Гроші і кредит - Колодізєв О. М

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - ВСТУП

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 1.1. Походження грошей

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Раціоналістичний напрям

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ліквідність

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 1.3. Форми грошей та їх еволюція

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Металеві гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Неповноцінні гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Паперові гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Кредитні гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Депозитні гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Електронні гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Пластикові (платіжні) картки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Банкнота

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 1.4. Функції грошей та їх еволюція

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Функція міри вартості

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 2.2. Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Грошовий потік

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Безготівковий обіг

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Жиророзрахунки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Розрахунковий чек

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Прості й переказні векселі

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Акредитив

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Інкасо

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Швидкість обігу грошей

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 3.2. Інституційна модель грошового ринку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Міжбанківський ринок

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Комерційні банки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ринок цінних паперів

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Фондова біржа

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Цінні папери

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Власники привілейованих акцій мають такі права

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Інвестиційний сертифікат

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ощадний сертифікат

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Депозитні сертифікати банків

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Опціон

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ф'ючерс

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Форвардний контракт

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Варант

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Грошова система держави

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Система металевого обігу

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Системи паперово-кредитного обігу