Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Розділ 1 ПЕДАГОГІКА - НАУКА ПРО ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 1.1. Сутність педагогіки як науки про виховання людини

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 1.2. Місце і роль педагогіки в життєдіяльності людей

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Приклад низької педагогічної культури

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Ще один приклад відсутності належної педагогічної культури

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 1.3. Українська народна педагогіка, її місце у системі національного виховання

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Етнопедагогіка. Народна педагогіка

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Прислів'я і приказки українського народу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Казки

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Балади

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Звичаї українського народу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Народна пісня

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Думи

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Легенди

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Народна символіка

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 1.4. Педагогіка і релігія

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - З "Бесід священномученика Володимира, Митрополита Київського і Галицького" про причини поганого виховання у наш час

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Виховання справедливості

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Виховання почуття соромливості

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Розділ 2 МЕТА Й ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 2.1. Сутність людини як об'єкта й суб'єкта виховного процесу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Генетична культура. Спадковість

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Особливості анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Темперамент

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Холерик

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Сангвінік

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Флегматик

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Меланхолік

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Вікові особливості хлопчиків-підлітків

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Особливості дівчаток підліткового віку

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Особливості молодших підлітків холеричного типу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Особливості молодших підлітків сангвінічного типу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Особливості молодших підлітків флегматичного типу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Особливості молодших підлітків меланхолічного тину

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Дитина-холерик

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Дитина-сангвінік

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Дитина-флегматик

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Дитина-меланхолік

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 2.2. Завдання всебічного гармонійного розвитку особистості в умовах полікультурної освіти

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 2.3. Концепції виховання

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 2.4. Закономірності виховного процесу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Єдність і взаємозумовленість біологічних і соціальних чинників у процесі розв'язання завдань всебічного гармонійного розвитку особистості

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Пріоритет загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей у змісті виховання

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Провідна роль сім'ї у вихованні дитини

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Особлива місія праці в соціалізації особистості

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Виховання особистості в колективі

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Навчання як провідний чинник інтелектуального розвитку особистості

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 2.5. Мотиви виховання у системі соціального становлення особистості

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 2.6. Структура процесу виховання

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Розділ 3 ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 3.1. Принципи національного виховання

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип народності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип демократичності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип природовідповідності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип гуманності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип неперервності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип індивідуальності та диференціальності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип єдності виховання та життєдіяльності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип етнічності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип систематичності та послідовності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип культуровідповідності

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю вихованців

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип опори на позитивне в людині

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Принцип оптимальності виховного процесу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 3.2. Методи виховання

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Совість

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Групи непрямих вимог

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Формування вмінь і звичок

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Метод вправ

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Метод привчання

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Метод змагання

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Метод критики

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Метод заохочення

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Метод покарань

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Метод вибуху

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 3.3. Особистість і колектив

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Лідерство. Лідери

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Стадії розвитку колективу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Питання теорії і практики розвитку колективу

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 3.4. Педагогічні засади оптимізації спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Рівні спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Види спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Вербальне спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Мануальне спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Матеріальне спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Технічне спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Біоенергетичне спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Стилі спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Рівень сформованості вміння спілкуватися

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Правила спілкування

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - І. Шість способів, які дають змогу привернути до себе людину

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - II. Дванадцять способів зробити власний погляд надбанням інших людей

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - III. Дев'ять способів примусити людину змінити свою позицію, при цьому не завдавши їй образ і не викликавши в неї обурення

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - IV. Сім способів зробити подружнє життя щасливим

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - 3.5. Методична робота класного керівника

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Загальні положення

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Функції класного керівника

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Методи вивчення учнів і учнівських колективів

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Програма вивчення учнів і складання характеристики

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Систематизація результатів вивчення особистості учнів

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Програма вивчення класного колективу і складання характеристики

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної роботи

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Диспут - як форма позакласної роботи

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Колективні творчі справи (КТС)

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Ключова роль сім'ї у вихованні дітей

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Батьківський авторитет у вихованні дітей

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Спілкування класного керівника з батьками

 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л. - Форми і методи роботи класного керівника з батьками учнів