Право Європейського Союзу - Муравйов В. І

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - ЧАСТИНА І. ІНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ І. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОСОЮЗУ ТА ЙОГО ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Передумови виникнення європейських співтовариств

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Етапи розвитку права європейських співтовариств

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Створення Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Амстердамські договори і реформування Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 5. Ніццький договір і розширення Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 6. Лісабонські договори і перспективи розвитку Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ II. ПОНЯТТЯ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЙОГО ПРАВОВА ПРИРОДА

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Поняття і структура права Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Система норм права Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Правова природа Євросоюзу та його правової системи

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Суб'єкти права Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Джерела права Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 5. Право Європейського Союзу і міжнародне право

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 6. Право Євросоюзу і внутрішнє право держав-членів

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Австрія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Федеративна Республіка Німеччина

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Фінляндська Республіка

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Греція

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Португалія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Іспанія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Швеція

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Франція

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Голландія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Люксембург

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Бельгія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Італія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Велика Британія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Данія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Ірландська Республіка

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Латвійська Республіка

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Литовська Республіка

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Естонська Республіка

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Чеська Республіка

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Словацька Республіка

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Республіка Словенія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Республіка Польща

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Угорська Республіка

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Республіка Мальта

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Республіка Кіпр

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Республіка Болгарія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Румунія

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ III. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Компетенція Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Договірний механізм регулювання інтеграції в Європейському Союзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Інституційний механізм Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Система актів інститутів Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - ЧАСТИНА II. МАТЕРІАЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ IV. ЕКОНОМІЧНИЙ І ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Підстави для економічної та валютної інтеграції

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Передумови то правові засади єдиної валютної політики

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Правові засади спільної економічної політики

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ V. ОСНОВНІ СВОБОДИ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Поняття внутрішнього ринку у праві Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Митний союз

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Вільний рух товарів

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Заборона митних зборів та еквівалентних їм платежів

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Заборона дискримінаційного внутрішнього оподаткування

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Пряма і непряма дискримінація. Подібна (однорідна) продукція

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Заборона дискримінаційних технічних та фізичних торгових обмежень

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Заборона кількісних обмежень

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Заходи, які мають дію, еквівалентну кількісним обмеженням (ЗЕКО)

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Заходи різного (вибіркового) застосування

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Заходи загального застосування

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Обмеження експорту

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Винятки із заборон, встановлених статтями 34 і 35 ДФЄС

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Державні монополії (ст. 37 ДФЄС)

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Державна допомога (статті 107-109 ДФЄС)

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Вільний рух осіб

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Вільний рух працівників

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 5.Свобода заснування та економічної діяльності

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 6. Вільний рух послуг

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Свобода отримання послуг

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 7. Вільний рух капіталів і платежів

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Свободи внутрішнього ринку Європейського Союзу і треті країни

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Поняття та правові основи антимонопольної політики та права конкуренції Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Поняття конкуренції то її роль у процесі інтеграції Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Джерела правового регулювання права конкуренції Євросоюзу та розмежування компетенції

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Основні риси та принципи права конкуренції Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Правила конкуренції, що застосовуються до підприємств

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Поняття підприємств

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Доктрина єдиного економічного суб'єкта господарювання

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Анти конку рентні угоди то картельна практика

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Зловживання домінуючим становищем

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Контроль над концентрацією

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Правове регулювання надання державної допомоги

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Принципи правового регулювання надання державної допомоги державами-членами

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Становлення системи власних ресурсів Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Бюджет Євросоюзу та джерела бюджетного регулювання

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Бюджетний процес та механізми бюджетного контролю

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ VIII. ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Поняття та правові основи спільної транспортної політики Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Правове регулювання морського транспорту в Євросоюзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Правове регулювання повітряного транспорту в Європейському Союзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Правове регулювання автомобільного транспорту в Євросоюзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 5. Правове регулювання внутрішнього водного транспорту в Європейському Союзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 6. Правове регулювання залізничного транспорту в Євросоюзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 7. Правове регулювання комбінованого транспорту в Євросоюзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ IX. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Передумови та підстави для запровадження основ правового регулювання державних закупівель на рівні Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Європейському Союзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Здійснення державних закупівель Євросоюзу в особливих галузях

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Зміни у процедурі оскарження рішень щодо укладання державних контрактів на закупівлю

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ X. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Загальна характеристика правового регулювання юридичних осіб в Євросоюзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Гармонізація корпоративного права в Європейському Союзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2.1. Директиви про розкриття інформації

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2.2. Директиви про реорганізацію компаній

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2.3. Директиви про фінансову звітність

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2.4. Директива про товариство з одним учасником

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2.5. Директива про права акціонерів

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Наднаціональні компанії у праві Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3.1. Європейське об'єднання з економічних інтересів

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3.2. Європейське товариство

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3.3. Європейський кооператив

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Перспективи розвитку корпоративного права Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ XI. ТРУДОВЕ І СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Основні етапи розвитку трудового та соціального права Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Соціальна політика Євросоюзу та її основні моделі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Неоліберальна соціальна модель

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Заборона дискримінації у сфері трудового та соціального права Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Регламентація робочого часу та часу відпочинку в праві Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 5. Охорона праці в Євросоюзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 6. Права працівників Євросоюзу у разі звільнення

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Захист працівників у випадку банкрутства підприємства

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Захист прав працівників при зміні власника

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Захист працівників у випадку колективного звільнення

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 7. Регулювання відносин із соціального діалогу в праві Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Двосторонній міжгалузевий соціальний діалог

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Тристоронній міжгалузевий соціальний діалог

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Європейський галузевий діалог

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 8. Право працівників Євросоюзу на участь в управлінні підприємством

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 9. Соціальне забезпечення в Євросоюзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ XII. СПІЛЬНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ Й ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Спільна зовнішня політико і політика безпеки

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Спільна торговельна політика Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Простір свободи, безпеки і юстиції

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Захист прав людини в Європейському Союзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4.1. Становлення та розвиток захисту прав людини в Євросоюзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4.2. Місце принципу поваги прав людини в договорах Євросоюзу з третіми країнами

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4.3. Європейське громадянство

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4.4. Хартія основних прав Європейського Союзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4.5. Інституційний механізм Євросоюзу у сфері захисту прав людини

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 5. Гармонізація законодавства в Європейському Союзі

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - ЧАСТИНА ІІІ. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ ХІІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Міжнародна правосуб'єктність Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Договірна практика Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Поняття та зміст acquis communautaire

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Розділ XIV. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 1. Правопорядок Євросоюзу та правопорядок України

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 2. Організаційно-правовий механізм співпраці України з Європейським Союзом

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 3. Гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - 4. Правові інструменти співпраці України з Європейським Союзом

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Політика сусідства Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Порядок денний асоціації між Україною та ЄС

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - План дій у сфері свободи, безпеки та юстиції

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - Політика східного партнерства Євросоюзу

 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І. - ЛІТЕРАТУРА І НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ