Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - ВСТУП

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Частина І. ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 2. Надійність біологічних систем" як загальний закон індивідуального розвитку. Природа спадковості

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 3. Акселерація і ретардація розвитку

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4. Будова, функціональний стан та розвиток основних систем організму дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.1. Розвиток нервової системи у дітей і підлітків

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.2. Вікові особливості органів чуття

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Зоровий аналізатор

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Слухова сенсорна система

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Вестибулярний аналізатор або орган рівноваги

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - М'язово-суглобове чуття

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Органи чуття внутрішніх органів

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Нюховий аналізатор

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Органи чуття шкіри

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.3. Розвиток вищої нервової діяльності (ВНД)

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.4. Розвиток інтегративної діяльності нервової системи

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.5. Вікові особливості ендокринної системи та статевого дозрівання

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Розвиток статевої функції у дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.6. Розвиток опорно-рухового апарату дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.7. Будова та функції органів травлення

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.8. Вікові особливості обміну речовин та енергії. Режим раціонального харчування дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Обмін білків

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Обмін жирів

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Обмін вуглеводів

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Водно-сольовий обмін

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Обмін мінералі них речовин

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Значення вітамінів

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Обмін енергії

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Режим раціонального харчування дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.9. Вікові особливості серцево - судинної системи та Імунного захисту організму

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.10. Вікові особливості системи дихання

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 4.11. Вікові особливості системи виділення

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Частина II. ГІГІЄНА ТА ФІЗІОЛОГІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 5. Фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 5.1. Критерії оцінки фізичного розвитку та стану здоров'я дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 5.2. Особливості реакцій організму дітей на фізичне навантаження

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 5.3. Фізіолого-гігієнічні рекомендації по розвитку рухових здібностей у дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 5.4. Загальні гігієнічні вимоги до фізичного виховання дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 5.5. Шляхи оздоровлення дітей та критерії оцінки рівня їх фізичної підготовленості

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Частина III. ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6. Загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят та школярів

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.1. Основні поняття фізичного виховання. Система фізичного виховання

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.2. Фізичне виховання як елемент суспільного життя

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.3. Рухова активність - необхідна умова розвитку дитячого організму

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.4. Мета, завдання, засоби та принципи фізичного виховання

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.5. Класифікація фізичних вправ

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.6. Основні методики виховання життєво важливих рухових якостей у дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.7. Теорія впливу рухливих ігор на організм дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.8. Вплив рухливих Ігор на характер і поведінку дітей

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.9. Методика розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 6.10. Зміст найбільш типових рухливих ігор для учнів молодших класів

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 7. Загальні умови організації позакласної роботи з фізичного виховання

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 7.1. Фізкультурно-оздоровчі заходи у режимі дня

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - 7.2. Фізкультурно-масові заходи у позанавчальний час

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - ЛІТЕРАТУРА

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Додаток 3. Хімічний склад деяких харчових продуктів

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Додаток 4. Система балів для оцінки навантаження від бігу

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Додаток 5. Режим для учнів, що відвідують школу в першу зміну

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Додаток 6. Режим для учнів, що відвідують школу в другу зміну

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Додаток 7. Гігієнічні норми часу на організовану рухову активність впродовж дня для дітей та школярів різного віку

 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І. - Додаток 8. Ключі відповідей до тестів