Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Розділ 1. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: предмет, метод, основні етапи розвитку

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Основне

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.1.1. Предмет міжнародних економічних відносин і його структура

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.1.2. Основні тенденції й етапи розвитку світового господарства

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.2. Теорія світогосподарських зв'язків та її базові концепції: історичний ракурс

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.2.1. Протекціонізм і вільна торгівля

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.2.2. Абсолютні та порівняльні переваги А. Сміта і Д. Рікардо

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.2.3. Теорія співвідношення факторів виробництва

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.3. Нові та новітні концепції світогосподарських зв'язків

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.3.1. Нові інтерпретації факторного підходу

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.3.3. Теорія конкуренції М. Портера

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.3.4. Сучасні новації і трактування базових концепцій

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.4. Напрямки, механізм і форми здійснення міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.4.1. Суть і основи міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.4.2. Об'єкти і суб'єкти МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.4.3. Принципи й особливості механізму МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5. Зовнішні фактори економічного росту та система його показників і оцінок

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5.1. МЕВ у розвитку національної економіки та проблеми економічної безпеки

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5.2. Основні показники, що характеризують роль зовнішньоекономічного фактора в розвитку національної економіки

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5.3. Умови та тенденції розвитку сучасних МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5.4. Зміст поняття "відкрита економіка": плюси і мінуси

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.6. Платіжний баланс Основне

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.6.1. Загальна характеристика платіжного балансу

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.6.2. Фактори впливу на платіжний баланс та його державне регулювання

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Розділ 2. СТРУКТУРА, ВИДИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Основні характеристики і показники

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1.1. Світова торгівля та її основні показники

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1.2. Деякі особливості зовнішньоторгової політики в сучасних умовах

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1.3. Національний механізм регулювання зовнішньоторгових відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1.4. Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1.5. Ринок послуг і його місце в міжнародних економічних відносинах

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.2. Ціноутворення у світовій торгівлі

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.2.1. Основи й особливості ціноутворення на світовому ринку

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.2.2. Ціноутворення на світових товарних ринках

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.2.3. Практика і методи визначення зовнішньоторгових цін

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.3. Міжнародний ринок капіталів: суть, механізм і форми

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.3.1. Суть міжнародного руху капіталу та його форми

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.3.2. Прямі інвестиції та їх місце і роль у структурі іноземного інвестування

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.3.3. Місце країн перехідної економіки у сфері міжнародних інвестицій

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.4. Міжнародна трудова міграція

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.4.1. Суть і фактори виникнення світового ринку робочої сили

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.4.2. Організаційно-правові основи міжнародного регулювання міграційних процесів

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.4.3. Політика країн-імпортерів трудових ресурсів

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.4.4. Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країн - експортерів трудових ресурсів

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.5. Світова валютна система і міжнародні розрахунки

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.5.1. Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти і валютного ринку

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.5.2. Еволюція світової валютної системи

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.6.3. Міжнародні розрахунки та їх форми

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Розрахунки у формі авансу

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Розрахунок по відкритому рахунку

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Використання чеків

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Використання перевідних векселів

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.6. Міжнародні валютно-грошові і кредитні ринки та їх організаційні структури

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.6.1. Міжнародний валютний ринок

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.6.2. Міжнародний кредитний ринок

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Функціональна структура МКР

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Інституційна структура МКР

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Географічна структура МКР

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Валютна структура МКР

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.6.3. Міжнародні валютно-кредитні інститути та їх місце на валютно-фінансовому ринку

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.6.4. Роль регіональних валютно-фінансових і кредитних організацій

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.7. Міжнародні товарні ринки та організація їх діяльності

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.7.1. Міжнародні товарні біржі

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.7.2. Міжнародні товарні аукціони

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.7.3. Міжнародні ярмарки, торги і виставки

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.8. Проблеми і перспективи створення та функціонування спеціальних економічних територій

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.8.1. Суть і цілі формування спеціальних економічних територій

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.8.2. Типи СЕТ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.8.3. Механізм регулювання стимулів

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.8.4. Валютно-фінансовий механізм СЕТ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.8.5. Інші елементи механізму регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.8.6. Світова практика вирішення соціальних проблем із допомогою СЕТ та її застосування в Україні

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Розділ 3. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.1. Суть, основні форми й етапи міжнародної економічної інтеграції

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.1.1. Міжнародна економічна інтеграція: передумови, суть і цілі

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.1.2. Форми, рівні, типи та етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.2. Розвиток регіональної економічної інтеграції

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.2.1. Міжнародна інтеграція в Європі. Європейський Союз(ЄС)

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.2.2. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА)

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.2.3. Деякі проблеми економічної інтеграції у СНД

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.3. Єврорегіони в системі міжнародного співробітництва

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.3.1. Суть поняття "єврорегіон" та передумови його формування

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.3.2. Організаційно-правовий механізм функціонування єврорегіонів

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.3.3. Особливості формування та функціонування Карпатського еврорегіону

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 3.3.4. Перспективи діяльності Карпатського еврорегіону