Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 1. Предмет і методологія історії вчень про державу і право

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 1.1. Історія вчень про державу і право як наука і навчальна дисципліна

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 1.2. Методологія пізнання історії вчень про державу і право

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 2. Зародження і становлення державно-правових поглядів у давньому світі

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 2.1. Витоки державно-правової думки та джерела її формування у країнах Давнього Сходу

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Єгипет

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Шумер і Вавилонія

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Ассирія

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Палестина

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Іран

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 2.2. Державно-правова думка Давньої Індії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Артхашастра

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Закони Ману

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 2.3. Державно-правова думка Давнього Китаю

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Конфуцій (прибл. 551-479 до н. е.)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Мо-цзи (479-400 до н. е.)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Шан Ян (400/390-338 до н. е.)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Лао-цзи (579-499 до н. е.)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Синтез традиційних течій давньокитайської думки

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 2.4. Державно-правові вчення Давньої Греції

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Етап античної міфічної ідеології

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Етап формування філософського підходу до державно-правових і політичних процесів

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Етап еволюції еллінської суспільної думки

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Етап логіко-понятійного аналізу державно-правових інститутів і політичних процесів та створення наукових основ політичної моралі і політичної філософії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Етап народження політичної юриспруденції, започаткування емпірико-теоретичного підходу до вивчення політичних проблем

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Етап злету політичної етики

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 2.5. Державно-правові вчення Давнього Риму

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Цицерон (106-43 до н. е.)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Римські філософи

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Римські юристи

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Ідеологія раннього християнства

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 2.6. Первісні державно-правові уявлення пращурів українців

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Саморозвиток пращурів українства

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Вплив давньогрецьких традицій на розвиток державно-правових уявлень

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Трансформація давньоримського досвіду

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 3. Розвиток державно-правових учень у середні віки

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 3.1. Особливості державно-правової думки середньовічного суспільства

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Світські та церковні проблеми в європейській державно-правовій думці

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Державно-правові вчення у країнах Арабського Сходу

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Розвиток державно-правових уявлень і поглядів на території сучасної України

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 3.2. Держава і право в теологічній концепції Томи Аквінського

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 3.3. Демократичне обгрунтування політичного ладу в ученні Марсилія Падуанського

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 3.4. Ранньокласична європейська державно-правова думка

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Генрі Бректон (?-1268)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джон Фортеск'ю (1385/1395 - прибл. 1476)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Едвард Коук (1552-1634)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Глосатори і коментатори

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 3.5. Державно-правова думка Арабського Сходу

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Мусульманська концепція держави

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Мусульманське право

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Коран

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Політико-правові вчення мислителів Арабського Сходу

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Аль-Фарабі

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Ібн Сіна

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Ібн Рушд

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Ібн Хальдун

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 3.6. Українська державно-правова думка часів Київської Русі

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - "Слово про Закон і Благодать"

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - "Руська правда"

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - "Повість минулих літ"

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Формування ідеології суспільного примирення

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 4. Державно-правові вчення епохи Відродження і Реформації

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 4.1. Особливості ідеології та світорозуміння епохи Відродження і Реформації

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 4.2. Ідеї раціоналізації політики в ученні Нікколо Макіавеллі

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 4.3. Державно-правові вчення часів Реформації

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Мартін Лютер (1483-1546)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Томас Мюнцер (прибл. 1490-1525)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Жан Кальвін (1509-1564)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 4.4. Вчення про державу Жана Бодена

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 4.5. Проблеми держави і права у вченнях ранніх соціалістів-утопістів

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Томас Мор (1478-1535)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Томмазо Кампанелла (1568-1639)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джерард Вінстенлі (1609 - після 1660)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 4.6. Українська релігійна і світська державно-правова думка XIV - початку XVII ст

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Формування демократичного світогляду

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Станіслав Оріховський (1513-1566)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5. Становлення національних шкіл державно-правової думки у XVIІ-XVIII ст

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.1. Особливості розвитку державно-правових учень в епоху буржуазних революцій і Просвітництва

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.2. Державно-правові вчення в Нідерландах

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Гуго Гроцій (1583-1645)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Бенедикт Спіноза (1632-1677)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.3. Державно-правові вчення в Англії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Томас Гоббс (1588-1679)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Олджернон Сідней (1622-1683)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джон Локк (1632-1704)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.4. Державно-правові вчення у Франції

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Жан Мельє (1664-1729)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Габріель Бонно де Маблі (1710-1785)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Мореллі (між 1713 і 1718-?)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Шарль-Луї Монтеск'є (1689-1755)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Вольтер (1694-1778)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Клод-Адріан Гельвецій (1715-1771)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Жан-Жак Руссо (1712-1778)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Дені Дідро (1713-1784)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Поль-Анрі-Дітріх Гольбах (1723-1789)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Еммануель-Жозеф Сієйєс (1748-1836)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Якобінці

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.5. Державно-правові вчення в Німеччині

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Самуель Пуфендорф (1632-1694)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Христіан Томазій (1655-1728)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Іммануїл Кант (1724-1804)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Йоганн-Готліб Фіхте (1762-1814)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.6. Державно-правові вчення в Італії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джамбаттіста Віко (1668-1744)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Чезаре Беккаріа (1738-1794)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.7. Державно-правові вчення у США

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Бенджамін Франклін (1706-1790)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Томас Пейн (1737-1809)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - "Федераліст"

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.8. Державно-правові вчення в Росії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Афанасій Ордин-Нащокін (1605-1680)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Василь Татищев (1686-1750)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Михайло Щербатов (1733-1790)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Олександр Радищев (1749-1802)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.9. Державно-правові вчення українських мислителів у Росії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Стефан Яворський (1658-1722)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Феофан Прокопович (1681-1736)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Семен Десницький (прибл. 1740-1789)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Яків Козельський (1726 - після 1795)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 5.10. Державно-правові вчення в Україні

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Богдан (Зиновій) Хмельницький (1595-1657)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Пилип Орлик (1710-1742)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Ініціатори державотворчих ідей

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Григорій Сковорода (1722-1794)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 6. Світова і вітчизняна державно-правова думка ХІХ ст

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 6.1. Розвиток державно-правової думки в Англії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Єремія Бентам (1748-1832)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Роберт Оуен (1771-1858)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джон Остін (1790-1859)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джон-Стюарт Мілль (1806-1873)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 6.2. Розвиток державно-правової думки у Франції

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Жозеф-Марі де Местр (1753-1821)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон (1760-1825)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Бенжамен Констан (1767-1830)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Шарль Фур'є (1772-1837)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Алексіс де Токвіль (1805-1859)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - П'єр-Жозеф Прудон (1809-1865)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Еміль Дюркгейм (1858-1917)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 6.3. Розвиток державно-правової думки у Німеччині

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Георг-Вільгельм-Фрідріх Гегель (1770-1831)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Вільгельм фон Гумбольдт (1767-1836)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Історична школа права

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Фрідріх-Вільгельм-Йозеф Шеллінг (1775-1854)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Макс-Каспар-Йоганн Штірнер (1806-1856)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Лоренц фон Штейн (1815-1890)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Карл Маркс (1818-1883) і Фрідріх Енгельс (1820- 1895). Політична доктрина марксизму

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Фрідріх Ніцше (1844-1900)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Рудольф Штамлер (1856-1938)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 6.4. Розвиток мусульманської політико-правової доктрини

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джемаль аль-Афгані (1839-1897)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Мухаммед Абдо (1849-1905)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 6.5. Розвиток державно-правової думки у США

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Томас Джефферсон (1743-1826)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джеймс Медісон (1751-1836)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Олівер-Вендел Холмс (1841-1935)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 6.6. Розвиток державно-правової думки в Росії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Михайло Сперанський (1772-1839)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Костянтин Неволін (1806-1855)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Олександр Герцен (1812-1870)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Микола Огарьов (1813-1877)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Володимир Соловйов (1853-1900)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Борис Чичерін (1828-1904)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 6.7. Українська державно-правова думка на початку національного відродження

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - "Історія русів"

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Захисники прав і вольностей народу

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Кирило-мефодіївці

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Тарас Шевченко (1814-1861)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Памфіл Юркевич (1826-1874)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Микола Костомаров (1817-1885)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Михайло Драгоманов (1841-1895)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Остап Терлецький (1850-1902)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Максим Ковалевський (1851-1916)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Іван Франко (1856-1916)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 7. Світова і вітчизняна державно-правова думка XX - початку XXI ст

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 7.1. Основні течії європейської державно-правової думки

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Макс Вебер (1864-1920)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Євген Ерліх (1862-1922)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Вільфредо Парето (1848-1923)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Леон Дюгі (1859-1928)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Моріс Оріу (1856-1929)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Ідеологія націонал-соціалізму

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Анрі Леві-Брюль (1884-1964)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джорджіо Дель-Веккіо (1878-1970)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Ганс Кельзен (1881-1973)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Жак Марітен (1882-1973)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Марк Ансель (1902-1990)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Рене Давид (1906-1990)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Моріс Дюверже (нар. 1917)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 7.2. Державно-правова думка у США

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Бенджамін-Натан Кардозо (1870-1938)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Карл Ллевеллін (1893-1962)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Толкотт Парсонс (1902-1979)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Джером Холл (1901-1992)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - 7.3. Російська і українська державно-правова думка в революційну добу вітчизняної історії

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Євген Трубецькой (1863-1920)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Богдан Кістяківський (1868-1920)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Йосип Покровський (1868-1920)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Мойсей Острогорський (1854-1921)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Павло Новгородцев (1866-1924)

 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М. - Микола Міхновський (1873-1924)

 • 1 2