Гроші та кредит - Алєксєєв I. В

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - ВСТУП

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.1. Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.2. Визначення поняття суті грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.3. Форми грошей, причини та механізм їх еволюції

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.4. Вартість грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.5. Функції грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 1.6. Світові гроші

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.2. Неокласичний варіант розвитку класичної теорії грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.3. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.4. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 2.5. Зближення концепцій монетаристів і неокейнсіанців у їхніх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - Розділ 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.2. Поняття грошового потоку

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.3. Структура грошового обігу

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.4. Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.5. Швидкість обігу грошей

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.6. Закон кількості грошей, необхідних для обігу

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.7. Механізм поповнення маси грошей в обігу

 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В. - 3.8. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг