Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Предмет економічної теорії та еволюція у його визначенні різними школами

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Функції економічної теорії

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність та структура економічних потреб суспільства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Економічний закон зростання потреб

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Мотиви та стимули ефективного господарювання

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Місце і роль людини в економічній системі

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Закономірності трансформації в межах ринкової системи

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв'язок

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Екологічний фактор виробництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Показники соціальної ефективності виробництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Альтернативні теорії вартості

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 7. Закон вартості, його сутність та функції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 6. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОЇ О ОБІГУ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Функції грошей та їхня еволюція

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Еволюція функцій грошей

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Грошовий обіг і його закони

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Валютні курси. Конвертованість грошей

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Соціально-економічні наслідки інфляції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Економічні наслідки інфляції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Соціальні наслідки інфляції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Антиінфляційна державна політика

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Ринкове господарство як невід'ємна складова товарного виробництва

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Риси, структура та функції ринку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Основні суб'єкти ринкової економіки

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 4. Держава як суб'єкт ринкового господарства

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 5. Інфраструктура ринку

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Види цінних паперів

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Біржові посередники

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Глава 8. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 1. Сутність попиту і фактори, що його визначають

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Нецінові фактори впливу на пропозицію

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - § 3. Еластичність попиту і пропозиції

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Фактори, що впливають на цінову еластичність попиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Перехресна еластичність попиту

 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д. - Еластичність попиту за доходом