Стратегічне управління - Міщенко А. П

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - ВСТУП

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 1. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ: ВИЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ, МОДЕЛІ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1. Стратегія фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.1. Фірма як суб'єкт ринку

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.2. Стратегія фірми: поняття, типи, особливості розробки

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.3. Ієрархічна структура стратегій

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.4. Характеристика розробок десяти шкіл стратегій

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.5. Поняття стратегічної бізнес-одиниці

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.2. Стратегічне управління фірмою

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.2.1. Еволюція систем управління на рівні фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.2.2. Сутність стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.2.3. Модель стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 2. СТРАТЕПЧНИЙ АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ І МОНІТОРИНГ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.1. Зовнішнє середовище фірми. Аналіз моделей

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.2. Призначення, зміст і методичні особливості аналізу зовнішнього середовища

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.3. Аналіз макросередовища

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.3.1. PEST-аналіз

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4. Аналіз мікросередовища

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.1. Аналіз загальної ситуації в галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.1.1. Поняття і логіка галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.1.2. Визначення основних економічних показників галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2. Аналіз конкурентів

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.1. Модель п'яти сил конкуренції М. Портера

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.2. Аналіз рушійних сил галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.3. Оцінка конкурентної позиції фірм-суперників

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.4. Аналіз поведінки фірм-конкурентів

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.5. Визначення галузевих ключових факторів успіху

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.6. Оцінка привабливості і перспектив розвитку галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.3. Аналіз споживачів

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.4. Вивчення постачальників фірми-виробника

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.5. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на фірму

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.6. Система відстеження стану зовнішнього середовища

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.7. Застосування техніки сценаріїв у системі стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Конкретна ситуація: "Народний комп'ютер "Амата"

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 3. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 3.1. Внутрішнє середовище фірми та особливості його аналізу

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 3.2. SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми