Педагогічна етика - Васянович Г. П

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 1. Загальні засади педагогічної етики

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 1.1. Моральна культура і духовна творчість педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 1.2. Джерела педагогічної етики

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 1.3. Предмет, структура, функції і завдання педагогічної етики

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 2. Моральна свідомість особистості педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 2.1. Структура моральної свідомості особистості педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Почуттєвий рівень моральної свідомості

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Раціонально-теоретичний рівень моральної свідомості

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 2.2. Принципи педагогічної моралі

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Принцип педагогічного гуманізму

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Принцип педагогічного оптимізму

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Принцип колективізму

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Принцип громадянськості та патріотизму

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 3. Основні категорії педагогічної етики

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 3.1. Загальна характеристика категорій етики

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 3.2. Добро і зло у професійній діяльності педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - "Добро-зустріч"

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - "Добро-слово"

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - "Добро-дія"

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Удавана доброта

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Корислива псевдодоброта

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Гедоністична (грец. hedone - задоволення, насолода) псевдодоброта

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Конформна (лат. сonformis - подібний) псевдо доброта

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 3.3. Моральний обов'язок педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Суперечність між належним і сутнісним у виконанні морального педагогічного обов'язку

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Суперечність між свободою і необхідністю у виконанні морального педагогічного обов'язку

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Суперечність між волею і розумом у виконанні морального педагогічного обов'язку

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Суперечність між розумом і почуттями у виконанні морального педагогічного обов'язку

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 3.4. Моральна відповідальність педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 3.5. Педагогічна справедливість

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Заохочення - покарання - справедливість

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Збудливий тип

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Нестійкий тип

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Гіпертимний тип

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Демонстративний тип

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Сензитивний тип

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Замкнутий тип

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Астенічний тип

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 3.6. Щастя як вища моральна цінність особистості педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Свідомість осмисленості вчителем власного буття

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Цілісність буття особистості вчителя

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Повнота буття вчителя

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 4. Моральна самосвідомість особистості педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 4.1. Сутність моральної самосвідомості особистості педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 4.2. Честь і гідність педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 4.3. Совість (сумління) педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 5. Моральні проблеми педагогічної діяльності

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 5.1. Роль і місце вчинку в моральній діяльності педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 5.2. Співвідношення моральних цілей і засобів у педагогічній діяльності

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 5.3. Мотивація і наслідки моральної діяльності педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 6. Педагог як суб'єкт моральних відносин

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 6.1. Особливості моральних відносин педагога

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - 6.2. Культура спілкування педагога в системі моральних відносин

 • Педагогічна етика - Васянович Г. П. - Література