Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Характеристика бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Організація та методологія бухгалтерського обліку в бюджетних установах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. План рахунків бухгалтерського обліку. Його характеристика

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Форми бухгалтерського обліку. Побудова регістрів синтетичного і аналітичного обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 6. Інвентаризація в бюджетних установах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Розпорядники коштів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Бюджетна класифікація доходів і видатків бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Кошторис доходів і видатків та методика його складання

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Порядок складання проектів кошторисів, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Програмно-цільове фінансування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 3. ОБЛІК ДОХОДІВ, ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Методологічні основи фінансування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Характеристика доходів загального фонду та їх бухгалтерський облік

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік грошових коштів загального фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Склад і класифікація видатків

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 5. Бухгалтерський облік видатків по загальному фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 4. ОБЛІК ДОХОДІВ, ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Характеристика доходів спеціального фонду та їх бухгалтерський облік

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Облік грошових коштів по спеціальному фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік видатків спеціального фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 4. Облік окремих видів власних коштів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік операцій по наданню платних послуг

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік операцій з оренди майна бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік інших власних надходжень

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік благодійних внесків та гуманітарної допомоги

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - Облік інших надходжень спеціального фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - ТЕМА 5. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА ІНШИХ КОШТІВ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 1. Облік грошових коштів в касі установи

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 2. Порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г. - 3. Облік зобов'язань розпорядників коштів бюджету