Кредитування і контроль - Вовк В. Я

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - ПЕРЕДМОВА

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 1.1. Сутність і види банківського кредиту

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 1.2. Кредитна політика банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 1.3. Форми забезпечення кредиту

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 1.4. Порядок розрахунку ціни кредиту

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 2. ФОРМИ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.1. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.2. Інвестиційне кредитування

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.3. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.4. Споживчий банківський кредит

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.5. Особливості кредитування у формі овердрафту

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.6. Інші форми кредиту

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 3. БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.1. Сутність і класифікація банківських ризиків

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.2. Зовнішні ризики банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.3. Фінансові ризики банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.4. Функціональні ризики

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.5. Основні методи оцінки банківських ризиків

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.6. Організація ризик-менеджменту в банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 4. КРЕДИТНИЙ РИЗИК ЯК СКЛАДОВА БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 4.1. Сутність кредитного ризику

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 4.2. Класифікація та оцінка кредитних ризиків банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 5. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 5.1. Засади управління кредитним ризиком банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 5.2. Методи управління ризиком на рівні окремого кредиту

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 5.3. Методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 6. УПРАВЛІННЯ ВІДСОТКОВИМ РИЗИКОМ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 6.1. Управління строками залучення та розміщення коштів

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 6.2. GАР-менеджмент відсоткового ризику

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 6.3. Хеджування відсоткового ризику

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 7.1. Система пільгового кредитування підприємств АПК

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 7.2. Організація процесу кредитування сільгоспвиробників

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 7.3. Напрями стимулювання кредитування АПК у сучасних умовах економічного розвитку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 8. ПРОЦЕС БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 8.1. Одержання й аналіз кредитної заявки позичальника

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 8.2. Підготовка та підписання кредитної угоди

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 8.3. Моніторинг кредитних операцій банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 9. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 9.1. Зміст і значення оцінки кредитоспроможності позичальника

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 9.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника - юридичної особи

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 9.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника-банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 9.4. Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 10. ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ І ЗАСОБИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БЕЗНАДІЙНИХ БОРГІВ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 10.1. Сутність проблемних кредитів

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 10.2. Методи управління проблемними кредитами банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 11. КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКУ: ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 11.1. Кредитний портфель банку та критерії його класифікації

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 11.2. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 11.3. Оцінка стану обслуговування позичальником заборгованості за кредитом

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 11.4. Класифікація кредитного портфеля

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 11.5. Аналіз кредитного портфеля банку

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 12. СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВУ ДЛЯ ПОКРИТТЯ МОЖЛИВИХ ВТРАТ ВІД КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 12.1. Сутність резерву для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій банків

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 12.2. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 12.3. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Приклад

 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 12.4. Порядок використання резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій