Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.1. Концепція управління організацією

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.2. Еволюція системи управління організацією

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.2.1. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Бюджетне планування

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Довгострокове планування

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Стратегічне планування

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.2.2. Розвиток вітчизняного управління підприємствами

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - У 20-ті рр

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Протягом 30-80-х pp

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - На початку 90-х pp

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3. Сутність і структура системи стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3.1. Поняття стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3.2. Елементи системи стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Організаційна структура

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Організаційна культура

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3.3. Стадії процесу стратегічного управління

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Діагностика середовища організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.3.4. Оцінка системи стратегічного менеджменту організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.4. Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 1.4.2. Доцільність і можливості розроблення стратегії організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Недоліки стратегічного управління

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Питання для поглибленої самоперевірки

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.1. Роль планування в різних управлінських системах

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.2. Процес планування стратегії організації

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.3. Стадії розроблення загальної стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Визначення місії та цілей

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Діагностика середовища

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Перегляд стратегічних альтернатив

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Вибір стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.4. Особливості формування бізнес-стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 2.5. Організування розроблення стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 3.1. Формулювання та характеристика елементів місії

 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - 3.2. Поняття, види та принципи формулювання цілей організації