 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 6.1. Економічна сутність і призначення бюджету

 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І. - 6.2. Склад доходів і видатків бюджету