Операційний менеджмент - Капінос Г. І

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Вступ

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.1. Сутність, сфера та організація виробничої діяльності людей. Взаємозв'язок функції організації з управлінням

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.2. Поняття операційного менеджменту та еволюція його розвитку

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.3. Цілі та завдання операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.4. Процес реалізації операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 1.5. Функції, методи і принципи операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 2. Операційна стратегія

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.1. Загальна характеристика змісту операційної стратегії підприємства

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.2. Сутність операційної стратегії

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.3. Операційні пріоритети

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.4. Робочі рамки операційної стратегії у виробництві

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.5. Формування стратегії виробництва товару

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.6. Особливості сфери послуг, що впливають на операційну стратегію

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 2.7. Розробка стратегії процесу

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 3. Операційна система організації

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.1. Системний підхід в управлінні операційною системою

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.2. Операційна система як об'єкт управління

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.3. Ієрархія системи

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.4. Особливості операційних (виробничих) систем

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 3.5. Типологія операційних систем

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - Розділ 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.1. Поняття операційної діяльності підприємства

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.2. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності

 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І. - 4.3. Операційний (виробничий) процес організації, як основа функціонування та розвитку операційної системи