Політична економія - Ніколенко Ю. В

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Поняття економіки

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Виробничі відносини

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Політична економія

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Мікро - і макроекономіка

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Взаємозв'язок економічних наук

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ЦІЛІ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Формування економічного мислення

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Пізнавальна функція

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Практична та методологічна функція

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Об'єктивний і суб'єктивний аналіз

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Індукція і дедукція

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Метод аналізу і синтезу

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Поєднання теорії і практики

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Використання середніх величин

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Припущення "за інших рівних умов"

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Абстрактний метод

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Поєднання якісного і кількісного аналізу

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 5. ЕКОНОМІКА ПОЗИТИВНА І ЕКОНОМІКА НОРМАТИВНА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 2. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Економічна думка Стародавнього Сходу

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК НАУКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Меркантилізм

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Класична політична економія

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Утопічний соціалізм

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Кейнсіанська теорія

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Неокейнсіанство

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Неолібералізм

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 3. ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ ТА ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОТРЕБИ ЯК РУШІЙНИЙ МОТИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. МАТЕРІАЛЬНЕ І НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Фази суспільного виробництва

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ФАКТОРИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Трудові ресурси

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Засоби виробництва

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Природно-виробничі ресурси України

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 4. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Поняття власності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Типи, форми і види власності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Власність у системі економічних відносин

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ У ЗМІШАНІЙ - КОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Особливості приватно - капіталістичної власності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Постійний і змінний капітал

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Державна власність

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Кооперативна власність

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Корпоративна власність

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Модифікація основної суперечності й основного економічного закону капіталізму

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 5. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ВИНИКНЕННЯ І ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Економічна система

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Централізовано-планова економіка

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Сучасна ринкова економічна система

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Національно-державні різновиди змішаної економіки

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Нова роль держави

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Американська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Японська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Німецька модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Французька модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Шведська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Китайська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Південнокорейська модель

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Світова економічна система

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 6. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО - ОСНОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО І ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Просте й розвинуте товарне виробництво

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ТОВАР І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ПРАЦЯ, ЯКА СТВОРЮЄ ТОВАР

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Товар та його властивості

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Праця, яка створює товар

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Величина вартості товару

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Форми мінової вартості

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Суть грошей та їх функції

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД УКРАЇНИ В ТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Кунна система грошей часів Київської Русі

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Гроші козацької республіки

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Гроші УНР 1917-1920рр

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Російський рубль

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Українські купони

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 5. ЗАКОН ВАРТОСТІ, ЙОГО ДІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Суть і роль закону вартості

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 6. ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА ІНФЛЯЦІЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 7. РИНОК, ЙОГО СУТЬ І ФУНКЦІЇ. МОДЕЛІ РИНКУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОНЯТТЯ РИНКУ, ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ФУНКЦІЇ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ВИДИ РИНКУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. МЕХАНІЗМ ДІЇ РИНКУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ. ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Банки і банківська система

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Біржа праці

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 8. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Сутність домогосподарства

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Функції домогосподарств

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ДОХОДИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Доходи домогосподарств та їх джерела

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Розподіл доходів між домогосподарствами

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ВИТРАТИ НА СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Витрати на споживання

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Витрати на споживання і поведінка споживачів

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Ефект доходу

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Ефект заміни

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Споживчий надлишок

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Максимізація граничної корисності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Заощадження

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 9. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Корпорація

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Підприємство є основною організаційно-правовою ланкою господарської діяльності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 5. МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Функції стадій кругообігу капіталу

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 10 ВИТРАТИ ТА ДОХОДИ ФІРМ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ВИТРАТИ ФІРМ ТА ЇХ ВИДИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ДОХОДИ І ПРИБУТКИ ФІРМИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 11. КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ І ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ТОРГОВЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРИБУТОК

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Облігації

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Акції

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Фондовий ринок

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. РЕНТНІ ВІДНОСИНИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЇЇ ФОРМИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Ціни на сільськогосподарську продукцію

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Закладна ціна

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Ціни підтримки

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 13. ДЕРЖАВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ В ЕКОНОМІКУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Цілі державного регулювання економіки

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Економічні функції держави

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 14. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СФЕР ТА ЛАНОК

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 15 КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. СУТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Форми кредиту

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Методи кредитування

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. ВИДИ БАНКІВ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 16. ДОХОДИ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ДОХОДИ СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Система доходів споживчого призначення

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Матеріальна основа мотивації людей до господарювання

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Заробітна плата як форма розподілу за працею

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Заробітна плата як об'єкт конкуренції на ринку праці

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Організація заробітної плати і її вдосконалення

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. ФОРМИ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ЗА ТРУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Доходи працівників у колективних підприємствах

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Доходи від індивідуальної трудової діяльності

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Доходи підприємств

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ ДЕРЖАВИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Сутність і види соціальних фондів держави

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 5. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Допоміжна форма розподілу доходів

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Доходи від власності та соціальна справедливість

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 6. РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ДОХОДУ І ЧИСТОГО ПРОДУКТУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Форми чистого доходу і чистого продукту

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 17. СУКУПНИЙ ПРОДУКТ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ПОНЯТТЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 18. ЦИКЛІЧНИЙ ХАРАКТЕР СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ ТА ЙОГО ВИДИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ДОВГІ ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. СЕРЕДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Короткі економічні цикли

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 5. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 6. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ПРИЧИНИ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 19. НАСЕЛЕННЯ, ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, РИНОК ПРАЦІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 2. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА РИНОК ПРАЦІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 3. МОДЕЛЬ РИНКУ ПРАЦІ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 4. ПРОПОНУВАННЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 5. НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 6. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 7. ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Глава 20 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - § 1. ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАР ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Сутність світового господарства

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Основні етапи розвитку світового господарства

 • Політична економія - Ніколенко Ю. В. - Інтернаціоналізація і міжнародний поділ праці

 • 1 2