Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - ВСТУП

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 1. ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 1.1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Питання визначення сутності потенціалу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Носій потенціалу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Потенціал

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 1.2. Графоаналітична модель та структура потенціалу підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Структурні складові об'єкта

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Потенціал розвитку

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 1.3. Видова класифікація потенціалу підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Виробничий потенціал

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Основні суб'єкти зовнішньої та внутрішньої оцінки

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 2.1. Поняття і загальна модель формування потенціалу підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Політичний клімат, стабільність

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Зовнішня політика

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Вибір зовнішнього стратегічного партнера держави

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Податкова політика держави

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 2.2. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Частковий потенціал конструкції продукції, що випускається

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Частковий потенціал технології виготовлення продукції

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Частковий потенціал парку обладнання на стадії формування або реформування

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 3.1. Потенціал конкурентоспроможності підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Критеріальні методи

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Експертні методи

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Графічні методи

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Математичні методи

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Методи логічного аналізу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Статичні методи

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Індикаторні методи

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Матричні методи

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 3.2. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Чим відрізняється зовнішня та внутрішня оцінка підприємства?

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Що ж таке оцінка, й що - діагностика потенціалу?

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - То чи дійсно оцінка, наприклад, нерухомості є одночасно оцінкою її потенціалу?

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 3.3. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Міжнародні стандарти

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Методи капіталізації

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 4.1. Законодавча база оцінки вартості землі як об'єкту нерухомості

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Особливості землі як об'єкту оцінки

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Законодавча база оцінки землі та її поліпшень

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визнання земельних ділянок

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 4.2. Методи оцінки вартості земельної ділянки

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма)

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Урахування витрат на земельні поліпшення

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 4.3. Методи оцінки вартості будівель і споруд

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Метод дисконтування грошових потоків

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Методи ринкових мультиплікаторів

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Витратний підхід

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Метод кошторисного розрахунку

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 5.1. Оцінка вартості машин і обладнання

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Класифікація видів рухомого майна

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Специфічне майни цілісного майнового комплексу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Особливості оцінки машин і обладнання

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Типові види оцінки рухомих об'єктів оцінки

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 5.2. Методи оцінки машин і обладнання

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Дохідний, витратний, порівняльний та змішаний підхід до оцінки

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Вибір об'єкта для порівняння цін

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визначення ціни за укрупненими нормативами собівартості

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 5.3. Урахування зносу машин і обладнання при визначенні їх вартості

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Проблеми визначення рівня зносу машин та обладнання

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Поділення зносу за ознаками його виникнення

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Класифікація морального зносу за родом, видом і рівнем

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визначення термінів корисного використання машин та обладнання

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 6. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 6.1. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Проблеми оцінки нематеріальних активів

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Склад нематеріальних активів та нематеріальних об'єктів оцінки

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Майнові права

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Інтелектуальна власність

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Відкладені, або відстрочені витрати

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визначення, оцінка та облік гудвілу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 6.2. Вартісна оцінка нематеріальних активів

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Вибір засобу визначення необхідних для розрахунку показників

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Нематеріальні активи

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Оцінка знов створених НО

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 7.1. Трудовий та кадровий потенціал підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Потенціал трудових ресурсів підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Кадровий та трудовий потенціал трудових ресурсів

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Показники оцінки потенціалу трудових ресурсів

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Формування трудових ресурсів

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 7.2. Оцінювання потенціалу трудових ресурсів підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Діагностика кадрового потенціалу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Методи оцінки і діагностики кадрового та трудового потенціалу працівників

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Оцінка трудового потенціалу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визначення впливу потенціалу трудових ресурсів на ринкову ціну підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визначення впливу трудового потенціалу на інвестиційну привабливість підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визначення витрат на формування або реформування трудових ресурсів підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 8. ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 8.1. Особливості оцінювання вартості бізнесу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 8.2. Методи оцінювання вартості бізнесу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Витратний (майновий) підхід для оцінки бізнесу

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Доходний підхід

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Порівняльний підхід

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Метод мультиплікаторів

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Питання до самоконтролю

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - РОЗДІЛ 9. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 9.1. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Повний потенціал продукції виробничого призначення

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Зміст методики визначення та використання потенціалу продукції

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визначення економічних результатів проектування

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Визначення експлуатаційних витрат та результатів проектування

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 9.2. Концепції та передумови розвитку підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Законодавство України у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Правовий режим інноваційних проектів

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Формування стратегії розвитку підприємства

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Розвиток підприємства за пріоритетними напрямками відновлення

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - 9.3. Методичні підходи до визначення потенціалу розвитку

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Потенціал гнучкості

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Потенціал рекомбінації

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Потенціал трансформації

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - Питання для самоконтролю

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК

 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ