Соціологія - Макеєв С. О

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК СУСПІЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА НАУКА

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Становлення предмета соціології

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Що вивчає соціологія

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Протосоціологія

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Виникнення соціології

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Загальна панорама сучасної соціології

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Рівні дослідження: макро - та мікросоціологія

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Функціоналістський та конфліктологічний підходи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 2. КЛАСИЧНА СОЦІОЛОГІЧНА СПАДЩИНА

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Виникнення та формування соціологічної думки

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ОГЮСТ КОНТ (1798-1857)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Позитивне мислення, класифікація наук і предмет соціології

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Порядок і прогрес. Статика і динаміка

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Методи соціології

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР (1820-1903)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Теорія соціальної еволюції

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Органіцизм та функціоналізм

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Предмет і методологія соціологічного пізнання

 • Соціологія - Макеєв С. О. - АЛЕКСІС ДЕ ТОКВІЛЬ (1805-1859)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Основна тема роздумів та досліджень

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Об'єкт і метод досліджень

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Демократія, свобода і рівність

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Індивідуалізм у демократичному суспільстві

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Небезпека нового деспотизму

 • Соціологія - Макеєв С. О. - КАРЛ МАРКС (1818-1883)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Наукове значення та ідеологічна заангажованість вченого

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Загальна доктрина: світоглядний матеріалізм, економічний детермінізм, історизм

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Класовий конфлікт

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Відчуження

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС (1820-1895)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Соціологічна думка в Україні (кінець XIX - початок XX ст.)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ (1841-1895)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - БОГДАН КІСТЯКІВСЬКИЙ (1868-1920)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ (1882-1931)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 3. Соціологічні концепції першої половини XX ст

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ВІЛЬФРЕДО ФЕДЕРІКО ПАРЕТО (1848-1923)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Предметна царина соціології: нелогічні дії

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Суспільство як соціальна система

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ЕМІЛЬ ДЮРКГЕЙМ (1858-1917)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Предмет соціології: соціальні факти

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Нормальне і патологічне

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціальна солідарність і перевтілення її

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ГЕОРГ ЗІММЕЛЬ (1858-1918)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Поняття суспільства

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Концепція соціальної диференціації

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Теорія конфлікту

 • Соціологія - Макеєв С. О. - МАКС ВЕБЕР (1864-1920)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціальна наука як наука про дійсність

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Основні категорії "розуміючої соціології"

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ФЛОРІАН ЗНАНЕЦЬКИЙ (1882-1958)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Концепція гуманістичного коефіцієнта

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціологія як наука про культуру

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Теорія соціальних дій

 • Соціологія - Макеєв С. О. - ТОЛКОТТ ПАРСОНС (1902-1979)

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Теорія дії

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Концепція соціальної системи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціальні зміни

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 3. КУЛЬТУРА

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Поняття та ідея культури

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Культурні епохи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Визначення культури

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Суспільство і культура

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціологічне уявлення про структуру

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Класи, групи, категорії

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Класи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Макс Вебер про класи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Сучасне уявлення про класи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціальні групи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Категорії населення

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Статус і роль

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Статус

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Статусні групи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Символи статусу

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Роль

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 3. Соціальна стратифікація

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Нерівність

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Влада

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Причини нерівності

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Наслідки нерівності

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Перспективи нерівності

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 4. Соціальна мобільність

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Питирим Сорокін про мобільність

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Сучасні дослідження мобільності

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Мобільна поведінка

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Наслідки мобільності

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Образи суспільства

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Мобільність в Україні

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 5. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Зміст поняття "соціальна організація"

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Типи соціальних організацій

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 3. Бюрократія

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 4. Соціальні інституції

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 5. Інституціоналізація організацій

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 6. МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Соціальна природа та історична зумовленість

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Засоби масової комунікації

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Статус мас-медіа

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Парадигми вивчення масової комунікації

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Парадигма "тотального" впливу

 • Соціологія - Макеєв С. О. - "Парадигма ефектів" мас-медіа

 • Соціологія - Макеєв С. О. - "Двоступенева модель" масової комунікації

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Сучасні концепції масової комунікації

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 3. Контент-аналіз у дослідженнях масової комунікації

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Методологічна дилема "якісне - кількісне"

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Методологічні максими контент-аналізу

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Методика контент-аналізу

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 7.ОСОБИСТІСТЬ

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Особистість як предмет соціологічного дослідження

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціологічний підхід до проблеми особистості та основні напрями дослідження її

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціологічні теорії особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Типологія як метод соціального пізнання та застосування її в дослідженнях особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Основні характеристики методу типології та проблеми побудови соціальних типів

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Теоретична та емпірична типології в дослідженні особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 3. Соціальна типологія особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Перші дослідження проблем соціальної типології особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Теорія "соціального характеру"

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Базисний тип особистості за соціалізму та в посттоталітарному суспільстві

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 4. Особистість та соціальне середовище

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Малі групи як соціальне мікросередовище розвитку особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Функції соціального мікросередовища особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Особистість та референтні групи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 5. Структура особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Теорія соціальних ролей

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Рольова структура особистості й рольові конфлікти

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціальна роль і розвиток особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Мотиваційно-смислова структура особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 6. Розвиток особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціалізація особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 7. Життєвий шлях особистості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 8. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціологія повсякденності

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Розуміння повсякденності через парадигму соціального обміну

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Теоретичні витоки теорії обміну

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Понятійний словник теорії

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Парадигма обміну

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Основні аксіоми теорії обміну

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Зауваження опонентів

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Драматургійна версія повсякденної реальності

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Керування враженням

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Проблема щирості

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Атрибути соціального театру

 • Соціологія - Макеєв С. О. - "Обличчя" спектаклю

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціальні сцени

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Команди

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Драматургійні проблеми взаємодії

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Відкриті проблеми драматургійної версії

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 3. Етнометодологічні дослідження явищ повсякденного світу

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Феноменологічні передумови

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Предмет етнометодології

 • Соціологія - Макеєв С. О. - "Гарфінкелінг", або метод руйнування

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Зміст і функції фонових очікувань

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Рефлексивність

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Дослідження соціального порядку

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Аналіз розмови

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Індексичні та об'єктивні вислови

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Буденна і наукова соціологічна свідомість

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Оцінка етнометодологічної перспективи

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Неофункціоналізм

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Теорія конфлікту

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 3. Неомарксизм

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 4. Постмодернізм

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 5. Пошуки шляхів інтеграції соціологічного знання

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Розділ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 1. Методи збирання соціологічної інформації

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Формалізоване інтерв'ю

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Телефонні опитування

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Роздавальне анкетування

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Групове анкетне опитування

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Поштове опитування

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 2. Проект соціологічного дослідження

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Ескіз проекту дослідження

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Програма опитування громадської думки

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 3. Програма соціологічного дослідження

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 4. Вибірка в соціологічному дослідженні

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Ступінь відбору

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Тип виділених об'єктів репрезентації та спосіб районування їх на проміжних ступенях відбору

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Тип відбору об'єктів репрезентації та одиниць спостереження

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Імовірнісні відбори

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Районований відбір

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Гніздовий відбір

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Систематичний відбір

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Квотний відбір

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Метод основного масиву

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Стихійний відбір

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Обсяг вибірки

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Вибірка в опитувальних мережах

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 5 Анкета - основний інструмент дослідження

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Основні вимоги до запитань анкети

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Помилки формулювань

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Помилки формування віяла (набору) відповідей

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Допоміжні запитання

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Соціально-демографічний блок

 • Соціологія - Макеєв С. О. - § 6. Обробка та аналіз первинної соціологічної інформації

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Основні етапи обробки емпіричних даних

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Комп'ютерне програмне забезпечення для обробки емпіричних даних

 • Соціологія - Макеєв С. О. - Аналіз однієї ознаки

 • 1 2