Правове письмо - Стефанчук Р. О

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Вступна частина

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 1. Загальні розуміння та поняття "правового письма"

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 1.1. Поняття "правове письмо" та "юридичний документ"

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 1.2. Види та класифікація юридичних документів

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 1.3. Загальні правила обігу документів

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Приймання документів

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Попередній розгляд документів

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Реєстрація документів

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 1.4. Загальні правила складання та оформлення юридичного документа. Реквізити юридичного документа

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 2. Вимоги до змісту юридичного документа

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 2.1. Правові вимоги до змісту юридичних документів

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 2.2. Логічні вимоги до змісту документа

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 2.3. Структурні вимоги до змісту юридичного документа

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3. Офіційно-діловий стиль юридичних документів

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.1. Поняття та основні вимоги до офіційно-ділового стилю юридичного документа

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.2. Комунікативні ознаки культури мови нормативного акта

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.2.1. Правильність мови

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.2.2. Логічність мови

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.2.3. Багатство мови

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.2.4. Точність мови

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.2.5. Чистота мови

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3. Морфологічні особливості мови юридичного документа

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.1. Іменник

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Рід іменників

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Число іменників

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Відмінювання іменників

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.2. Прикметник

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.3. ЧИСЛІВНИК

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.4. Займенник

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.5. Дієслово

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.6. Дієприкметник

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.7. Дієприслівник

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.8. Прийменник

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.3.9. Сполучник

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.4. Синтаксичні особливості мови юридичного документа

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 3.5. Технічні особливості мови нормативного акта

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4. Проектування окремих різновидів юридичних документів

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.1. Проектування нормативно-правових актів та його стадії

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.1.1. Стадія "винайдення проблеми у правовому регулюванні"

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.1.2. Стадія "окреслення правової сфери, в якій існує проблема"

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.1.3. Стадія "визначення та обгрунтування необхідності і можливості унормувати визначену сферу суспільних відносин"

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.1.4. Стадія "вибір форми правового врегулювання"

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.1.5. Стадія "розробка нормативно-правового акту"

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.2. Звернення громадян

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Суб'єкти правовідносин" що виникають під час звернення громадян

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Правова характеристика видів звернень громадян

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Форма звернень громадян

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Вимоги до звернень громадян

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.3. Правочини

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.3.1. Односторонні правочини

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.3.2. Договори

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.4. Засновницькі документи юридичних осіб

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5. Звернення громадян до суду

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5.1. Позовна заява до суду загальної юрисдикції

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5.2. Позовна заява до адміністративного суду

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5.3. Апеляційна скарга в цивільному процесі

 • Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5.4. Касаційна скарга в цивільному процесі