Загальна соціологія - Примуш М. В

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА СУСПІЛЬНА НАУКА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 1.1 Соціологія та її місце в системі сучасних наук

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 1.2 Предмет, структура та метод соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 1.3 Функції соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 1.4 Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 2.1 О. Конт та Г. Спенсер - основоположники соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 2.2 Соціологія марксизму

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 2.3 Соціологічна думка в Росії

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 2.4 Головні парадигми і напрямки сучасної соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ПСИХОЛОГІЗМ ПРОТИ НАТУРАЛІЗМУ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 3.1 Психологічні концепції в західноєвропейській соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 3.2 Еволюційно-психологічний напрямок в американській соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 4. АНТИПОЗИТИВІЗМ В СОЦІОЛОГІЇ І ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 4.1 Джерела німецької соціології. Ф. Тьонніс

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 4.2 Формальна соціологія Г. Зіммеля

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 5. ТЕОРІЯ "СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ" М. ВЕБЕРА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 5.1 Методологія соціологічного пізнання М. Вебера

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 5.2 Теорія "соціальної дії"

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 5.3 Політична соціологія М. Вебера

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 5.4 Релігія в соціологічній концепції М. Вебера

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ "СОЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ". Е. ДЮРКГЕЙМ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 6.1 Теоретичні і світоглядні підстави соціології Е. Дюркгейма

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 6.2 "Соціологізм" Е. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 6.3 Ідея соціальної солідарності

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 6.4 До синтезу теорії й емпірії в соціологічному дослідженні

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 7. ІНТЕГРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ П. СОРОКІНА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 7.1 Теорія соціальної мобільності

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 7.2 Вчення П. Сорокіна про соціокультурну динаміку

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 8. ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 8.1 Витоки соціально-політичних вчень в Україні

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 8.2 Розвиток соціології в Україні на сучасному етапі