Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ВСТУП

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - МОДУЛЬ 1 . Загальні основи фінансового контролю. методика проведення ревізій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 1. Суть, предмет, методи, методичні прийоми та класифікація контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Суть і функції економічного контролю. контроль як елемент управління

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Класифікація організаційних форм, видів і методів контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Специфічні методи контролю в контрольно-ревізійній роботі

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Визначення результатів інвентаризації і матеріального збитку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розгляд і затвердження результатів інвентаризації

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Перевірка правильності відображення результатів інвентаризації цінностей у бухгалтерському обліку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Прийоми фактичного контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 2. Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Суть і класифікація документів, прийоми документального контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Техніка ревізійного вивчення документів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Послідовність, планування і процедури здійснення ревізійного процесу

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 3. Ревізія операцій касових та на рахунках у банку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Контроль операцій за рахунками у банках

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Етапи контролю операцій на рахунках в банку. Перевірка розрахунково-платіжних документів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Застосування методів зустрічної і взаємної перевірки

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Документальна ревізія касових і банківських операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Раптова ревізія готівкових коштів в касі

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Документальна перевірка касових операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Нормативна база та об'єкти контролю під час ревізії касових операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 4. Ревізія розрахункових операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Завдання, послідовність і джерела ревізії. інвентаризація розрахунків

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Ревізія розрахунків з оплати праці

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Ревізія розрахунків за претензіями

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 5. Ревізія операцій з основними засобами і товарно-матеріальними цінностями

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій з основними засобами

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Особливості інвентаризації основних засобів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Етапи інвентаризації основних засобів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Контроль за орендою основних засобів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 4. Завдання, послідовність і джерела ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - МОДУЛЬ 2. Особлива частина контролю і ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 6. Ревізія витрат на виробництво та ревізія готової продукції