Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Передмова

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 1. Синергетично-рефлексивна модель управління як єдиного соціального організму

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 1.1. Управління як відкрита і закрита система

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 1.2. Понятійно-категоріальний апарат синергетичної парадигми як рефлексивної моделі управління

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 1.3. Самоорганізація і саморегуляція в контексті структурного аналізу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 1.4. Самоорганізація І саморегуляція в контексті системного аналізу і синтезу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 2. Філософія управління людськими ресурсами як нова галузь дослідження

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.1. Філософія управління людськими ресурсами: концепція" об'єкт, предмет, технології

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.2. Принципи управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.3. Концепції управління людськими ресурсами: класичний і сучасний підходи

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.4. Сучасна концепція філософії управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 2.5. Моделі філософії управління

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 3. Теоретико-методологічні засади філософії управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.1. Методологічні засади управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.2. Аналізу контексті управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.3. Системна методологія. Системний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.4. Структурно-функціональний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.5. Інституційний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.6. Антропологічний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.7. Гуманістичний метод

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.8. Сучасні методи та принципи управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 3.9. Методологічні засади гуманістичного менеджменту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 4. Зарубіжні теорії управління. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.1. Школа наукового управління - Ф, Тейлор, Френк і Ліліан Гілберт, Г. Гантт, Г. Ємерсон

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.2. Класична (адміністративна) школа - А. Файоль

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.3. Школа людських відносин - Е. Мейо

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.4. Кількісна школа - Д. Марч, Г. Саймон, Р. Акофф, Д. Вудворд, Д. Томпсон, Н. Лоуренс

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.5. Порівняльна характеристика японської та американської моделі менеджменту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.6. Теорії лідерства

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.7. Теорії X та У

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 4.8. Теорії стилю керівництва

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 5. Мотиваційні концепції управління людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.1. Роль мотивації в управлінні людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.2. Змістові теорії мотивації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.3. Процесуальні теорії мотивації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.4. Мотивація ефективності праці та мотиваційна система управління

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 5.5. Соціальна політика підприємства і її використання в управлінні персоналом

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 6. Філософія кадрової політики організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 6.1. Поняття і роль кадрової політики в організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 6.2. Організація - об'єкт кадрової політики

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 6.3. Принципи, складові та напрямки кадрової політики організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 7. Концепція кадрового менеджменту в умовах кризи

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.1. Теорія кризових явищ та причина й наслідки кризи персоналу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.2. Поведінкові аспекти діяльності персоналу в умовах кризи

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.3. Стратегія і тактика антикризового управління персоналом

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.3.1. Концепція антикризового управління персоналом

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.3.2. Кадрова політика та її нові цінності в період кризи організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.3.3. Основні принципи антикризового управління персоналом

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.4. Планово-організаційні заходи антикризового управління персоналом організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.4.1. Планування діяльності з антикризового управління персоналом

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.4.2. Реорганізація та зниження витрат на робочу силу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.4.2. Формування антикризової управлінської команди

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.4.3. Формування оперативних антикризових груп

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.4.4. Формування готовності персоналу до дій в умовах кризових ситуацій

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.5. Механізм здійснення антикризових заходів в роботі з персоналом

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 7.6. Сутність організаційно-кадрового аудиту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 8. Конфлікти в організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 8.1. Феноменологія конфлікту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 8.2. Види конфліктів

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 8.3. Способи регулювання та розв'язання конфліктів

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 9. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 9.1. Культура етнонаціонального буття в контексті Історії філософської думки

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 9.2. Організаційна культура: концептуальне обгрунтування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 9.3. Культура підприємства; теоретико-методологічні засади

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 9.4. Культура управління

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 9.5. Культура організації і культура менеджменту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 9.6. Сучасні моделі корпоративної культури

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 9.7. Загальносистемні показники оцінки рівня культури менеджменту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 10. роль корпоративної культури в управлінні людськими ресурсами

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 10.1. Сутність, структура та роль корпоративної культури організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 10.2. Особливості механізму формування позитивної корпоративної культури організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 10.3. Вплив корпоративної культури на процес управління людськими ресурсами організації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 11. Маркетинг персоналу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 11.1. Маркетинг робочої сили: суть, концепції, функції, процес управління

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 11.2. Основні принципи визначення змісту завдань маркетингу персоналу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 11.3. Інформаційна функція маркетингу персоналу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 11.4. Комунікаційна функція маркетингу персоналу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 12. Інвестиції в людський капітал (ресурс)

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.1. Теоретичні основи сучасної концепції людського капіталу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.2. Людський капітал І проблема розподілу доходів

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.3. Теорія "фільтру": трактування освіти як засобу відбору коштів або сигналізації

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.4. Концепція аналізу людських ресурсів

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.5. Вимірювання індивідуальної вартості працівника

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.6. Методи оцінки ефективності при інвестиціях в людський капітал

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.6.1. Основні моделі вимірювання результатів інвестування в людину

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.6.2. Оцінка корисності інвестицій в освіту

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.6.3. Методика оцінки ефективності інвестицій Джека ФІллІпса

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.6.4. Управління інвестиціями в персонал на прикладі методу корпорації "Апджон"

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 12.7. Людський капітал і трудова мобільність

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 13. Філософські засади прийняття управлінських рішень

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.1. Поняття та характеристика основних видів управлінських рішень

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.2. Основні методи і прийоми розробки та прийняття управлінських рішень

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.3. Загальнонаукові методи

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.4. Роль прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.5. Основні методи прогнозування: класифікація прогнозів

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.6. Евристичні методи обгрунтування й прийняття рішень

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.7. Політичні рішення: сутність, технології прийняття І впровадження

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.8. Традиційні методи економічного аналізу

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.9. Математичні методи в економічному аналізі

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 13.10. Багатопланові аналітичні методи

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 14. Філософія галузевого планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 14.1 Планування на підприємствах та в організаціях

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 14.2. Методологія аналізу галузевого планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 14.3. Стратегічне планування як головна умова функціонування підприємства

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 14.4. Тактичне планування і бізнес-план

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 14.5. Планування потреби в персоналі

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 14.6. Стратегічне ринкове планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 14.7. Корпоративна стратегія

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 15. Концепція планування людських ресурсів в умовах ринку

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 15.1. Сутність планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 15.2. Класифікація планів

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 15.3. Принципи планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 15.4. Методи планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 15.5. Причини здійснення планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 15.6. Переваги і недоліки планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Розділ 16. Філософія макроекономічного (державного) планування людських ресурсів

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.1. Поняття і особливості макроекономічного планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.2. Індикативне макроекономічне планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.3. Макроекономічне стратегічне планування

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.4. Прогнозування макроекономічних показників

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.5. Досвід державного економічного планування в розвинених країнах

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.5.1. Державне планування в Японії

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.5.2. Державне планування у Франції

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.5.3. Державне планування в Південній Кореї

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.6. Макроекономічне програмування (програмно-цільове)

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - 16.7. Прогнозування соціально-економічних показників

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Висновки

 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г. - Післямова