Мова ділових паперів - Кацавець Г. М

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 1. Роль мови в суспільному житті

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 2. Стильові різновиди української мови

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 3. Текстове оформлення документів

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 4. Заява

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 5. Абетка (алфавіт, азбука)

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 6. Класифікація звуків української мови

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 7. Чергування голосних

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - Чергування о, ез, і

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - Чергування о, е, з нулем звука

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - Звук а з етимологічного (давнього) о

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - Чергування е з о після шиплячих та й

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 8. Чергування приголосних

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - Спрощення в групах приголосних

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 9. Синоніми в діловому мовленні

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - ЗАНЯТТЯ ДРУГЕ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 1. Діалектна лексика

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 2. Указ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 3. Знак м'якшення

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 4. Апостроф

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 5. Правопис префіксів

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 6. Пароніми в діловому мовленні

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - ЗАНЯТТЯ ТРЕТЄ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 1. Літературна вимова

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 2. Доручення

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 3. Правопис прізвищ та імен по батькові

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - Імена по батькові

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 4. Складні випадки відмінювання прізвищ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 5. Переклад та правопис українською мовою усталених слів і словосполучень

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - ЗАНЯТТЯ ЧЕТВЕРТЕ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 1. Усне мовлення

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 2. Довідка

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 3. Звертання

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 4. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличному відмінку та звертаннях

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 5. Вибір слова

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - ЗАНЯТТЯ П'ЯТЕ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 1. Писемне мовлення

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 2. Наказ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 3. Подвоєння та подовження приголосних

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - ЗАНЯТТЯ ШОСТЕ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 1. Іншомовні слова

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 2. Протокол. витяг з протоколу

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 3. Правопис слів іншомовного походження

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - ЗАНЯТТЯ СЬОМЕ

 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М. - 1. Книжні й іншомовні слова в документах