Операційний менеджмент - Капінос Г. І

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Вступ

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.1. Сутність, сфера та організація виробничої діяльності людей. Взаємозв'язок функції організації з управлінням

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.2. Поняття операційного менеджменту та еволюція його розвитку

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.3. Цілі та завдання операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.4. Процес реалізації операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.5. Функції, методи і принципи операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 2. Операційна стратегія

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.1. Загальна характеристика змісту операційної стратегії підприємства

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.2. Сутність операційної стратегії

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.3. Операційні пріоритети

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.4. Робочі рамки операційної стратегії у виробництві

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.5. Формування стратегії виробництва товару

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.6. Особливості сфери послуг, що впливають на операційну стратегію

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.7. Розробка стратегії процесу

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 3. Операційна система організації

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.1. Системний підхід в управлінні операційною системою

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.2. Операційна система як об'єкт управління

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.3. Ієрархія системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.4. Особливості операційних (виробничих) систем

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.5. Типологія операційних систем

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.1. Поняття операційної діяльності підприємства

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.2. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.3. Операційний (виробничий) процес організації, як основа функціонування та розвитку операційної системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.4. Основні принципи організації виробничих процесів

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.5. Організація виробничого процесу в просторі та часі

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.6. Організаційно-технічний рівень виробництва

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 5. Управління процесом проектування операційної системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.1. Основи проектування операційної системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.1.1. Передумови проектування операційної системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.1.2. Методика проектування операційної системи виробничого підприємства

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.1.3. Основні етапи процесу проектування продукту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.1.4. Управління якістю при проектуванні виробу

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.1.5. Вартісний аналіз та його етапи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.1.6. Проектування процесу виробництва продукції чи надання послуг

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.1.7. Критерії та методи розташування виробничих об'єктів

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.2. Організація виробничого та обслуговуючого процесів на підприємствах

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.2.1. Структура і принципи організації потокового виробництва

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.2.2. Сучасні проблеми розвитку потокового виробництва

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.2.3. Особливості створення та експлуатації гнучких виробничих систем

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 5.2.4. Організація обслуговуючих підрозділів підприємства

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.1. Оперативне управління виробництвом

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.1.1. Системи планування операційної діяльності

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.1.2. Зміст оперативного управління виробництвом

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.1.3. Організація диспетчеризації виробництва

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.1.4. Види систем оперативного управління виробництвом

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.2. Управління матеріально-технічним забезпеченням

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.2.1. Зміст, види, функції запасів

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.2.2. "Витягуюча" та "виштовхуюча" системи оперативного управління

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.2.3. Системи управління запасами та їх основні види

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.2.4. Системи управління запасами при незалежному попиті

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.2.5. Управління запасами при залежному попиті

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.3. Управління трудовими процесами та нормування праці

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.3.1. Сутність і завдання організації та нормування праці

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.3.2. Основні види норм праці

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.3.3. Методи нормування праці

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.3.4. Нормативні матеріали для нормування праці

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.3.5. Класифікація затрат часу

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.3.6. Загальна характеристика методів дослідження трудових процесів і затрат робочого часу

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 6.3.7. Мікроелементне нормування

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 7. Управління проектами

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 7.1. Сутність проектного підходу до управління організацією

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 7.2. Планування проектів. Поопераційний перелік робіт

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 7.3. Методи сітьового планування: переваги та недоліки

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 8. Основи менеджменту якості

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 8.1. Проблема якості продукції на сучасному етапі

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 8.2. Стислий огляд виникнення і розвитку управління якістю

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 8.3. Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 8.4. Основні підходи щодо управління якістю

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 8.5. Поняття системи якості

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 8.6. Організаційно-методичні основи сучасних систем управління якістю

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 8.7. Основні засади концепції загального менеджменту якості

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 9. Управління результативністю операційної діяльності

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 9.1. Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 9.2. Показники результативності функціонування операційних систем

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 9.3. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 9.4. Шляхи підвищення продуктивності операційної системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Бібліографічний список

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Нормативно-правові документи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Монографії, підручники та періодичні видання