Соціологія - Вербець В. В

 • Соціологія - Вербець В. В. - Передмова

 • Соціологія - Вербець В. В. - Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 1. Предмет і об'єкт соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 1.1. Предмет соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 1.2. Структура соціологічного знання

 • Соціологія - Вербець В. В. - 1.3. Функції соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 1.4. Соціологія в системі суспільних наук

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 2. Витоки соціологічних знань та розвиток протосоціології до XIX ст

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.1. Предмет історії соціології. Загальні тенденції розвитку світової соціологічної думки

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.2. Зародження соціологічних знань у Стародавньому світі

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.3. Розвиток протосоціології у Середні віки та епоху Відродження

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.4. Соціологічні погляди Нового Часу

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 3. Виникнення і розвиток соціології як науки

 • Соціологія - Вербець В. В. - 3.1. Виникнення соціології як окремої науки. Концепція О. Конта

 • Соціологія - Вербець В. В. - 3.2. Натуралістичні школи та напрямки в соціології XIX ст

 • Соціологія - Вербець В. В. - 3.3. Соціальна теорія марксизму

 • Соціологія - Вербець В. В. - 3.4. Розвиток соціології наприкінці XIX - на початку XX ст

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 4. Школи та напрями сучасної соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 4.1. Провідні школи сучасної соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 4.2. Основні напрямки сучасної соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - Структурний функціоналізм

 • Соціологія - Вербець В. В. - Теорії соціального конфлікту

 • Соціологія - Вербець В. В. - Концепція соціального обміну

 • Соціологія - Вербець В. В. - Феноменологічна соціологія

 • Соціологія - Вербець В. В. - Символічний інтеракціонізм

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 5. Соціологічна думка в Україні

 • Соціологія - Вербець В. В. - 5.1. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні

 • Соціологія - Вербець В. В. - 5.2. Початки української соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 5.3. Розвиток української соціології в XX ст

 • Соціологія - Вербець В. В. - Розділ 2. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 6. Суспільство як цілісна система

 • Соціологія - Вербець В. В. - 6.1. Суть поняття суспільство. Основні концепції походження суспільства

 • Соціологія - Вербець В. В. - 6.2. Суспільство як соціальна система

 • Соціологія - Вербець В. В. - 6.3. Типологізація суспільств

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 7. Соціальна структура суспільства

 • Соціологія - Вербець В. В. - 7.1. Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи

 • Соціологія - Вербець В. В. - 7.2. Соціальні статуси і ролі в соціальній структурі суспільства

 • Соціологія - Вербець В. В. - 7.3. Теорії соціальної нерівності

 • Соціологія - Вербець В. В. - Теорія класів

 • Соціологія - Вербець В. В. - Теорія соціальної стратифікації

 • Соціологія - Вербець В. В. - 7.4. Соціальна мобільність та її види

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 8. Соціальні інститути і соціальні спільності