Практична психологія - Дуткевич Т. В

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Передмова

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ "ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - ЗАВДАННЯ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - ПЕРЕЛІК І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ "ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ"

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Модуль 1. СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 1. МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Комплексне вивчення людини - теоретична основа практичного вирішення проблем розвитку людини

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Основні етапи та особливості розвитку наук про людину

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Структура людинознавства

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Сучасні погляди на предмет психології

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Підготовка практичних психологів

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 2. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Сучасна система психології як науково-практична сфера суспільної діяльності

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Специфіка і взаємозв'язок наукової, практичної та побутової психології

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Структура і завдання прикладної психології

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Перспективи розвитку прикладної психології. Національна система соціально-психологічної служби

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 3. МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Забезпечення прав людини як умова іі самовдосконалення

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Основні групи прав людини, що фіксуються документами ООН

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Регіональні угоди про права людини

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Документи про права дитини

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 4. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Основні положення Концепції про Національну систему соціально-психологічної служби України

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Порядок атестації практичних психологів освіти

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби у інших сферах суспільної практики

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Модуль 2. ПРОФЕСІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Система типових функцій і задач практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Уміння практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Обов'язки і права практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 6. ОСОБИСТІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Критерії професійної придатності практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Модель особистості практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Етичний кодекс практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 7. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на підприємстві

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Характеристика досвіду роботи психологічної служби підприємства

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Психологічна служба організацій малого бізнесу

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 8. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС)

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Модуль 3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 9. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА, ПРОФІЛАКТИЧНА

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Просвітницько-пропагандистська робота практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Профілактична робота практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 10. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Специфіка, мета і завдання психологічного консультування

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Принципи й умови психологічного консультування

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Види психологічного консультування

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 11. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА І ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Психодіагностична робота практичного психолога

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Поняття психокорекції, її мета та завдання

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Способи і прийоми психологічної корекції

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Особливості психокорекції з дітьми

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОТЕРАПІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Поняття психотерапії. її специфіка, мета та завдання

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 13. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПСИХОТЕРАПІЇ

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Психодинамічний напрям

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Біхевіоральна (поведінкова) психотерапія

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Гуманістичний напрям психотерапії

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Когнітивний напрям психотерапії

 • Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Основна література