Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Вступ

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ 1. Предмет, методологія і структура курсу "ЗЕД"

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - I. ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - П'ять значень ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Методологія аналізу ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ II. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - I. Законодавство, що регулює ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Суб'єкти ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Принципи ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - IV. Види ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - V. Державне регулювання ЗЕД в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - VI. Недержавне регулювання ЗЕД У країни

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - VII. Режими регулювання ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ III. Маркетинг у ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Зміст, мета та особливості здійснення міжнародного маркетингу в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Кон'юнктура світового ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Конкурентоспроможність товару на світовому ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - IV. Стратегія маркетингу в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ IV. Пошук та оцінка іноземних партнерів

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Сутність та види фірм

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Показники ефективності діяльності фірми

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Методи пошуку потенційних партнерів

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ V. Міжнародні господарські контракти