Соціологія - Вербець В. В

 • Соціологія - Вербець В. В. - Передмова

 • Соціологія - Вербець В. В. - Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 1. Предмет і об'єкт соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 1.1. Предмет соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 1.2. Структура соціологічного знання

 • Соціологія - Вербець В. В. - 1.3. Функції соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 1.4. Соціологія в системі суспільних наук

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 2. Витоки соціологічних знань та розвиток протосоціології до XIX ст

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.1. Предмет історії соціології. Загальні тенденції розвитку світової соціологічної думки

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.2. Зародження соціологічних знань у Стародавньому світі

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.3. Розвиток протосоціології у Середні віки та епоху Відродження

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.4. Соціологічні погляди Нового Часу

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 3. Виникнення і розвиток соціології як науки

 • Соціологія - Вербець В. В. - 3.1. Виникнення соціології як окремої науки. Концепція О. Конта

 • Соціологія - Вербець В. В. - 3.2. Натуралістичні школи та напрямки в соціології XIX ст

 • Соціологія - Вербець В. В. - 3.3. Соціальна теорія марксизму

 • Соціологія - Вербець В. В. - 3.4. Розвиток соціології наприкінці XIX - на початку XX ст

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 4. Школи та напрями сучасної соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 4.1. Провідні школи сучасної соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 4.2. Основні напрямки сучасної соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - Структурний функціоналізм

 • Соціологія - Вербець В. В. - Теорії соціального конфлікту

 • Соціологія - Вербець В. В. - Концепція соціального обміну

 • Соціологія - Вербець В. В. - Феноменологічна соціологія

 • Соціологія - Вербець В. В. - Символічний інтеракціонізм

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 5. Соціологічна думка в Україні

 • Соціологія - Вербець В. В. - 5.1. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні

 • Соціологія - Вербець В. В. - 5.2. Початки української соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 5.3. Розвиток української соціології в XX ст

 • Соціологія - Вербець В. В. - Розділ 2. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 6. Суспільство як цілісна система

 • Соціологія - Вербець В. В. - 6.1. Суть поняття суспільство. Основні концепції походження суспільства

 • Соціологія - Вербець В. В. - 6.2. Суспільство як соціальна система

 • Соціологія - Вербець В. В. - 6.3. Типологізація суспільств

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 7. Соціальна структура суспільства

 • Соціологія - Вербець В. В. - 7.1. Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи

 • Соціологія - Вербець В. В. - 7.2. Соціальні статуси і ролі в соціальній структурі суспільства

 • Соціологія - Вербець В. В. - 7.3. Теорії соціальної нерівності

 • Соціологія - Вербець В. В. - Теорія класів

 • Соціологія - Вербець В. В. - Теорія соціальної стратифікації

 • Соціологія - Вербець В. В. - 7.4. Соціальна мобільність та її види

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 8. Соціальні інститути і соціальні спільності

 • Соціологія - Вербець В. В. - 8.1. Поняття та ознаки соціального інституту

 • Соціологія - Вербець В. В. - 8.2. Класифікацій та функції соціальних інститутів

 • Соціологія - Вербець В. В. - 8.3. Основні риси соціальних організацій

 • Соціологія - Вербець В. В. - 8.4. Ознаки та види соціальних спільностей

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 9. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль

 • Соціологія - Вербець В. В. - 9.1. Суть соціальної дії

 • Соціологія - Вербець В. В. - 9.2. Соціальні зв'язки і соціальні відносини

 • Соціологія - Вербець В. В. - 9.3. Соціальний конфлікт: поняття, функції, види та типи

 • Соціологія - Вербець В. В. - 9.4. Система соціального контролю

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 10 Соціальні зміни та соціальні процеси

 • Соціологія - Вербець В. В. - 10.1. Природа, сутність та причини соціальних змін

 • Соціологія - Вербець В. В. - 10.2. Соціальні процеси та їх різновиди

 • Соціологія - Вербець В. В. - 10.3. Соціальні рухи і їх типи

 • Соціологія - Вербець В. В. - Розділ 3. СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 11. Соціологія культури

 • Соціологія - Вербець В. В. - 11.1. Поняття культури в соціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 11.2. Структурні елементи та форми культури

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 12. Соціологія політики

 • Соціологія - Вербець В. В. - 12.1. Предмет, категорії і функції соціології політики

 • Соціологія - Вербець В. В. - 12.2. Політика як соціальний інститут

 • Соціологія - Вербець В. В. - Структура і функції політики

 • Соціологія - Вербець В. В. - 12.3. Соціологічні дослідження політичної системи суспільства та її інститутів

 • Соціологія - Вербець В. В. - Соціологія влади

 • Соціологія - Вербець В. В. - Соціологія держави

 • Соціологія - Вербець В. В. - Соціологія політичних партій і партійних систем

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 13. Соціологія релігії

 • Соціологія - Вербець В. В. - 13.1. Предмет соціології релігії та історія и розвитку

 • Соціологія - Вербець В. В. - 13.2. Релігія як соціальний інститут, її організаційні форми і функції

 • Соціологія - Вербець В. В. - 13.3. Історичні типи релігійних вірувань та сучасні релігійні системи

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 14. Соціологія особистості

 • Соціологія - Вербець В. В. - 14.1. Предмет соціології особистості та її основні проблеми

 • Соціологія - Вербець В. В. - 14.2. Структурні елементи особистості

 • Соціологія - Вербець В. В. - 14.3. Соціалізація особистості

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 15. Соціологія праці

 • Соціологія - Вербець В. В. - 15.1. Предмет, об'єкт і функції соціології праці

 • Соціологія - Вербець В. В. - 15.2. Виникнення і розвиток соціології праці

 • Соціологія - Вербець В. В. - 15.3. Основні категорії соціології праці

 • Соціологія - Вербець В. В. - 15.4. Соціальні аспекти зайнятості і безробіття

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 16. Етносоціологія

 • Соціологія - Вербець В. В. - 16. 1. Предмет і функції етносоціології, передумови її виникнення

 • Соціологія - Вербець В. В. - 16.2. Концептуальні підходи до вивчення етносів

 • Соціологія - Вербець В. В. - 16.3. Нація як предмет дослідження етносоціології

 • Соціологія - Вербець В. В. - 16. 4. Етносоціальні процеси

 • Соціологія - Вербець В. В. - 16.5. Сучасні етносоціальні процеси в Україні та захист прав національностей

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 17. Соціологія сім'ї

 • Соціологія - Вербець В. В. - 17.1. Сутність, об'єкт та предмет соціології сім'ї

 • Соціологія - Вербець В. В. - 17.2. Шлюб та сім'я: поняття, сутність, типологія

 • Соціологія - Вербець В. В. - 17.3. Основні тенденції розвитку сучасної сім'є

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 18. Гендерна соціологія

 • Соціологія - Вербець В. В. - 18.1. Суть гендерної соціології та и категоріальний апарат

 • Соціологія - Вербець В. В. - 18.2. Основні напрямки гендерних досліджень

 • Соціологія - Вербець В. В. - 18.3. Проблеми гендерної рівності на сучасному етапі

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 19. Соціологія міста

 • Соціологія - Вербець В. В. - 19.1. Соціально-територіальна структура суспільства

 • Соціологія - Вербець В. В. - 19.2. Соціологія міста: сутність, проблеми, основні поняття

 • Соціологія - Вербець В. В. - 19.3. Соціальні процеси в містах

 • Соціологія - Вербець В. В. - Розділ 4. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 20. Методологічні підходи у соціологічному дослідженні

 • Соціологія - Вербець В. В. - 20.1. Соціологічні дослідження в структурі соціологічної науки

 • Соціологія - Вербець В. В. - 20.2. Методологічні підходи до вивчення об'єкта досліджень

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 21. Типологія соціологічних досліджень

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 22. Формування вибіркової сукупності в соціологічному дослідженні

 • Соціологія - Вербець В. В. - 22.1. Етапи відбору одиниць аналізу

 • Соціологія - Вербець В. В. - 22.2. Вірогідні вибіркові дослідження

 • Соціологія - Вербець В. В. - 22.3. Районовані вибіркові дослідження

 • Соціологія - Вербець В. В. - 22.4. Гніздовий відбір одиниць аналізу

 • Соціологія - Вербець В. В. - 22.5. Статистичний відбір одиниць об'єкта дослідження

 • Соціологія - Вербець В. В. - 22.6. Квотна вибірка

 • Соціологія - Вербець В. В. - 2.7. Вимірювання соціальних характеристик респондентів у соціологічному дослідженні

 • Соціологія - Вербець В. В. - Проста номінальна шкала

 • Соціологія - Вербець В. В. - Порядкова шкала

 • Соціологія - Вербець В. В. - Метрична шкала

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 23. Методи збору, обробки аналізу та інтерпретації соціальної інформації

 • Соціологія - Вербець В. В. - 23.1. Вивчення документів

 • Соціологія - Вербець В. В. - Контент-аналіз документів

 • Соціологія - Вербець В. В. - Вимірювання та кодування інформації в тексті

 • Соціологія - Вербець В. В. - 23.2. Спостереження як метод соціологічного дослідження

 • Соціологія - Вербець В. В. - 23.3. Опитування в соціологічному дослідженні

 • Соціологія - Вербець В. В. - Анкетування як спосіб збору емпіричної інформації

 • Соціологія - Вербець В. В. - Інтерв'ю

 • Соціологія - Вербець В. В. - Телефонне інтерв'ю

 • Соціологія - Вербець В. В. - Фокусоване групове інтерв'ю

 • Соціологія - Вербець В. В. - 23.4. Експертні опитування. Біографічний метод

 • Соціологія - Вербець В. В. - 23.5. Статистичний аналіз емпіричної інформації

 • Соціологія - Вербець В. В. - Лекція 24. Формування системи показників та індикаторів

 • Соціологія - Вербець В. В. - 24.1. Формування системи показників та індикаторів: методологічні та теоретично-прикладні засади

 • Соціологія - Вербець В. В. - 24.2. Соціально-педагогічний моніторинг: методика визначення системи показників