Правознавство - Кунченко-Харченко В. І

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Вступ

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 1. Загальне поняття держави

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 1.1. Походження держави, основні теорії її виникнення

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 1.2. Держава, її ознаки

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 1.3. Функції держави

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 1.4. Механізм і апарат держави

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 1.5. Форма держави

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 1.6. Держава і особа

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 1.7. Поняття правової держави і громадянського суспільства

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 2. Загальне поняття права, правових відносин, правопорушення та юридичної відповідальності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.1. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.2. Поняття і ознаки права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.3. Функції права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.4. Джерела права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.5. Правові норми, їх ознаки, структура і види

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.6. Поняття системи права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.7. Загальне поняття галузі, підгалузі права та правового інституту

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.8. Загальна характеристика основних галузей права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.9. Система законодавства України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.10. Питання, які визначаються чи встановлюються виключно законами України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.11. Систематизація законодавства

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.12. Поняття і структура правовідносин

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.13. Суб'єкти і об'єкти правовідносин

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.14. Юридичні факти

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.15. Види правових відносин

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.16. Реалізація права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.17. Тлумачення правових норм

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.18. Правопорушення, його ознаки та причини вчинення

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.19. Склад правопорушення

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.20. Види правопорушень

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.21. Поняття і ознаки юридичної відповідальності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.22. Цілі і підстави юридичної відповідальності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 2.23. Види юридичної відповідальності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 3. Основи конституційного права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.1. Предмет, метод і система конституційного права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.2. Структура та загальні засади конституції України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.3. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.4. Громадянство України, підстави його набуття і припинення

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.5. Безпосередня і представницька демократія в Україні

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.6. Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.7. Президент України і його місце в системі державних органів України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.8. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 3.9. Органи судової влади і судочинство в Україні

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 4. Основи цивільного права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.1. Поняття цивільного права, його предмету і методу

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.2. Цивільні правовідносини

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.3. Особисті немайнові права фізичної особи

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.4. Поняття права власності та інших речових прав

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.5. Право інтелектуальної власності в Україні

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.6. Правочини в цивільному праві

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.7. Поняття зобов'язального права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.8. Спадкове право

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 4.9. Цивільно-правова відповідальність, її підстави

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 5. Основи сімейного права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 5.1. Загальне поняття сімейного права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 5.2. Поняття сім'ї та регулювання сімейних відносин

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 5.3. Поняття шлюбу, порядок його укладання

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 5.4. Права та обов'язки подружжя

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 5.5. Шлюбний договір

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 5.6. Права та обов'язки матері, батька і дитини

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 5.7. Позбавлення батьківських прав та влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 5.8. Припинення шлюбу

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 6. Основи житлового права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 6.1. Загальна характеристика житлового права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 6.2. Поняття і види житлового фонду, суб'єкти права власності на квартири та будинки житлового фонду України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 6.3. Форми реалізації права на житло громадянами України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 6.4. Приватизація державного житлового фонду

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 6.5. Об'єднання приватних власників квартир багатоквартирних будинків

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 7. Основи трудового права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.1. Поняття трудового права, його предмета та методу

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.2. Суб'єкти трудового права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.3. Колективний договір

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.4. Трудовий договір

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.5. Робочий час

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.6. Час відпочинку, порядок і умови надання щорічних відпусток

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.7. Трудова дисципліна

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.8. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 7.9. Трудова книжка та порядок її ведення

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 8. Основи господарського права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 8.1. Загальне поняття господарської діяльності і господарського права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 8.2. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 8.3. Поняття підприємництва та основні принципи його здійснення в Україні

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 8.4. Організаційні форми підприємництва в Україні

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 8.5. Державна реєстрація фізичних і юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 8.6. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 8.7. Припинення підприємницької діяльності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 9. Основи фінансового права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 9.1. Поняття фінансового права України, його предмета і методів

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 9.2. Бюджетне право і бюджетний устрій України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 9.3. Податкове право України. Поняття податку,, збору, іншого обов'язкового платежу

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 9.4. Загальне поняття банківського права і банківської системи України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 10. Основи екологічного і земельного права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 10.1. Загальна характеристика екологічного та земельного права і законодавства України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 10.2. Принципи охорони навколишнього природного середовища України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 10.3. Екологічні права та обов'язки громадян України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 10.4. Класифікація земель України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 10.5. Форми власності на землю

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 10.6. Поняття та види природо та землекористування

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 10.7. Юридична відповідальність за порушення екологічного і земельного законодавства

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 11. Основи адміністративного права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 11.1. Поняття, предмет і метод адміністративного права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 11.2. Управління, як об'єкт адміністративно-правового регулювання

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 11.3. Суб'єкти адміністративного права

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 11.4. Державна професійна служба

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 11.5. Переконання і примус як основні методи управлінської діяльності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 11.6. Адміністративне правопорушення

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 11.7. Відповідальність за адміністративні проступки

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 12. Основи кримінального права України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 12.1. Поняття кримінального права України, його предмета і методів

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 12.2. Загальне поняття злочину. Види злочинів

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 12.3. Стадії вчинення злочину

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 12.4. Співучасть у злочині

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 12.5. Поняття кримінальної відповідальності, її підстав

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 12.6. Кримінальні покарання та їх види

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 12.7. Злочини у сфері господарської діяльності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Розділ 13. Система правоохоронних органів України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 13.1. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 13.2. Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні функції

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 13.3. Органи внутрішніх справ України, основні напрямки їх діяльності

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 13.4. Правовий статус Служби безпеки України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 13.5. Нотаріальні органи України

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - 13.6. Адвокатура України, її роль у захисті прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб

 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І. - Джерела і література