Психологія управління - Кулініч І. О

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - ВСТУП

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 1.1. Поняття про науку управління

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 1.2. "Організація" і трактування цього поняття наукою управління

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 1.3. Психологія управління як наука. Її об'єкт і предмет

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 1.4. Психологія управління на Заході

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 2 ОСОБИСТІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 2.1. Соціальна позиція та роль особистості в організації

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 2.2. Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 2.3. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 3 ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ, її ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 3.1. Мотиви трудової діяльності, їх характеристика

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 3.2. Деякі напрями дослідження мотивів трудової діяльності у США

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 3.3. Психічні стани в трудовій діяльності. Особливості, класифікація, характеристика

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 4 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 4.1. Кадри управління. Класифікація та характеристика

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 4.2. Функції та структура діяльності керівника

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 4.3. Критерії та показники ефективності управлінської діяльності

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 5 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 5.1. Роль оцінювання працівників у процесі управління

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 5.2. Соціально-психологічні завдання оцінювання

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 5.3. Оцінювання за головними параметрами діяльності (класифікація, характеристика елементів класифікації)

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 5.4. Установки і форми поведінки керівників під час оцінювання підлеглих

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 5.5. Характеристика сучасного менеджера (управлінця)

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 6 ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 6.1. Функція планування і прогнозування

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 6.2. Поняття і класифікація управлінських рішень

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 6.3. Психологічний механізм прийняття рішень

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 7 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 7.1. Колегіальність як соціально-психологічний феномен та його експериментальне вивчення

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 7.2. Делегування повноважень як передумова ефективності управлінських рішень

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 8 УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ І БІЗНЕС

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 8.1. Специфіка найму і роботи платних та зовнішніх управлінських консультантів

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 8.2. Головні етапи роботи консультанта, їхня характеристика

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 8.3. Психологічні особливості діяльності консультантів

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 9 ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 9.1. Загальне поняття лідерства

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 9.2. Теорії лідерства в західній психології

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 9.3. Лідерство і керівництво

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 9.4. Стилі керівництва і лідерства

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 9.5. Дослідження перцептивних аспектів у системі "керівник-підлеглий"

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 10 ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ЗАХІДНІЙ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 10.1. Теорія "рис лідерства" та теорія функцій

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 10.2. Аналіз ефективності лідерства та дослідження співвідношення елементів різних стилів

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 10.3. Ситуаційна теорія лідерства Ф. Фідлера

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 10.4. Розвиток "ситуаційної теорії" П. Херсі, її основні положення

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 10.5. Кількісна оцінка стилю керівництва К. Вернера

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 10.6. Одновимірний і двовимірний описи стилів керівництва

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 11 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДО НОВОВВЕДЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 11.1. Поняття "інновація" та "нововведення"

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 11.2. Типові реакції на нововведення та психологічні бар'єри, їхня характеристика

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 11.3. Головні передумови позитивного ставлення до нововведень

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - Розділ 12 ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 12.1. Поняття конфлікту. Види конфліктів

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 12.2. Психологічний аналіз конфліктів

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 12.3. Особливості розвитку і вирішення конфліктів

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - 12.4. Класифікація конфліктів, причини їх виникнення. Методи вирішення конфліктів

 • Психологія управління - Кулініч І. О. - ЛІТЕРАТУРА