Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Характеристика бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Організація та методологія бухгалтерського обліку в бюджетних установах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. План рахунків бухгалтерського обліку. Його характеристика

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Форми бухгалтерського обліку. Побудова регістрів синтетичного і аналітичного обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 6. Інвентаризація в бюджетних установах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Розпорядники коштів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Бюджетна класифікація доходів і видатків бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Кошторис доходів і видатків та методика його складання

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Порядок складання проектів кошторисів, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Програмно-цільове фінансування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 3. ОБЛІК ДОХОДІВ, ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Методологічні основи фінансування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Характеристика доходів загального фонду та їх бухгалтерський облік

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік грошових коштів загального фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Склад і класифікація видатків

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Бухгалтерський облік видатків по загальному фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 4. ОБЛІК ДОХОДІВ, ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Характеристика доходів спеціального фонду та їх бухгалтерський облік

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Облік грошових коштів по спеціальному фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік видатків спеціального фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Облік окремих видів власних коштів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік операцій по наданню платних послуг

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік операцій з оренди майна бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік інших власних надходжень

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік благодійних внесків та гуманітарної допомоги

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік інших надходжень спеціального фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 5. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА ІНШИХ КОШТІВ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Облік грошових коштів в касі установи

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік зобов'язань розпорядників коштів бюджету

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Облік коштів на рахунках в держказначействі та установах банків

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Облік депозитних сум

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 6. Облік операцій в іноземній валюті

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 7. Облік інших коштів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 8. Інвентаризація грошових коштів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 6. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Економічний зміст та завдання обліку розрахунків

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Облік розрахунків за платежами і податками до бюджету

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Податок на прибуток

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Податок на додану вартість

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік податку на землю

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Податок з власників транспортних засобів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Збір за забруднення навколишнього середовища

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Збір за спеціальне використання водних ресурсів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Податок з доходів фізичних осіб

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік розрахунків з оплатою після отримання ТМЦ, послуг

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік розрахунків в порядку планових платежів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 6. Облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 7. Облік довгострокових зобов'язань

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 8. Інвентаризація розрахунків

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 9. Облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, СТРАХУВАННЯ ТА ЗІ СТИПЕНДІАТАМИ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Економічна сутність заробітної плати в бюджетних установах та завдання обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Класифікація працівників

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік чисельності працівників та використання робочого часу

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Форми оплати праці в бюджетних установах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 6. Облік розрахунків зі страхування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 7. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 8. ОБЛІК ЗАПАСІВ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Економічний зміст та завдання обліку запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Класифікація та оцінка запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Характеристика рахунків з обліку запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Первинний та складський облік запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Організація складського обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 6. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 7. Облік матеріалів та продуктів харчування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 8. Облік медикаментів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 9. Облік запасних частин

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 10. Облік палива

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 11. Облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 12. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 13. Інвентаризація запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 9. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Економічний зміст, склад і класифікація необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Оцінка та переоцінка необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Документальне оформлення операцій руху необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Організація аналітичного і синтетичного обліку необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Основні засоби

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облікові регістри матеріальних необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облікові регістри синтетичного обліку матеріальних необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Облік орендованих необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 6. Облік нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 7. Облік витрат на ремонт

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 8. Облік витрат на капітальне будівництво, дообладнання, реконструкцію, модернізацію

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 9. Облік зносу необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Основні правила нарахування зносу

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 10. Інвентаризація необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 10. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Організація обліку операцій з централізованого постачання

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 11. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Характеристика виробництва в бюджетних установах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік витрат підсобних (навчальних, учбових) сільських господарств

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із замовниками

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Поняття власного капіталу бюджетних установ та завдання обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Облік фондів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік результатів виконання кошторисів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 13. ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Основні вимоги по складанню звітності

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Класифікація звітності та терміни її подання

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Склад фінансової звітності

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 14. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ