Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Розділ 1. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: предмет, метод, основні етапи розвитку

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Основне

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.1.1. Предмет міжнародних економічних відносин і його структура

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.1.2. Основні тенденції й етапи розвитку світового господарства

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.2. Теорія світогосподарських зв'язків та її базові концепції: історичний ракурс

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.2.1. Протекціонізм і вільна торгівля

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.2.2. Абсолютні та порівняльні переваги А. Сміта і Д. Рікардо

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.2.3. Теорія співвідношення факторів виробництва

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.3. Нові та новітні концепції світогосподарських зв'язків

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.3.1. Нові інтерпретації факторного підходу

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.3.3. Теорія конкуренції М. Портера

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.3.4. Сучасні новації і трактування базових концепцій

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.4. Напрямки, механізм і форми здійснення міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.4.1. Суть і основи міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.4.2. Об'єкти і суб'єкти МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.4.3. Принципи й особливості механізму МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5. Зовнішні фактори економічного росту та система його показників і оцінок

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5.1. МЕВ у розвитку національної економіки та проблеми економічної безпеки

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5.2. Основні показники, що характеризують роль зовнішньоекономічного фактора в розвитку національної економіки

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5.3. Умови та тенденції розвитку сучасних МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.5.4. Зміст поняття "відкрита економіка": плюси і мінуси

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.6. Платіжний баланс Основне

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.6.1. Загальна характеристика платіжного балансу

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 1.6.2. Фактори впливу на платіжний баланс та його державне регулювання

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - Розділ 2. СТРУКТУРА, ВИДИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Основні характеристики і показники

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1.1. Світова торгівля та її основні показники

 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С. - 2.1.2. Деякі особливості зовнішньоторгової політики в сучасних умовах