Культурологія - Матвєєва Л. Л

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Передмова

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Розділ 1. Культурологія: зміст та історія становлення

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 1. Предмет курсу "культурологія"

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Історія слова "культура", його сучасні значення. Культура як об'єкт дослідження культурології

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Проблема визначення культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Культура і цивілізація

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 2. Історія та складники становлення культурологічної думки

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Позанаукові уявлення про культуру

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Історико-антропологічні дослідження культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Філософсько-соціологічне осмислення культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Становлення культурологи як науково-філософської дисципліни

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 3. Культурологічна проблематика в українській національній традиції

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Уявлення про культуру в часи Київської Русі

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Формування культурологічної думки в XVI-XVIII ст

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX - початку XX ст

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Українська культурологічна думка XX ст

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Розділ 2. Онтологія культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 4. Концепції культурогенезу

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Трудова концепція

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Ігрова концепція

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Психоаналітична (фройдівська) концепція

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 5. Становлення смислового простору культури в процесі культурогенезу

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Культура і природа

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Культурогенез як процес "випадіння людини з природного простору

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Культурний простір як простір смислових опозицій

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Формальні принципи культурного смислотворення

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 6. Теорії культурних змін

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Еволюціоністська парадигма культурного розвитку

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Циклічні теорії історичного коловороту

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Концепції культурних змін, у яких поєднуються ідеї циклізму та еволюціонізму

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 7. Стиль у культурі

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Стиль, традиція, канон

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Життєвий культурний стиль

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Стиль мислення

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Моностильова та полістильова культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 8. Проблематика самоусвідомлення людства у всесвіті

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Астросоціологічний парадокс

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Передумови та проблематичність інформаційного контакту

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Турбота як властивість розуму та її гіпотетична роль у ситуації астросоціологічного парадокса

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Антропний принцип Всесвіту

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Розділ 3. Феномени культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 9. Наукова культура

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Методи наукового пізнання

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 10. Художня культура

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Художня культура як складова культури духовної. Систематизація видів мистецтва

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Історичні форми мистецтва

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Жанрові системи мистецтв

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Наукове та художньо-естетичне пізнання

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 11. Морально-правова культура

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Мораль і право як механізми регуляції культурної життєдіяльності людини

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Джерела та конкретно-історичний характер моралі й права

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Феномен культурно-етичного песимізму та його причини

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 12. Масова та елітарна культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Поняття масової та елітарної культур. Субкультура і контркультура

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Культурологічні концепції масової та елітарної культур

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Поп-арт як масове мистецтво

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Розділ 4. Сучасність і майбутнє культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 13. Специфіка та глобалізаційні тенденції сучасного етапу розвитку культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Загальна специфіка нового культурного етапу

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Міжкультурні непорозуміння як основа світових конфліктів XXI ст

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 14. Проблематика інформаційного та освітнього простору культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Інформаційні технології й інформаційне суспільство

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Проблематика освіти

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 15. Проблеми та перспективи наукової культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Поняття нелінійної науки, самоорганізації та синергетики

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Синергетична науково-філософська картина світу та синергетичний образ культури

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Філософсько-культурологічні аспекти проблеми клонування

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 16. Художня культура першої половини ХХ ст.: авангардні стилі та напрями

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Новий зміст у традиційній мистецькій формі (фовізм, кубізм, експресіонізм, супрематизм)

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Становлення нових форм мистецтва: футуризм" сюрреалізм, дадаїзм

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Тема 17. Авангардна художня культура другої половини XX ст

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Термінологічна картина художнього авангарду

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізмі боді-арт, ленд-арт та ін

 • Культурологія - Матвєєва Л. Л. - Акціонізм (хепенінг, перфорканс, рольова гра)