Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Передмова

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 1. Синергетично-рефлексивна модель управління як єдиного соціального організму

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 1.1. Управління як відкрита і закрита система

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 1.2. Понятійно-категоріальний апарат синергетичної парадигми як рефлексивної моделі управління

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 1.3. Самоорганізація і саморегуляція в контексті структурного аналізу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 1.4. Самоорганізація І саморегуляція в контексті системного аналізу і синтезу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 2. Філософія управління людськими ресурсами як нова галузь дослідження

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.1. Філософія управління людськими ресурсами: концепція" об'єкт, предмет, технології

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.2. Принципи управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.3. Концепції управління людськими ресурсами: класичний і сучасний підходи

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.4. Сучасна концепція філософії управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.5. Моделі філософії управління

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 3. Теоретико-методологічні засади філософії управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.1. Методологічні засади управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.2. Аналізу контексті управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.3. Системна методологія. Системний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.4. Структурно-функціональний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.5. Інституційний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.6. Антропологічний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.7. Гуманістичний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.8. Сучасні методи та принципи управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.9. Методологічні засади гуманістичного менеджменту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 4. Зарубіжні теорії управління. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.1. Школа наукового управління - Ф, Тейлор, Френк і Ліліан Гілберт, Г. Гантт, Г. Ємерсон

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.2. Класична (адміністративна) школа - А. Файоль

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.3. Школа людських відносин - Е. Мейо

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.4. Кількісна школа - Д. Марч, Г. Саймон, Р. Акофф, Д. Вудворд, Д. Томпсон, Н. Лоуренс

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.5. Порівняльна характеристика японської та американської моделі менеджменту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.6. Теорії лідерства

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.7. Теорії X та У

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.8. Теорії стилю керівництва

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 5. Мотиваційні концепції управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.1. Роль мотивації в управлінні людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.2. Змістові теорії мотивації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.3. Процесуальні теорії мотивації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.4. Мотивація ефективності праці та мотиваційна система управління

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.5. Соціальна політика підприємства і її використання в управлінні персоналом

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 6. Філософія кадрової політики організації