Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Розділ 1. ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.1. Передумови виникнення

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.2. Завдання та напрямки

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.3. Методологічні принципи та системний підхід в інженерній психології

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.4. Методи інженерної психології

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.5. Інженерна психологія в системі наук

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Розділ 2. Системи "людина-машина"

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1. Особливості і класифікація

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2. Розподіл функцій у СЛМ

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3. Показники якості функціонування

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.4. Інформація та оператор у системі управління

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Розділ 3. Психофізіологічні основи діяльності оператора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1. Приймання інформації

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1.1. Характеристики зорового аналізатора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Енергетичні характеристики

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Інформаційні характеристики

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Просторові характеристики

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Часові характеристики

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1.2. Характеристики слухового аналізатора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Сприйняття мовних повідомлень

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1.3. Характеристики тактильного аналізатора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1.4. Взаємодія аналізаторів під час приймання інформації

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2. Зберігання та переробка інформації

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Короткотривала пам'ять

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Довготривала пам'ять

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Оперативна пам'ять

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3. Прийняття рішень

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.4. Керуючі дії оператора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Розділ 4. Діяльність оператора в системі "людина - машина"

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.1. Основні характеристики і види діяльності операторів

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.2. Фактори впливу на операторську діяльність

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Суб'єктивні фактори

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Об'єктивні фактори

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.3. Методи відображення, опису й аналізу діяльності оператора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.4. Функціональні стани оператора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.5. Групова діяльність операторів

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Контур предметно-інформаційного регулювання

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Контур емоційно-мотиваційного регулювання

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Контур організаційно-функціонального регулювання

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Розділ 5. Проектування технічних засобів діяльності оператора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1. Проектування засобів відображення інформації

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Знакова індикація

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Кодування інформації

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Інженерно-психологічні вимоги до акустичних індикаторів

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.2. Проектування органів управління

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.3. Організація робочого місця оператора

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.4. Фактори виробничого середовища

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - Розділ 6. Проектування систем "людина - машина"

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.1. Основні підходи

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.2. Стадії та процедури

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.3. Загальні інженерно-психологічні вимоги та рекомендації

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.4. Інженерно-психологічна і економічна оцінка СЛМ

 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л. - ЛІТЕРАТУРА