Гроші та кредит - Алєксєєв I. В

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - ВСТУП

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.1. Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.2. Визначення поняття суті грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.3. Форми грошей, причини та механізм їх еволюції

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.4. Вартість грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.5. Функції грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.6. Світові гроші

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.2. Неокласичний варіант розвитку класичної теорії грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.3. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.4. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.5. Зближення концепцій монетаристів і неокейнсіанців у їхніх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.2. Поняття грошового потоку

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.3. Структура грошового обігу

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.4. Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.5. Швидкість обігу грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.6. Закон кількості грошей, необхідних для обігу

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.7. Механізм поповнення маси грошей в обігу

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.8. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 4.1. Суть і структура грошового ринку

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 4.2. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 4.3. Механізм формування пропозиції грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 4.4. Рівновага на грошовому ринку та процент

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 4.5. Грошовий ринок та інфляція

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 5.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 5.2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 5.3. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 5.4. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 5.5. Фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання ринкової економіки. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 5.6. Суть, причини та наслідки інфляції

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 5.7. Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 6. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 6.1. Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та види

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Необхідність кредиту

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Суть кредиту

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Теорії кредиту

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Форми та види кредиту

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 6.2. Процент за кредит

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 6.3. Функції та роль кредиту

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 7. КРЕДИТНІ СИСТЕМИ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 7.1. Поняття кредитної системи

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 7.2. Банківська система: принципи побудови, цілі та механізм функціонування

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 7.3. Центральні банки, їх функції та операції

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 7.4. Комерційні банки та класифікаційні ознаки їх видів

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 7.5. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 7.6. Міжбанківські об'єднання

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 7.7. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 7.8. Нагляд і контроль за діяльністю комерційних банків

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 8. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.1. Поняття валюти, валютний курс і конвертованість валют

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.2. Валютний ринок: суть та основи функціонування

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.3. Суть і необхідність валютного регулювання

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Структура платіжного балансу

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.4. Валютні системи, їх призначення

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.5. Здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.6. Валютний дилінг у банках

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.7. Правила переказу іноземної валюти за межі України

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.8. Використання готівкової валюти на території України

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.9. Міжнародні розрахунки на валютному ринку (банківський переказ, інкасо, акредитив)

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 8.10. Моделювання обмінного курсу валют

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 9. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ)

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 9.1. Загальна характеристика фондового ринку

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 9.2. Регулювання фондового ринку

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 9.3. Інструментарій фондового ринку

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - ДОДАТКИ