Політична економія - Ніколенко Ю. В

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Поняття економіки

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Виробничі відносини

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Політична економія

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Мікро - і макроекономіка

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Взаємозв'язок економічних наук

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ЦІЛІ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Формування економічного мислення

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Пізнавальна функція

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Практична та методологічна функція

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Об'єктивний і суб'єктивний аналіз

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Індукція і дедукція

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Метод аналізу і синтезу

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Поєднання теорії і практики

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Використання середніх величин

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Припущення "за інших рівних умов"

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Абстрактний метод

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Поєднання якісного і кількісного аналізу

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 5. ЕКОНОМІКА ПОЗИТИВНА І ЕКОНОМІКА НОРМАТИВНА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 2. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Економічна думка Стародавнього Сходу

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК НАУКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Меркантилізм

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Класична політична економія

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Утопічний соціалізм

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Кейнсіанська теорія

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Неокейнсіанство

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Неолібералізм

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 3. ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ ТА ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОТРЕБИ ЯК РУШІЙНИЙ МОТИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. МАТЕРІАЛЬНЕ І НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Фази суспільного виробництва

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ФАКТОРИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Трудові ресурси

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Засоби виробництва

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Природно-виробничі ресурси України

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 4. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Поняття власності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Типи, форми і види власності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Власність у системі економічних відносин

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ У ЗМІШАНІЙ - КОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Особливості приватно - капіталістичної власності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Постійний і змінний капітал

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Державна власність

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Кооперативна власність

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Корпоративна власність

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Модифікація основної суперечності й основного економічного закону капіталізму

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 5. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ВИНИКНЕННЯ І ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Економічна система

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Централізовано-планова економіка

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Сучасна ринкова економічна система

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Національно-державні різновиди змішаної економіки

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Нова роль держави

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Американська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Японська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Німецька модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Французька модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Шведська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Китайська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Південнокорейська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Світова економічна система

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 6. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО - ОСНОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО І ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Просте й розвинуте товарне виробництво

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ТОВАР І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ПРАЦЯ, ЯКА СТВОРЮЄ ТОВАР

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Товар та його властивості

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Праця, яка створює товар

 • 1