Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ВСТУП

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - МОДУЛЬ 1 . Загальні основи фінансового контролю. методика проведення ревізій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 1. Суть, предмет, методи, методичні прийоми та класифікація контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Суть і функції економічного контролю. контроль як елемент управління

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Класифікація організаційних форм, видів і методів контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Специфічні методи контролю в контрольно-ревізійній роботі

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Визначення результатів інвентаризації і матеріального збитку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розгляд і затвердження результатів інвентаризації

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Перевірка правильності відображення результатів інвентаризації цінностей у бухгалтерському обліку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Прийоми фактичного контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 2. Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Суть і класифікація документів, прийоми документального контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Техніка ревізійного вивчення документів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Послідовність, планування і процедури здійснення ревізійного процесу

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 3. Ревізія операцій касових та на рахунках у банку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Контроль операцій за рахунками у банках

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Етапи контролю операцій на рахунках в банку. Перевірка розрахунково-платіжних документів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Застосування методів зустрічної і взаємної перевірки

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Документальна ревізія касових і банківських операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Раптова ревізія готівкових коштів в касі

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Документальна перевірка касових операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Нормативна база та об'єкти контролю під час ревізії касових операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 4. Ревізія розрахункових операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Завдання, послідовність і джерела ревізії. інвентаризація розрахунків

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Ревізія розрахунків з оплати праці

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Ревізія розрахунків за претензіями

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 5. Ревізія операцій з основними засобами і товарно-матеріальними цінностями

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій з основними засобами

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Особливості інвентаризації основних засобів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Етапи інвентаризації основних засобів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Контроль за орендою основних засобів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 4. Завдання, послідовність і джерела ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - МОДУЛЬ 2. Особлива частина контролю і ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 6. Ревізія витрат на виробництво та ревізія готової продукції

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Завдання, послідовність і джерела ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Перевірка витрат за різними напрямами

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Завдання, послідовність джерела ревізії готової продукції

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 4. Перевірка виконання договірних відносин з покупцями

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 7. Ревізія стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Завдання, об'єкти, джерела інформації і методичні прийому контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства з фінансовою звітністю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Контроль і ревізія коштів цільового призначення

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 8. Узагальнення, розгляд та реалізація результатів ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Порядок узагальнення і методика оформлення акта ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Висновки за матеріалами ревізії і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Реалізація результатів ревізій і перевірок

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 9. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Правові підстави організації взаємодії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Взаємодія з правоохоронними органами на стадії підготовки до здійснення контрольних заходів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Взаємодія з правоохоронними органами на стадії здійснення контрольних заходів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 4. Взаємодія з правоохоронними органами на стадії реалізації результатів проведення контрольних заходів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 10. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Ревізія та її зв'язок з аудитом, обліком, судовою (правовою) бухгалтерією та судово-бухгалтерською експертизою

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Сутність фінансового моніторингу

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи. класифікація контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Види, форми і методи контролю, їх класифікація

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Контрольно-ревізійні етапи і стадії контролю

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Планування контрольно-ревізійної роботи

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Методологія перевірки облікової документації, операцій касових і операцій на рахунках банків

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Документи як об'єкт дослідження у ревізії, їх класифікація

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Способи перевірки документів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Інвентаризація грошових коштів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Особливості перевірки витягів банку та суті господарських операцій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Ревізія операцій розрахункових та з оплати праці

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами, із постачальниками та покупцями

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Ревізія розрахунків із підзвітними особами

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Методика перевірки операцій з оплати праці та пов'язаних із нею розрахунків

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Ревізія витрат виробництва і стану бухгалтерського обліку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Перевірка обгрунтованості витрат і собівартості продукції

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Контроль і ревізія загальновиробничих і адміністративних витрат

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Перевірка стану бухгалтерського обліку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 4. Контроль і ревізія резервів та коштів цільового призначення

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5. Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Методика оформлення акта ревізії і додатків

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Усунення виявлених ревізією порушень і недоліків

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Реалізація результатів ревізій

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Організація і проведення ревізій, призначених правоохоронними органами

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Оформлення результатів ревізій, проведених на вимогу правоохоронних органів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Порядок подання матеріалів ревізій і термінових донесень правоохоронним органам

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Матеріал для самостійного опрацювання

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Ревізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку. наукова організація контролю і ревізії. узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1.1. Ревізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Методика викладання курсу "контроль і ревізія"

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 4. Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 5. Порядок складання основного акта ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 2. Перевірка виконання рішень за результатами попередньої ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 3. Ревізія коштів, розрахунків та інших активів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 4. Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 5. Ревізія товарно-матеріальних цінностей та інших запасів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 6. Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 7. Ревізія довгострокових зобов'язань

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 8. Ревізія розрахунків з постачальниками, з бюджетом і з оплати праці (поточні зобов'язання)

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 9. Ревізія доходів і фінансових результатів

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 10. Ревізія витрат за елементами і собівартості реалізації

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 11. Перевірка стану обліку та звітності

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Розділ 12. Перевірка заходів щодо забезпечення збереження суспільної власності

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Висновки і пропозиції за результатами ревізії

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 6. Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контроль за виконанням прийнятих рішень

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 7. Особливості аудиту акціонерних товариств

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Особливості аудиту обліку акціонерних підприємств

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Аудит обліку спільних підприємств

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Відстеження ризикових операцій - головна фішка фінансового аудиту

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 8. Аудит витрат

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1. Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 1.1. Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2. Стан обліку витрат на виробництво продукції

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 2.1. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Облік витрат виробничої собівартості продукції

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3. Аудит витрат на виробництво

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - 3.1. Шляхи вдосконалення обліку і аудиту витрат на виробництво

 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Список використаної літератури