Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Вступ

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ 1. Предмет, методологія і структура курсу "ЗЕД"

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - I. ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - П'ять значень ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Методологія аналізу ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ II. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - I. Законодавство, що регулює ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Суб'єкти ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Принципи ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - IV. Види ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - V. Державне регулювання ЗЕД в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - VI. Недержавне регулювання ЗЕД У країни

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - VII. Режими регулювання ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ III. Маркетинг у ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Зміст, мета та особливості здійснення міжнародного маркетингу в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Кон'юнктура світового ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Конкурентоспроможність товару на світовому ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - IV. Стратегія маркетингу в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ IV. Пошук та оцінка іноземних партнерів

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Сутність та види фірм

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Показники ефективності діяльності фірми

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Методи пошуку потенційних партнерів

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ V. Міжнародні господарські контракти

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Економічний зміст МГК

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Класифікація МГК

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Види МГК

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - IV. Структура МГК

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ VI. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Формування інтернаціональної вартості товару

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Механізм ціноутворення на світовому ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Система цін світового ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - IV. Знижки і надбавки у зовнішній торгівлі

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - V. Валюта і валютні цінності

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - VI. Міжнародні розрахунки

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Міжнародні розрахунки по інкасо

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Міжнародні розрахунки по акредитиву (МРА)

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Банківські перекази

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - IV. Розрахунки чеками

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - V. Відкритий рахунок

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - VI. Авансовані платежі

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - VII. Міжнародні кредити

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ VII. Зовнішня торгівля суб'єктів ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Зміст та показники зовнішньої торгівлі

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Основні форми та методи здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Регулювання зовнішньоторговельних операцій

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ VIII. Зовнішньоекономічна діяльність в сфері науково-технічних відносин

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Науково-технічний потенціал

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Механізм здійснення науково-технічних зв'язків

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Форми реалізації НТЗ на світовому ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Особливості міжнародного продажу ліцензій та ноу-хау

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ IX. Іноземне інвестування в систем і ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Зміст, види, форми та гарантії захисту іноземних інвестицій

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Підприємства з іноземними інвестиціями

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Офшорні зони та їх використання суб'єктами ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ X. Транспортне забезпечення ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Зміст та умови транспортного забезпечення ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Основні види транспортних перевезень

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ XI. Митне регулювання ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Зміст, принципи, порядок та органи митного контролю

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Система митних податків та митних зборів

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Єдиний митний тариф України

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ XII. Валютне регулювання

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Сутність валютного регулювання та особливості його прояву на національному та міжнародному ринках

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Інструмент валютного регулювання

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Характеристика розвитку валютного регулювання в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - IV. Основні положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ XІІІ. Оподаткування в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Зміст та принципи оподаткування

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Основні види податків, встановлених для суб'єктів ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Пільги при здійсненні ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ XІV. Ризики в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Зміст та джерела ризиків в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Види ризиків в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - III. Управління ризиками в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ XV. Страхування ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Економічний зміст страхування в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Основні види страхування в ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Розділ XVI. Ефективність ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - І. Показники ефективності ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - II. Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб'єктів ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Висновок

 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П. - Література