Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Предмет економічної теорії та еволюція у його визначенні різними школами

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Функції економічної теорії

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність та структура економічних потреб суспільства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Економічний закон зростання потреб

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Мотиви та стимули ефективного господарювання

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Місце і роль людини в економічній системі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Закономірності трансформації в межах ринкової системи

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв'язок

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Екологічний фактор виробництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Показники соціальної ефективності виробництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Альтернативні теорії вартості

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 7. Закон вартості, його сутність та функції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 6. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОЇ О ОБІГУ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Функції грошей та їхня еволюція

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Еволюція функцій грошей

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Грошовий обіг і його закони

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Валютні курси. Конвертованість грошей

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Соціально-економічні наслідки інфляції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Економічні наслідки інфляції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Соціальні наслідки інфляції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Антиінфляційна державна політика

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Ринкове господарство як невід'ємна складова товарного виробництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Риси, структура та функції ринку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Основні суб'єкти ринкової економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Держава як суб'єкт ринкового господарства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Інфраструктура ринку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Види цінних паперів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Біржові посередники

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 8. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність попиту і фактори, що його визначають

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Нецінові фактори впливу на пропозицію

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Еластичність попиту і пропозиції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Фактори, що впливають на цінову еластичність попиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Перехресна еластичність попиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Еластичність попиту за доходом

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Еластичність пропозиції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 9. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Конкуренція, її суть і економічні основи. Закон конкуренції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Економічний закон конкуренції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Види економічної конкуренції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Показники конкурентності та монопольної влади на ринку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Методи конкурентної боротьби

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - §4. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Класифікація монополій

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство в Україні

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Теорії та моделі підприємництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Організаційно-правові форми підприємництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Система участі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 11. КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Структура авансованого капіталу. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль прибутку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 12. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Диференційна рента

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Абсолютна земельна рента

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Монопольна рента

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Рента та орендна плата

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Рента в неаграрному секторі економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Економічна рента

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 13. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність, види та джерела формування доходів. Номінальні і реальні доходи

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Функціональний розподіл доходів: марксистська та маржиналістська концепції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Марксистська теорія розподілу доходів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Маржиналістська теорія функціонального розподілу доходів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Визначення доходу на землю та фізичний капітал

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Форми доходу на ресурс "підприємницькі здібності"

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Форми доходу на капітал, які отримують домогосподарства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної продуктивності

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Попит на ресурси за умов недосконалої конкуренції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Правило мінімізації затрат підприємства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Правило максимізації прибутку підприємства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Вибір між зростанням доходу та збільшенням часу дозвілля

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Пропозиція праці для підприємства за умови досконалої конкуренції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Пропозиція праці для галузі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Пропозиція праці в масштабах економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Ринкова рівновага та рівновага підприємства на конкурентному ринку праці

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Рівновага на галузевому ринку праці. Роль галузевих ринків праці в економіці

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Форми і системи заробітної плати

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 7. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 14. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Невизначеність і ризиковість сучасної ринкової економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Спекуляція та її роль в умовах ринку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Страхування як засіб обмеження рівня ризиковості

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Ринки з асиметричною інформацією

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - РОЗДІЛ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Зміст, види та пропорції національного (суспільного) відтворення

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Теоретичні моделі суспільного відтворення

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Модель "затрати - випуск" В. Леонтьева

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Основні макроекономічні показники СНР

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Номінальні та реальні макроекономічні показники

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 16. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності. Теорії циклічних коливань

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Теорії циклічних коливань

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. Середні цикли та їх фази

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Особливості сучасних економічних циклів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Значення циклічного розвитку для економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Нециклічні коливання економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Вплив фінансових криз на економічну кон'юнктуру

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Екологічні кризи

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Форми безробіття

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Наслідки впливу безробіття на економіку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Економічне зростання: зміст, типи, чинники

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Моделі економічного зростання

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 17. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Необхідність, зміст, структура та функції фінансів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Фінансова система. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Функції державного бюджету

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Теорія оподаткування

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Класифікація податків

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 18. КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Принципи функціонування кредиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Форми і функції кредиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Особливості державного кредиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Функції кредиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Кредитна система та її структура

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 19. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Об'єктивна необхідність, зміст та моделі урядового регулювання економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Цілі, засоби та методи урядового впливу на економіку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Основні напрями та межі урядового впливу на економіку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 20. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Об'єктивні передумови та напрями ринкової трансформації економіки України

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Трансформація відносин власності та формування конкурентного середовища як стратегічний пріоритет ринкових перетворень

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Розбудова інноваційної моделі розвитку національної економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Трансформація грошово-кредитної та фінансової систем України

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Проблеми та перспективи інтеграції вітчизняної економіки до глобального економічного середовища

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - РОЗДІЛ IV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 21. ІНТЕРНАЩОНАЖЩІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Класифікація країн світового господарства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Структура міжнародних організацій та інститутів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Всесвітній ринок товарів та послуг

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Класичні теорії зовнішньої торгівлі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Торговельний і платіжний баланси країни

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Баланс послуг

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Баланс руху капіталів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Зміст і структура світової валютної системи

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Етапи розвитку міжнародної валютної системи (МВС)

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Штучні валюти, запроваджені для міжнародних розрахунків

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Режими конвертованості

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 22. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Суперечності глобалізації та її моделі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Навчальний Тренінг