Економічна безпека - Користін О. Є

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 1. Поняття, предмет, зміст та суб'єкти економічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 2. Роль економічної безпеки в системі національної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 3. Принципи економічної безпеки, її структура та рівні

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 4. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 5. Критерій та індикатори економічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - РОЗДІЛ 2. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР - ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 1. Енергетична безпека

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 2. Промисловість - вирішальний чинник економічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 3. Агропромисловий комплекс та економічна безпека країни

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 4. Управління та економічна безпека

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 5. Захист прав інтелектуальної власності в системі економічної безпеки держави

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 1. Фінансова система та економічна безпека

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 2. Теоретичні основи формування системи фінансової безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 3. Оцінювання безпеки грошового обігу

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 4. Оцінювання безпеки інфляційних процесів

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 5. Валютна складова фінансової безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 6. Індикатори фінансової безпеки суспільства

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 7. Основні поняття в системі фінансової безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 8. Небезпека правопорушень у кредитно-фінансовій сфері

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЯ - ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 1. Зміст інформаційної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 2. Поняття та класифікація загроз безпеки інформації

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 3. Поняття та класифікація інформації з обмеженим доступом

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - РОЗДІЛ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 1. Основні положення зовнішньоекономічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 2. Експортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 3. Імпортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 4. "Відтік капіталу" як одна з істотних загроз економічній безпеці

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - РОЗДІЛ 6. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 1. Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 2. Економічна злочинність

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 3. Корупція та наслідки її впливу на економіку України

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 4. Відмивання коштів у системі загроз економічній безпеці

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - РОЗДІЛ 7. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 1. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: загальні поняття, ознаки і класифікація

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 2. Основні напрями діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення економічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 3. Правоохоронні органи у системі державної влади в Україні та їх участь у протидії економічним злочинам (МВС, СБУ, Митний комітет, податкова міліція)

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - 3.1. Загальні положення діяльності підрозділів МВС для забезпечення економічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - 3.2. Організація діяльності ДСБЕЗ щодо протидії економічній злочинності

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - 3.3. Діяльність підрозділів ГУБОЗ у боротьбі з економічними злочинами

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - 3.4. Діяльність слідчих органів з розслідування економічних злочинів

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - 3.5. Основні напрями діяльності Служби безпеки України щодо забезпечення економічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - 3.6. Податкова міліція та її місце у боротьбі з економічними злочинами

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - 3.7. Митна служба як суб'єкт забезпечення економічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 4. Взаємодія державних правоохоронних органів з виявлення, запобігання та розслідування економічних злочинів

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 5. Недержавні суб'єкти правоохоронної діяльності та їх місце у забезпеченні економічної безпеки

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - РОЗДІЛ 8. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 1. Поняття безпеки підприємницької діяльності. Економічна безпека підприємства. Правове забезпечення економічної безпеки підприємства

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 2. Ризик та його вплив на економічну безпеку підприємства

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 3. Управління економічними ризиками підприємства

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - § 4. Основні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - Основні поняття

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • Економічна безпека - Користін О. Є. - БІБЛІОГРАФІЯ