Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Вступ

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії, як навчальної дисципліни

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 1.2. Історія розвитку судової бухгалтерії

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 1.3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 2. Загальна характеристика облікового процесу в господарській діяльності суб'єктів господарювання

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 2.1. Поняття господарського обліку та його види

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 2.2. Предмет та метод бухгалтерського обліку

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 2.3. Бухгалтерський баланс в господарській діяльності та його значення в юридичній практиці

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 2.4. Бухгалтерські рахунки: поняття та види

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 3. Форми і етапи облікової роботи господарських операцій. методи дослідження бухгалтерських документів

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 3.1. Класифікація облікових документів та методи їх дослідження

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 3.2. Форми і етапи облікової роботи

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 3.3. Методи дослідження бухгалтерських (обліково-розрахункових) документів

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 3.4. Використання даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку в юридичній практиці

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 3.5. Відновлення бухгалтерського обліку, як метод ефективного розслідування злочинів у сфері економіки

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 4. Використання інвентаризації та її матеріалів в практиці ОВС під час розслідування корисливих злочинів

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 4.1. Інвентаризація: поняття та види

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 4.2. Основні вимоги проведення інвентаризації

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 4.3. Основні документи процесу інвентаризації

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 4.4. Основні способи фальсифікації результатів інвентаризації та методи їх виявлення

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 4.5. Оцінка та використання матеріалів інвентаризації оперативними працівниками та слідчими при вирішенні питання про порушення кримінальної справи (та під час розслідування)

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 5. Документальна ревізія та особливості її проведення за вимогою правоохоронних органів

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 5.1. Документальна ревізія: поняття та види

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 5.2. Особливості організації і проведення документальної ревізії

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 5.3. Документальне оформлення проведеної документальної ревізії

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 5.4. Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою правоохоронних органів

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 6. Участь спеціаліста-бухгалтера у кримінальному процесі

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 6.1. Непроцесуальні форми використання спеціальних бухгалтерських знань (на стадії порушення кримінальної справи)

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 6.2. Консультації спеціаліста-бухгалтера та їх значення

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 6.3. Участь спеціаліста-бухгалтера у провадженні окремих слідчих дій

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 7. Аудит і документальна перевірка

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 7.1. Аудит як форма недержавного фінансового контролю

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 7.2. Податковий контроль в Україні. Організація і проведення документальних перевірок

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 8. Економічний аналіз та криміналістично-правовий аналіз показників, які характеризують діяльність суб'єктів господарюння

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 8.1. Поняття та зміст економічного аналізу

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 8.2. Прийоми економічного аналізу

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 8.3. Методи та прийоми економічного аналізу, що використовуються з метою виявлення злочинів

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 8.4. Економічний аналіз та криміналістично-правова оцінка фінансової звітності суб'єктів господарювання

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Розділ 9. Організація, призначення, проведення судово-бухгалтерської експертизи та оцінка її результатів

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 9.1. Поняття, предмет та метод судово-бухгалтерської експертизи, її призначення та проведення, класифікація судових експертиз

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 9.2. Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 9.3. Компетенція експерта-бухгалтера

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 9.4. Висновок експерта-бухгалтера та оцінка результатів експертизи слідчими та судовими органами

 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Спеціальна література