Гроші і кредит - Колодізєв О. М

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - ВСТУП

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 1.1. Походження грошей

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Раціоналістичний напрям

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ліквідність

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 1.3. Форми грошей та їх еволюція

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Металеві гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Неповноцінні гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Паперові гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Кредитні гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Депозитні гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Електронні гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Пластикові (платіжні) картки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Банкнота

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 1.4. Функції грошей та їх еволюція

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Функція міри вартості

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 2.2. Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Грошовий потік

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Безготівковий обіг

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Жиророзрахунки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Розрахунковий чек

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Прості й переказні векселі

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Акредитив

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Інкасо

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Швидкість обігу грошей

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 3.2. Інституційна модель грошового ринку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Міжбанківський ринок

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Комерційні банки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ринок цінних паперів

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Фондова біржа

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Цінні папери

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Власники привілейованих акцій мають такі права

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Інвестиційний сертифікат

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ощадний сертифікат

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Депозитні сертифікати банків

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Опціон

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ф'ючерс

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Форвардний контракт

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Варант

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Грошова система держави

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Система металевого обігу

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Системи паперово-кредитного обігу

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 4.2. Види грошових систем та їх еволюція

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Модуль 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Класифікація видів інфляції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Інфляція витрат, або інфляція пропозиції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Інфляція попиту

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 5.2. Головні причини та наслідки інфляції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Дефлятор ВВП

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Цілі антиінфляційної політики

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Таргетування інфляції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Деномінація

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Девальвація

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ревальвація

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютний курс

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Конвертовані валюти

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Фіксований курс валюти

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Політика обов'язкових резервів

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Рефінансування

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Кредит рефінансування

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Національний валютний ринок

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ринок конверсійних операцій

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ринок депозитно-кредитних операцій

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Валютний арбітраж

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Форвардний валютний контракт

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ф'ючерсний контракт

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - FOREX

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Валютний ризик

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Національна валютна система

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Формування валютної системи України

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 6.5. Світова та міжнародні валютні системи

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Перший етап. Система золотого стандарту

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Другий етап. Бреттон-Вудська валютна система

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Третій етап. Ямайська валютна система

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 7.1. Механізм формування попиту та пропозиції грошей

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Попит на гроші

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Особливості формування попиту на гроші в Україні

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Державне регулювання грошової сфери

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Монетариста

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Проблема монетизації бюджетного дефіциту

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 8. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 8.1. Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових відносин

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 8.2. Роль і призначення грошей в економіці країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Модуль 3. РОЛЬ І МІСЦЕ КРЕДИТУ В СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 9. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 9.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Класична кількісна теорія

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Кейнсіанська теорія інфляції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Монетаристське трактування інфляції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 10.1. Загальні передумови та економічні чинники виникнення кредиту

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 10.2. Необхідність і сутність кредиту

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 11.1. Форми, види та функції кредиту

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 11.2. Характеристика основних видів кредиту

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Франчайзинг

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Форфейтинг

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Недоліками форфейтингу

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Споживчий кредит

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Овердрафт

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Переваги та недоліки споживчого кредиту

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Іпотека

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Лізинг

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Факторинг

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 12.1. Позичковий процент

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 12.2. Проценти за цінними паперами

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Модуль 4. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 13. ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 13.1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 13.2. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 13.3. Небанківські фінансово-кредитні установи

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Фінансово-кредитні інституції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Пенсійні фонди

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Ломбарди

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Факторингові компанії

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Фінансові компанії

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Довірчі товариства

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 14.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 15.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Центральний банк

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Європейська система центральних банків

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 15.2. Контроль та аудит у центральному банку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Запитання і завдання для самоперевірки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Міжнародний банк реконструкції та розвитку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Міжнародна фінансова корпорація

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Багатостороння агенція гарантування інвестицій

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Основні напрями діяльності БАТІ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Банк міжнародних розрахунків

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 16.2. Регіональні валютно-кредитні установи

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Європейський банк реконструкції та розвитку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Чорноморський банк торгівлі та розвитку

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Запитання та завдання для самоперевірки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Завдання для самостійного розв'язання

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - ЛІТЕРАТУРА

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - ДОДАТКИ

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Додаток А. Аналіз форм безготівкових розрахунків та схеми їх проведення

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Додаток В. Грошовий ринок та його структурні елементи

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Додаток Ж. Кредит у ринковій економіці

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - Додаток З. Прості та складні відсотки

 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М. - 8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів і глобальних перетворень світової економіки