Аудит - Рядська В. В

 • Аудит - Рядська В. В. - Передмова

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 1. "Сутність аудиту, його мета і завдання"

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.1. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.1.2. Становлення аудиту в Україні

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.1.3. Визначення аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2 Класифікація робіт, які виконуються аудиторами

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2.1. Поняття та характеристики робіт (завдань) з надання впевненості

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2.2. Види завдань з надання впевненості. Класифікація видів аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2.2.1. Завдання внутрішнього аудиту, його взаємозв'язок із зовнішнім аудитом

 • Аудит - Рядська В. В. - 1.2.2.2. Класифікація зовнішнього аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 2. "Аудиторська діяльність та її регулювання"

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.2. Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.3. Стандарти аудиту та етики

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.4. Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів. Права та обов'язки аудиторів

 • Аудит - Рядська В. В. - 2.5. Незалежність аудиторів та аудиторських фірм

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 3. "Аудиторський ризик та методика його визначення"

 • Аудит - Рядська В. В. - 3.1. Поняття аудиторського ризику

 • Аудит - Рядська В. В. - 3.2. Поняття суттєвості

 • Аудит - Рядська В. В. - 3.3 Поняття помилки та шахрайства

 • Аудит - Рядська В. В. - 3.4. Складники аудиторського ризику. Моделі визначення аудиторського ризику

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 4. "Процедура вибору замовника та укладання договору на проведення аудиту"

 • Аудит - Рядська В. В. - 4.1. Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення

 • Аудит - Рядська В. В. - 4.2. Зміст процедур переддоговірного етапу та форми проведення переговорів з клієнтом

 • Аудит - Рядська В. В. - 4.3. Договір на проведення аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 5. "Планування в аудиті"

 • Аудит - Рядська В. В. - 5.1. Види планування в аудиті

 • Аудит - Рядська В. В. - 5.2. Порядок розробки планів аудиторської перевірки

 • Аудит - Рядська В. В. - 5.2.1. Попереднє планування аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 5.2.2. Формування загальної стратегії аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 5.2.3. План аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 5.3. Програма аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 6. "Аудиторські докази. Методи і прийоми аудиту"

 • Аудит - Рядська В. В. - 6.1. Нормативно-правове забезпечення збирання аудиторських доказів

 • Аудит - Рядська В. В. - 6.2. Поняття про аудиторські докази, їх види

 • Аудит - Рядська В. В. - 6.3. Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази

 • Аудит - Рядська В. В. - 6.4. Процедури отримання аудиторських доказів

 • Аудит - Рядська В. В. - 6.4.1. Види аудиторських процедур за їх характером

 • Аудит - Рядська В. В. - 6.4.2. Види аудиторських процедур за їх типом

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 7. Вивчення системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків суттєвого викривлення

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.1. Мета функціонування системи внутрішнього контролю

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.2. Вивчення системи внутрішнього контролю в процесі аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.2.1. Поняття, цілі, методи та функції системи внутрішнього контролю

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.2.2. Структура системи внутрішнього контролю за міжнародними стандартами аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.2.2.1. Середовище контролю

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.2.2.2. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.2.2.3. Інформаційні системи та обмін інформацією

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.2.2.4. Процедури контролю

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.2.2.5 Моніторинг заходів контролю

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.3. Методи документування системи внутрішнього контролю

 • Аудит - Рядська В. В. - 7.4. Оцінка ризиків суттєвого викривлення

 • Аудит - Рядська В. В. - Розділ 8. Документування процесу аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.1. Основні вимоги до документального забезпечення аудиторської діяльності

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.2. Мета складання робочої документації та процедури організації документального забезпечення процесу аудиту

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.3. Види робочої документації та вимоги до її складання

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.4. Підсумкова документація

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.4.1. Аудиторський звіт

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.4.2. Аудиторський висновок

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.4.2.1. Безумовно-позитивний висновок

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.4.2.2. Модифіковані висновки

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.4.2.2.1. Безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом

 • Аудит - Рядська В. В. - 8.4.2.2.2. Модифіковані висновки з питаннями, що впливають на думку аудитора

 • Аудит - Рядська В. В. - Список використаної літератури