Стратегічне управління - Порохня В. М

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Передмова

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Глава 1. Місце і роль стратегічного управління в загальному менеджменті організацій

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 1. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.1. Еволюція систем планування

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1. Управління на основі бюджетування

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2. Управління на основі екстраполяції (довгострокове планування)

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.2. Сутність стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 1.3. Модель стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 2. Середовище господарської організації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.1. Сутність і основні характеристики зовнішнього (макро-) і внутрішнього (мікро-) середовища підприємства

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.2. Моделі зовнішнього середовища

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 2.3. Методи і показники, застосовувані для аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 3. Оцінювання конкурентоспроможності організації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.1. Модель галузевої конкуренції М. Портера

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.2. Аналіз споживачів

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.3. Конкурентний потенціал підприємства

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 3.4. Вивчення постачальників фірми-виробника

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - Тема 4. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

 • Стратегічне управління - Порохня В. М. - 4.1. Визначення стратегічного балансу і сутність SWOT - аналізу