Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.1. Концепція управління організацією

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.2. Еволюція системи управління організацією

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.2.1. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Бюджетне планування

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Довгострокове планування

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Стратегічне планування

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.2.2. Розвиток вітчизняного управління підприємствами

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - У 20-ті рр

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Протягом 30-80-х pp

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - На початку 90-х pp

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3. Сутність і структура системи стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3.1. Поняття стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3.2. Елементи системи стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Організаційна структура

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Організаційна культура

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3.3. Стадії процесу стратегічного управління

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Діагностика середовища організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3.4. Оцінка системи стратегічного менеджменту організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.4. Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.4.2. Доцільність і можливості розроблення стратегії організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Недоліки стратегічного управління

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Питання для поглибленої самоперевірки

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.1. Роль планування в різних управлінських системах

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.2. Процес планування стратегії організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.3. Стадії розроблення загальної стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Визначення місії та цілей

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Діагностика середовища

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Перегляд стратегічних альтернатив

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Вибір стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.4. Особливості формування бізнес-стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.5. Організування розроблення стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 3.1. Формулювання та характеристика елементів місії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 3.2. Поняття, види та принципи формулювання цілей організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 3.3. Процес визначення цілей

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Виявлення й аналіз трендів у середовищі

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Вибір цілей організації загалом

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Побудова ієрархії цілей

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Визначення індивідуальних цілей

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 3.4. Організування формування цілей

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Централізований підхід

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Децентралізований підхід

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Змішаний підхід

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 4. СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 4.1. Методичний підхід до діагностики середовища

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 4.2. Попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 4.2.1. Аналіз макрооточення

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 4.2.2. Аналіз безпосереднього оточення

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Можливість тиску з боку клієнтів

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Можливість тиску з боку постачальників

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 4.2.3. Аналіз внутрішнього середовища

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 4.3. Методи ситуаційного аналізу

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Перший етап методу SWOT

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Другий етап методу SWOT

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Третій етап методу SWOT

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 4.4. Прогнозування тенденцій зміни середовища організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 4.5. Інформаційне забезпечення аналізу середовища

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.1. Стратегічна сегментація ринку

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.2. Оцінка привабливості ринку

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.2.1. Метод оцінки перспектив СЗГ за критерієм "зростання ринку"

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розрізняють поточний і абсолютний потенціал ринку

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Методи прогнозування попиту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.2.2. Багатокритеріальний метод оцінки привабливості ринку

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.3. Аналіз стратегічного потенціалу організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.4. Оцінка конкурентоспроможності організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.4.1. Аналіз позиції організації в конкурентній боротьбі за методом конкурентних переваг

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.4.2. Визначення конкурентного статусу організації за відносними показниками

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Відносний рівень стратегічних капіталовкладень

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Відносний рівень "оптимальпості" стратегїі організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Рівень мобілізаційних можливостей

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 5.4.3. Інформаційне забезпечення конкурентного аналізу

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 6. ГЕНЕРАЦІЯ Й АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.1. Методи генерації й аналізу альтернатив на бізнес-рівні

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.1.1. Модель "крива досвіду"

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.1.2. Модель "життєвий цикл попиту"

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.1.3. Метод PIMS

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.1.4. Модель "товар - ринок"

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.1.5. Модель М. Портера

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.2. Методи портфельного аналізу організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.2.1. Характеристика й основні етапи аналізу господарського портфеля

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.2.2. Аналіз темпів приросту та частки ринку за методом Бостонської консалтингової групи

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.2.3. Побудова матриці "привабливість - конкурентоспроможність", їі переваги та недоліки

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.2.4. Аналіз галузевої привабливості - конкурентоспроможності за методом "Шелл"-DPM

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 6.2.5. Дослідження результатів портфельного аналізу

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 7. ВИБІР СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 7.1. Типи стратегій організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 7.1.1. Типологія загальних стратегій

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 7.1.2. Основні класифікації конкурентних стратегій

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Класифікація конкурентних стратегій (за М. Портером)

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Класифікація конкурентних стратегій (за Ф. Котлером)

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Класифікація конкурентних стратегій (за А. Юдановим)

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 7.2. Перегляд стратегічних альтернатив і вибір стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 7.2.1. Методи перегляду альтернативних стратегій

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 7.2.2. Основні чинники вибору стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Роль вищого керівництва особлива

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 7.2.3. Принципи розроблення успішних стратегій

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 7.3. Оцінка вибраної стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 8. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 8.1. Розроблення стратегічного плану

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 8.2. Зміни на стадії реалізації стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 8.2.1. Завдання та рівні стратегічних змін

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 8.2.2. Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 8.2.3. Зміни в організаційній культурі

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 8.2.4. Типи стратегічних змін

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 8.2.5. Впровадження стратегічних змін в організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 8.3. Контроль реалізації стратегічного плану

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Контрольні питання одиничного і множинного вибору відповідей

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Питання для поглибленої самоперевірки знань

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Практичні завдання

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Ситуаційна вправа

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1. Методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань та вмінь студента

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2. Тематика та методичні рекомендації до виконання курсової роботи

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Структура курсової роботи

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Вибір теми курсової роботи

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Орієнтовна тематика курсових робіт

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Етапи виконання курсової роботи

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Оформлення курсової роботи

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Порядок захисту курсової роботи

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 3. Критерії оцінювання знань та вмінь студента

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - ДОДАТКИ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Додаток 1. SWOT-аналіз середовища ВАТ "Автодорсервіс"

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Додаток 2. Портфельний аналіз ВАТ "Карпати" методом Бостонської консалтингової групи

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК