Аудит - Рядська В. В

 • Аудит - Рядська В. В. - Передмова

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 1. "Сутність аудиту, його мета і завдання"

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.1. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.1.2. Становлення аудиту в Україні

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.1.3. Визначення аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2 Класифікація робіт, які виконуються аудиторами

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2.1. Поняття та характеристики робіт (завдань) з надання впевненості

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2.2. Види завдань з надання впевненості. Класифікація видів аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2.2.1. Завдання внутрішнього аудиту, його взаємозв'язок із зовнішнім аудитом

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2.2.2. Класифікація зовнішнього аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 2. "Аудиторська діяльність та її регулювання"

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.2. Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.3. Стандарти аудиту та етики

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.4. Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів. Права та обов'язки аудиторів

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.5. Незалежність аудиторів та аудиторських фірм

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 3. "Аудиторський ризик та методика його визначення"

 • Аудит - Рядська В. В. - 3.1. Поняття аудиторського ризику

 • Аудит - Рядська В. В. - 3.2. Поняття суттєвості