Стратегічне управління - Порохня В. М

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Передмова

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Глава 1. Місце і роль стратегічного управління в загальному менеджменті організацій

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 1. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.1. Еволюція систем планування

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1. Управління на основі бюджетування

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2. Управління на основі екстраполяції (довгострокове планування)

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.2. Сутність стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.3. Модель стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 2. Середовище господарської організації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.1. Сутність і основні характеристики зовнішнього (макро-) і внутрішнього (мікро-) середовища підприємства

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.2. Моделі зовнішнього середовища

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.3. Методи і показники, застосовувані для аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 3. Оцінювання конкурентоспроможності організації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.1. Модель галузевої конкуренції М. Портера

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.2. Аналіз споживачів

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.3. Конкурентний потенціал підприємства

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.4. Вивчення постачальників фірми-виробника

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 4. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 4.1. Визначення стратегічного балансу і сутність SWOT - аналізу

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 4.2. Прогнозування в системі СУ. Функції і методи прогнозування

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 4.3. Необхідність і особливості застосування методів прогнозування для підприємств України

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Глава II. Сутність та забезпечення стратегічного управління організацією

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 1. Стратегічне планування в організації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.1. Сутність, мета і принципи стратегічного планування. Етапи стратегічного планування

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.2. Місія підприємства. Стратегічні цілі

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.3. Сутність стратегій. Стратегічний набір і його розробка

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.4. Стратегічні плани, їхня структура і показники. Стратегічні програми і проекти

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 2. Організаційне забезпечення стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.1. Вплив структури організації на ефективність функціонування системи стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.2. Сутність стратегічної інформації, її джерела і методи одержання

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.3. Роль контролю в реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - А. Функціональний рівень

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Б. Рівень СЗГ (галузевого бізнесу)

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - В. Система контролю на рівні корпорації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 3. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.1. Організаційна культура і стиль управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.2. Мотивація і її роль у формуванні "стратегічної поведінки" персоналу

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.3. Проведення стратегічних змін

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 4. Фінансова оцінка обраної стратегії

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 4.1. Фінансова оцінка обраної стратегії

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 4.2. Класифікація ризиків

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 4.3. Кількісна та якісна оцінка економічного ризику

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 5. Види конкурентних стратегій

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 5.1. Принцип стратегічних кривих в теорії стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 5.2. Загальні характеристики глобальних стратегій

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 5.3. Характеристика та особливі умови використання портфельних стратегій

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегії відкачування капіталу і ліквідації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегії зміни курсу і реструктуризації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 5.4. Характеристика функціональних стратегій. Умови використання

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Наступальні і оборонні стратегії

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегія вертикальної інтеграції

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегії організацій, що займають різні галузеві позиції

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегії для організацій, що переслідують лідера

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегії для слабких організацій і організацій в кризовому стані

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегії конкуренції на різних етапах життєвого циклу галузі

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегії конкуренції у фрагментарних галузях

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Стратегії конкуренції на міжнародних ринках

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Глосарій