Соціологія культури - Юрій М. Ф

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Вступ

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 1. Культура в структурі соціологічного знання

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.1 О. Конт як основоположник соціології

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.2. Репрезентативна культура

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.3. Об'єктивізм

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.4. Веберівський погляд на розвиток капіталізму

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.5. Дві соціології

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.6. Визначення ситуації

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.7. Соціальна феноменологія

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.8. Життєвий світ

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.9. Когнітивна мікросоціологія

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.10. Пізнання як творчість світу

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.11.Соціологічне поняття культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.12. Логіка й історія повсякденності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.13. Кінцеві ділянки значень

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.14. Механізм повсякденної типізації

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.15. Три трактування історизму повсякденності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 1.16. Еволюція конституюючих елементів повсякденності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 2. Особистість як засновник "себе" і суб'єкт культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.1. Характеристики понять "особистість" та "індивід"

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.2. Підходи до вивчення відносин "особистість - культура"

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.3. Загальна характеристика культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.4. Людина - семіотична істота

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.5.Становлення античної особистості

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.6. Вплив особистості на культуру

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.7. Становлення особливості середньовічної особистості та суб'єктності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.8. Конституювання середньовічної особистості і суб'єктивності в працях Августина

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.9. Ренесансна особистість

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.10. Рефлексія поняття "особистість" у роботах І. Канта

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.11. Криза європейської культури, особистості та суб'єктивності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.12. Езотерична особистість

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 2.13. Від сучасної особистості та суб'єктивності до особистості "можливої"

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 3. Інтерсуб'єктивність культури та інтердієвість культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 3.1. Інтерсуб'єктивність соціокультурної реальності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 3.2. Інтертекстуальність культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 3.3. Культура як "диференційована єдність"

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 3.4. Багатомірність саморефлексії культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 4. Буття людини в культурі

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.1. Інституціоналізація життєвого досвіду

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.1.1. Життєві світи людини: єдність і специфіка

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.2. Значеннєвий універсам

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.3. Життєве середовище й екологія людини. Поняття і структура життєвого середовища. Екологічна структура

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.3.1. Простір і час життєвого середовища

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.4. Праця в житті людей. Природничо-наукове пояснення еволюції праці людини

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.4.1. Культурно-соціологічне пояснення співвідношення "людина - праця"

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.5. Гени і мозок. Інформаційна ємність людини

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.5.1. Соціальне і наукове знання. Істина, омана, правда і неправда

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.6. Про природу любові і сакральності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.6.1. Людина сексуальна. Сексуальна культура

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.7. Насильство як засіб домінування і панування

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.7.1. Політика: ідеологія і практика

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.8. Природа і механізм гри

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.8.1. Класифікація ігор. Тенденції розвитку

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.9. Смерть як екзистенціальний і культурний феномен

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.9.1. Життя після смерті: досвід досліджень

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 4.9.2. Життя як опір смерті

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 5. Ритуал - символ - міф

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.1. Ритуали і ритуалізм

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.2. Ритуали і соціальні інститути

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.3. Визначення ритуалів

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.4. Дюркгейм про релігію і ритуали

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.5. Типи і функції ритуалів

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.6. Rites de passage

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.7. Що таке символ?

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.8. Сучасна символізація

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.9. Міфологічна символізація

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.10. Міф як жттєва реальність

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.12. Міф: енергія і функції

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.13. Національний міф

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 5.14. Життєвий світ

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 6. Ідеології

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.1. Модерн і традиція

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.2. Конкретне розуміння власності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.3. Абстрактне розуміння власності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.4. Співпросторовість та сучасність

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.5. Земля як власність

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.6. Структура ідеологій

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.7. Свобода, рівність, братерство

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.8. Конкретна свобода

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.9. Свобода в "лівому" дискурсі

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.10. Правові ідеології

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.11. Парадокс світового інформаційного порядку

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 6.12. Консервативне рішення?

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 7. Традиція - канон - стиль

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.1. Поняття стилю

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.2. Стиль, традиція, канон

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.3. Радянський політичний канон

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.4. Ідея життєвої форми

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.5. Життєві форми в Шпрангера

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.6. Життєвий стиль і Lebensfuhrung

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.7. Стильова диференціація

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.8. Що таке моностилізм

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.9. Категорії моностилістичної культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.10. Сакральне ядро моностилістичної культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.11. Категорії полістилістичної культури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.12. Нові культурні моделі

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.13. Культурні інсценівки

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 7.14. Культурний фундаменталізм

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 8. Культура і соціальна структура

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.1. Соціальна структура і соціальна нерівність

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.2. Вертикальні класифікації

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.3. "Модерністський проект"

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.4. Марксизм і модернізм

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.5. Модернізм у вивченні соціальної структури

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.6. Екскурс: українська реідеологізація

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.7. Критика модерністського підходу до вивчення нерівності

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.8. Нові диференціації

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.9. Нові диференціації і диференціюючі фактори в Україні

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.10. Соціальний розподіл стилів

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 8.11. Нова парадигма соціоструктурного підходу

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Розділ 9. Прикордонні галузі пізнання соціокультурної динаміки. Постмодерн

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 9.1. Плюральність життєвого світу людини

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 9.2. Неоднорідність соціокультурного простору

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 9.3. Концепція децентрованої (розщепленої) особистості

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 9.4. Нова повсякденність

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 9.4.1. Віртуальне і реальне

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 9.4.2. Постмодерн і час

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 9.4.3. Соціальність прийдешньої епохи

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - 9.5. Ідеологія постмодерну

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Висновки

 • Соціологія культури - Юрій М. Ф. - Література